Bescherm je geliefden | Bescherm de thuis van uw gezin

OVERLIJDENSVERZEKERINGEN VAN AG BEZORG UW DIERBAREN FINANCIËLE BESCHERMING

Uw huis zit vol mooie herinneringen en verhalen van u en uw gezin. Maar hebt u al eens nagedacht over wat er zou gebeuren als u plots zou overlijden?

AG ondersteunt u. Ontdek onze overlijdensverzekeringen om uw gezin en uw huis te beschermen.Ik wil meer weten


Overlijdensverzekeringen van AGVaak wordt in het kader van een hypothecaire lening alleen een schuldsaldoverzekering afgesloten, maar dat is meestal niet voldoende om dezelfde levensstijl te behouden.
Als u deze twee verzekeringen combineert, beschermt u de financiële toekomst van uw gezin. Zij kunnen alle uitgaven blijven doen om hun levensstandaard te behouden.

Met de overlijdensverzekeringen van AG kan u uw gezin en uw vermogen beschermen tegen de financiële gevolgen van een vroegtijdig overlijden. Als u binnen de voorafbepaalde periode overlijdt, krijgen uw begunstigden het verzekerde bedrag.

Denk aan je dierbaren

Het verlies van uw partner, de moeder of vader van uw kinderen komt hard aan.
Financiële problemen vergroten dit emotionele leed.
Bekijk de ontroerende getuigenis van Eric.

Vimeo settings

Youtube settings


De voordelen van een overlijdensverzekering

Gemoedsrust

Een overlijdensverzekering zorgt voor uw persoonlijke gemoedsrust en beschermt uw dierbaren. U streeft naar:

 • het behoud van de levensstandaard van uw dierbaren (hobby’s, reizen,…)
 • het betalen van de studies van uw kinderen
 • de aflossing van een hypothecair krediet
 • het dekken van de erfbelasting
 • het betalen van de eventuele erfbelasting op een niet-geregistreerde schenking

Aangepast aan uw specifieke noden

In functie van uw noden en uw familiale situatie kiest u:

 • de periode dat de dekking geldig is en uw dierbaren de uitkering ontvangen na uw overlijden
 • het brutobedrag dat ze zullen ontvangen
 • de begunstigde(n) van dat bedrag (een familielid, uw kinderen, een vriend, …)

Verzekerd vanaf dag 1

U bent onmiddellijk verzekerd. Als u kort na aanvang van het contract overlijdt, wordt het volledige verzekerde kapitaal gestort (op voorwaarde dat de eerste premie betaald werd).

Een lage kostprijs

In de meeste gevallen is de premie laag in vergelijking met het verzekerde kapitaal.

Belangrijke informatie

De premie is afhankelijk van verschillende criteria, zoals de leeftijd van de verzekerde, het verzekerde kapitaal en de gezondheidstoestand. We evalueren de gezondheidstoestand op basis van een eenvoudige vragenlijst, eventueel aangevuld met een medisch onderzoek. Afhankelijk van de resultaten, wordt de klant aanvaard of kan er een bijpremie aangerekend worden. In uitzonderlijke gevallen wordt het risico geweigerd.

Bepaalde risico’s zijn niet gedekt. Bijvoorbeeld het overlijden van de verzekerde:

 • door een opzettelijke daad of op aansporing van een van de begunstigden;
 • als gevolg van zelfmoord binnen het jaar na de inwerkingtreding van het contract;
 • als gevolg van een (burger)oorlogsgebeurtenis is nooit gedekt.
 • Naargelang het contract is het mogelijk dat er ook successierechten verschuldigd zijn op het door de verzekeraar uitgekeerde overlijdenskapitaal.

Deze lijst is niet volledig. Ze geeft een korte omschrijving van de belangrijkste risico’s, uitgesloten uit onze overlijdensverzekering. U vindt alle details in onze algemene voorwaarden, die u kan terugvinden op onze productpagina.

Voor hem, voor haar, voor iedereen.

Deze webpagina bevat algemene informatie over onder andere het verzekeringsproduct Top Woning van AG, Belgische verzekeringsonderneming. Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over dit verzekeringsproduct alvorens dit product te onderschrijven. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de contractuele voorwaarden. De algemene voorwaarden kan u terugvinden op www.ag.be. Deze (pre)contractuele informatie en een offerte met een premieberekening zijn gratis verkrijgbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.

Op onze verzekeringscontracten is het Belgisch recht van toepassing.

Voor vragen of problemen kan u in de eerste plaats terecht bij uw verzekeringstussenpersoon. Als u een klacht hebt, kan u contact opnemen met de Dienst Klachtenbeheer van AG (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, tel. 02 664 02 00, mail customercomplaints@aginsurance.be). Als de voorgestelde oplossing voor u niet volstaat, kan u uw klacht ook voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeussquare 35 in B-1000 Brussel, tel. +32 (0)2 547 58 71 - fax + 32 (0)2 547 59 75 - www.ombudsman.as.

AG Insurance (afgekort AG) NV - E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - www.aginsurance.be - info@aginsurance.be - IBAN: BE13 2100 0007 6339 - BIC: GEBABEBB - RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.
SoSimply by AG is een handelsbenaming van Homeras NV – Kantersteen 47, B-1000 Brussel – BTW BE 0640.711.130 – RPR Brussel – info@sosimply.bewww.sosimply.be – BE51 0018 4419 9362 – GEBA BE BB

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​