Kan ik mijn groepsverzekering gebruiken om een huis te bouwen, te kopen of te renoveren?
Ontdek de bijbehorende producten

Kan ik mijn groepsverzekering gebruiken om een huis te bouwen, te kopen of te renoveren?

​Dat kan. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw groepsverzekering in te schakelen. Voorwaarde is wel dat de werkgever het voorschot op prestaties en de alternatieve schuldsaldoverzekering uitdrukkelijk opneemt in het pensioenreglement.

Alternatieve schuldsaldoverzekering

U kunt het overlijdenskapitaal in uw groepsverzekering gebruiken als alternatief voor een schuldsaldoverzekering. U geeft dan het kapitaal overlijden in pand aan uw kredietinstelling. Indien u vroegtijdig sterft – dus vóór uw hypothecair contract afgelopen is – zal het kapitaal overlijden van uw groepsverzekering niet aan uw partner/erfgenamen uitgekeerd worden maar aan de bank ter aflossing van de nog openstaande schuld. Het eventueel saldo wordt dan aan uw partner/erfgenamen uitgekeerd, zoals in het reglement van de groepsverzekering bepaald is. Dit heeft als voordeel dat u geen schuldsaldoverzekering moet onderschrijven voor het gedeelte van het krediet dat door het overlijdenskapitaal van de groepsverzekering gedekt wordt en u dus die kosten uitspaart.

Verminderen

Voorschot

U kunt ook een voorschot opnemen op de reserves die u in uw groepsverzekering opgebouwd hebt. Dat voorschot kunt u gebruiken om de aankoop, bouw, verbouwing, renovatie of herstelling van een onroerend goed dat gelegen is in de Europees Economische Ruimte te financieren of voor de terugbetaling van een hypothecair krediet voor dat onroerend goed.

Dit levert u heel wat voordelen op:

  • U geniet een voordelige intrestvoet.
  • U betaalt geen beheers- en dossierkosten.
  • U kunt op elk moment uw voorschot terugbetalen.
  • De gewaarborgde intrestvoet in uw groepsverzekering blijft ongewijzigd.
  • Er is geen enkele negatieve impact op uw winstdeling.
  • Aftrek van de intresten in de personenbelasting, volgens de fiscale regels.

U kunt kiezen tussen verschillende voorschotten:

  • voorschot met jaarlijkse intrestbetaling tegen een vaste intrestvoet;
  • voorschot met jaarlijkse intrestbetaling tegen een variabele intrestvoet (jaarlijks herzienbaar);
  • voorschot zonder jaarlijkse intrestbetaling.
Verminderen