pensioensparen anticiatieve heffing
Ontdek de bijbehorende producten

Hoeveel bedraagt de anticipatieve heffing voor pensioensparen?

​Voortaan betaalt u op een pensioenspaarcontract nog slechts 8 % in plaats van 10% taks. Dat heeft een positieve impact op zowel nieuwe als bestaande pensioenspaarverzekeringen.

​De taks op uw pensioenspaarcontract wordt geheven op uw 60e verjaardag of op de tiende verjaardag van het contract. Het is een anticipatieve of bevrijdende heffing, wat wil zeggen dat u er nadien geen belastingen meer op betaalt en dus erg voordelig kunt verder sparen.

Sinds 1 januari 2015 bedraagt de anticipatieve heffing voor pensioensparen geen 10 % meer, maar nog slechts 8 %. Opgelet: dit geldt enkel voor pensioensparen, niet voor langetermijnsparen.

Wat betekent dit nu concreet voor nieuwe en bestaande pensioenspaarcontracten?
Verminderen

Contracten onderschreven vanaf 1 januari 2015

​De anticipatieve heffing van 8 % wordt geheven op uw 60e verjaardag of op de tiende verjaardag van het contract.
Verminderen

Contracten onderschreven vóór 2015


De taksheffing wordt gedeeltelijk vervroegd. Van 2015 tot 2019 betaalt u elk jaar reeds 1 % op de reserve van uw contract per 31 december 2014. AG Insurance regelt deze betaling automatisch voor u.

Is de anticipatieve taks al geheven op uw 60e verjaardag of op de tiende verjaardag van het contract? Dan hoeft u geen vervroegde inningen van 1 % meer te betalen. In het jaar waarin uw contract anticipatief getaxeerd wordt, is er ook geen vervroegde inning meer.


Op uw 60e verjaardag of op de tiende verjaardag van het contract wordt uw contract getaxeerd aan 8 % en worden alle reeds betaalde vervroegde inningen van 1% uit de jaren 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 hiervan afgetrokken.

Verminderen

U hebt geen fiscaal voordeel genoten?

Maakt u geen gebruik van het fiscale voordeel die bij deze verzekering hoort? Dan hoeft uw contract niet getaxeerd te worden natuurlijk! Bezorg ons dan een certificaat van uw belastingcontroleur (document 276 C1 (B)) waarin hij bevestigt dat dit contract nooit fiscaal voordeel heeft genoten.

 

Verminderen

Positief voor uw pensioenspaarverzekering

​De taksverlaging en de vervroegde inning zijn goed nieuws voor uw pensioenspaarverzekering. Dat kunt u zien in onderstaande simulatie. Die gaat uit van volgende situatie:

  • u betaalt tijdens de volledige looptijd 940,00 euro per jaar,
  • de gewaarborgde rentevoet bedraagt 1% (percentage van het gewaarborgd rendement op 01/01/2017 van de pensioenspaarverzekeringen van AG Insurance),
  • u geniet 30 % fiscaal voordeel op de gestorte premies.

 

 

Nettorendement rekening houdend met de fiscale impact​ ​ ​ ​
​Leeftijd onderschrijving ​taks 10 % op 60 jaar ​taks 8 % op 60 jaar ​taks van 1 % gedurende 5 jaar en van 8 % op 60 jaar verminderd met de reeds geïnde taks**
​25 ​2,38 % ​2,47 % ​2,49 %
​35 ​2,73 % ​2,84 % ​2,88 %
​45 ​3,45 % ​3,60 % 3,68 %
​55 ​5,87 % ​6,10 % 6,39 %
  

 

Ontdek ook wat er verandert voor de levensverzekeringen in 2018.

     

 

 

 

* Fictief voorbeeld dat uitsluitend dient om het mechanisme te illustreren en dat geen enkele garantie of indicatie van de uitkering biedt.
** Enkel voor bestaande contracten van vóór 2015. De vervroegde heffing heeft geen impact op contracten onderschreven na 01/01/2015.

Verminderen