Op zoek naar bijstand voor uw woning? Ontdek onze oplossingen
​Uw gegevens worden niet doorgegeven zonder uw toestemming​
Ontvang een telefonische offerte van een Easy Banking Centre expert. Helemaal volgens uw wensen en wanneer het u het beste uitkomt. U wordt doorverwezen naar een formulier waarop u aangeeft wanneer u wilt dat de expert u contacteert.
Online prijsberekening is niet beschikbaar bij uw makelaar.
Mijn verzekeringsadviseur
Mijn verzekeringsadviseur

Consumentenbescherming

Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen! 

  • ​Hoe gaat AG Insurance om met mogelijke belangenconflicten?
  • Welke segmentatiecriteria past AG Insurance toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
  • Wat zijn de juridische gegevens van AG Insurance en welk recht is van toepassing?
  • Het contract heeft een duurtijd van 1 jaar en wordt elk jaar automatisch verlengd voor dezelfde duurtijd bij gebrek aan een opzeg 3 maand voor de jaarlijkse vervaldag​
  • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
  • ​Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.​