Ontdek de bijbehorende producten

Wanneer kan ik de aanvraag voor mijn rustpensioen indienen?

Bij pensionering op uw 65ste verloopt de procedure volledige automatisch. De Rijksdienst voor Pensioenen doet het nodige om uw pensioenbedrag te berekenen en zorgt ervoor dat het tijdig uitbetaald wordt. U moet dus zelf geen aanvraag indienen.
Wilt u vroeger op pensioen gaan, dan moet u een aanvraag indienen. Dit kan ten vroegste 1 jaar voordien en moet ten laatste 1 maand vóór deze pensioendatum gebeuren. Om vroeger op pensioen te kunnen gaan, moet u wel aan bepaalde voorwaarden qua leeftijd en qua loopbaan voldoen (zie FAQ: Wanneer kan ik met pensioen gaan?).
Verminderen

Tip

Wacht niet tot de uiterste datum om uw pensioenaanvraag door te sturen: een aanvraag op de valreep betekent immers dat u waarschijnlijk nog even op uw eerste pensioenuitbetaling zult moeten wachten.
Verminderen

Goed om te weten:

  • Een pensioen wordt nooit met terugwerkende kracht toegekend. Stelt u uw aanvraag uit tot na de voorziene ingangsdatum, dan zal uw pensioen pas ten vroegste één maand na de aanvraag ingaan.
  • Na het indienen van een aanvraag bent u niet verplicht om ook effectief met pensioen te gaan op de geplande datum. U kunt uw aanvraag nog altijd intrekken en later een nieuwe aanvraag doen.
  • Zit u in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) of brugpensioen, dan kan uw wettelijk pensioen ten vroegste ingaan op uw 65ste. In dat geval hoeft u ook geen pensioenaanvraag in te dienen, want voor een pensionering op uw 65ste wordt alles automatisch door de pensioendienst geregeld.
Wilt u een raming van het pensioenbedrag waarop u aanspraak zult kunnen maken?
Dat kan ten vroegste 5 jaar vóór de vervroegde of de normale pensioenleeftijd. Dus zeker niet vóór uw 55ste.
Verminderen