minder belastingen betalen dankzij levensverzekering
Ontdek de bijbehorende producten

Wilt u minder belastingen betalen?

Dat kan met een levensverzekering

​Iedereen wil natuurlijk zo min mogelijk belastingen betalen. Wist u dat een verzekering pensioensparen of langetermijnsparen en uw schuldsaldoverzekering interessante manieren zijn om uw belastingaangifte te optimaliseren? ​

Een spaar- of beleggingsverzekering dient onder andere om te sparen voor uw pensioen en om uw geld te laten renderen. Als u een belastbaar inkomen en/of beroepsinkomsten hebt, zijn deze drie individuele levensverzekeringen interessant voor uw belastingen.

Verminderen

Pensioensparen

Met een pensioenspaarverzekering in tak 21 geniet u een gewaarborgde rentevoet. Daarnaast is deze verzekering ook fiscaal interessant: 25 % of 30 % van uw premie recupereert u immers via uw belastingen. Als u dit jaar 960 euro stort, geniet u een belastingvermindering van 30 % op de gestorte premies en betaalt u in totaal 288 euro minder belastingen. Als u beslist om het toegelaten maximum van 1230 euro te storten, geniet u een belastingvermindering van 25 % op de gestorte premies en betaalt u 307,50 euro belastingen minder. Voor een gezin kan het fiscaal voordeel oplopen tot 615 euro per jaar.

Op uw 60ste verjaardag (of op de 10de verjaardag van het contract als u dit onderschreef vanaf de leeftijd van 55 jaar), is er een anticipatieve heffing van 8 %. Bij vervroegde afkoop van uw contract wordt het kapitaal belast aan 33 % (verhoogd met de gemeentebelasting). In het geval van overlijden kunnen er successierechten verschuldigd zijn.​​

Verminderen

Federale langetermijnsparen*

​Ook op premies voor langetermijnsparen geniet u een belastingvoordeel van 30 %. U kunt momenteel maximaal 2310 euro per jaar storten (het exacte bedrag is afhankelijk van een aantal criteria​), wat een belastingvoordeel van 693 euro oplevert. Bovendien betaalt u ook minder gemeentebelastingen.

Op uw 60ste verjaardag (of op de 10de verjaardag van het contract als u dit onderschreef vanaf de leeftijd van 55 jaar), is er een anticipatieve heffing van 8 % en is er een taks van 2 % op de premies. Bij vervroegde afkoop van uw contract wordt het kapitaal belast aan 33 % (verhoogd met de gemeentebelasting).

Verminderen

Schuldsaldoverzekering

​Ten slotte biedt ook de schuldsaldoverzekering mogelijkheden tot fiscale optimalisatie.

Premies in mindering brengen

Als de fiscale korf nog niet volledig gevuld is met de kapitaalaflossingen en interesten van uw woonkrediet, kunt u ook de premies van uw schuldsaldoverzekering invullen op uw belastingbrief. Zo optimaliseert u uw fiscaal voordeel. Dit is vooral interessant als u op het einde van het jaar een lening aangaat en de premie voor uw schuldsaldoverzekering in één keer betaalt.

Of premies beter niet in mindering brengen

Soms is het echter fiscaal interessanter om, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, de premies van uw schuldsaldoverzekering niet af te trekken van uw belastingen. U geniet dan uiteraard geen belastingvoordeel, maar in ruil wordt het eindkapitaal van uw verzekering ook niet belast.

Dit is interessant als:

  • uw fiscale korf al volledig gevuld in
    De schuldsaldopremies die u er nog bij zou stoppen, leveren u geen extra fiscaal voordeel op, terwijl het eindkapitaal wel belast wordt.

  • u uw nabestaanden zo goed mogelijk wilt beschermen bij uw overlijden
    Door de schuldsaldopremies niet af te trekken van uw belastingen wordt ook het eindkapitaal bij uw overlijden niet belast en blijft er des te meer over voor uw nabestaanden.
Verminderen

Schuldsaldoverzekering in mindering brengen in het kader van pensioensparen

​Als u de schuldsaldopremies niet in mindering brengt in het kader van een belasting voordeel voor de al dan niet eigen woning, kunt u ze wel onderbrengen in de fiscale korf van uw pensioensparen en op die manier fiscaal voordeel genieten. Hoeveel precies, dat leest u hierboven in de rubriek Pensioensparen.
U hebt alleen een attest van uw verzekeraar nodig.

Verminderen

Voorwaarden voor fiscale optimalisatie via levensverzekeringen

Er zijn een aantal voorwaarden om belastingvoordeel te kunnen genieten:

  • u onderschrijft de verzekering voor uw 65 jaar,
  • de belastingplichtige moet de verzekeringnemer en de verzekerde zijn​,
  • de begunstigingsclausule van uw contract beantwoordt aan de fiscale regels en zijn beperkt.

 

Lees hier welke documenten u best bij de hand houdt om uw belastingaangifte in te vullen.

* Het langetermijnsparen waarvan in dit artikel sprake is, is de belastingvermindering die van toepassing is op de premie van individuele levensverzekeringen die niet gekoppeld zijn aan een hypothecaire lening of die gekoppeld zijn aan een hypothecaire lening voor een niet-eigen woning.

De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van een klant en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.
Verminderen

​​​​​​​​