langetermijnsparen, verzekering, woonbonus, hypothecaire lening, hypotheeklening, woonkrediet, fiscaal voordeel, fiscale korf, b
Ontdek de bijbehorende producten

Begin tijdig met langetermijnsparen

Ook al is uw hypotheeklening nog niet afbetaald

​Langetermijnsparen terwijl u de lening voor uw enige, eigen woning nog aan het afbetalen bent, levert u normaliter geen fiscaal voordeel op. De meeste mensen wachten er dan ook mee tot hun lening wegvalt. Toch loont het de moeite om iets vroeger met langetermijnsparen te starten, meer bepaald vóór uw 55e.

Uw 55ste verjaardag is inderdaad cruciaal voor de fiscaliteit van uw langetermijnsparen.
Verminderen

Situatie 1

​Zoals veel mensen wacht u tot uw hypothecaire woning afbetaald is. Op dat moment krijgt u immers opnieuw wat financiële ademruimte. Bovendien geniet u niet langer een fiscaal voordeel voor de eigen woning, waardoor de premies voor uw langetermijnsparen u wel fiscaal voordeel kunnen opleveren.

Ga er even van uit dat u met langetermijnsparen begint op uw 57ste. Uw contract loopt dan minstens 10 jaar en het wordt belast op de tiende verjaardag of bij uitkering. 

U stort tussen uw 57ste en uw 66ste elk jaar een premie van 2.260 euro. Uitgaande van een gewaarborgde interestvoet van 1,5 % levert u dat, na aftrek van instapkosten en verzekeringstaks en na de eindbelasting, een eindkapitaal op van 20.942,53 euro. Dit is een rendement van 5.122,53 euro**.

** Fictief voorbeeld dat uitsluitend dient om het mechanisme te illustreren en dat geen enkele garantie of indicatie van de uitkering biedt.

Verminderen

Situatie 2

​Stel nu dat u op uw 54ste start met langetermijnsparen, terwijl uw lening nog loopt. Omwille van uw woonbonus geniet u op de eerste twee stortingen nog geen fiscaal voordeel. De eindbelasting wordt geheven op de reserve in uw contract op 60 jaar. Het kapitaal dat u daarna bijeen spaart, wordt niet meer belast, maar de premies die u stort leveren u – als u alle wettelijke bepalingen daaromtrent volgt – nog wel fiscaal voordeel op.

U stort tussen uw 54ste en uw 66ste elk jaar een premie van 2.260 euro. Uitgaande van een gewaarborgde interestvoet van 1,5 % levert u dat, na aftrek van instapkosten en verzekeringstaks en na de eindbelasting, een opbrengst op van 29.123,92 euro, zijnde een rendement van 7.201,92 euro***.

*** Fictief voorbeeld dat uitsluitend dient om het mechanisme te illustreren en dat geen enkele garantie of indicatie van de uitkering biedt.

Verminderen

Conclusie

Ondanks het feit dat u in situatie 2 de eerste twee jaren geen fiscaal voordeel geniet op de gestorte premies, is het toch voordeliger om voor uw 55e met langetermijnsparen te beginnen. Dat voordeel neemt nog toe naarmate u langer premies blijft storten. Na uw 60e bouwt u immers extra kapitaal op, zonder dat het nog belast wordt.

Uw rendement kan nog verhogen door de toekenning van een eventuele winstdeling.

* Het langetermijnsparen waarvan in dit artikel sprake, is de belastingvermindering die van toepassing is op de premies van individuele levensverzekeringen die niet gekoppeld zijn aan een hypothecaire lening.

Verminderen