verschil, levensverzekering, pensioensparen, uitleg, waarom
Ontdek de bijbehorende producten

Pensioensparen en levensverzekering

Er zijn verschillende soorten levensverzekeringen met verschillende doelen. ​Sparen voor uw pensioen is er één van! Een woordje uitleg.

​Wat is een levensverzekering en waarvoor dient ze?

Traditioneel is een levensverzekering bedoeld om u te beschermen tegen de financiële gevolgen van een overlijden. Denk bijvoorbeeld aan een schuldsaldoverzekering.

Maar een levensverzekering biedt heel wat meer mogelijkheden dan een bescherming bij overlijden. Via een levensverzekering kan u ook een kapitaal aan iemand overdragen. U duidt die persoon dan aan als begunstigde. Zo is het dus ook een manier om aan vermogensplanning te doen.

Daarnaast kan u de levensverzekering gebruiken als beleggingsinstrument. Tal van mogelijkheden dus! Afhankelijk van uw behoeften en profiel kan u kiezen uit een breed gamma van verzekeringen:

 • Tak 21-verzekeringen combineren zekerheid en rendement.
 • Tak 23-verzekeringen mikken op een mogelijk hoger rendement door te beleggen in fondsen.
  Zij houden wel het risico in dat u het belegde bedrag (volledig of gedeeltelijk) verliest.

Tot slot kan u met een levensverzekering sparen voor later:

 • Voor de toekomst van uw kinderen of kleinkinderen via een spaarverzekering voor kinderen.
 • Voor uw pensioen via pensioensparen of langetermijnsparen.

Pensioensparen

Zoals iedereen weet, volstaat het wettelijk pensioen ongetwijfeld niet om uw levensstandaard te behouden na uw pensionering. Het is dan ook aan te raden om een aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen.

​De pensioenspaarverzekering is een levensverzekering van tak 21 of tak 23. U kiest:

 • Tak 21 biedt een kapitaalsbescherming en een gewaarborgde interestvoet voor elke storting. Hou er wel rekening mee dat deze interestvoet kan variëren naargelang het tijdstip van de premiestorting. Het is dus een veilige belegging met een stabiel rendement, waar eventueel winstdelingen bovenop komen.
 • Tak 23 daarentegen houdt geen kapitaalsbescherming in. Het rendement kan variëren door de tijd heen voor elke storting. Het is dus een risicovollere belegging, maar met een mogelijk hoger rendement, waar eventueel winstdelingen bovenop komen.

Pensioensparen is flexibel:

 • U kiest zelf het bedrag dat u wil sparen: u kan opteren voor het fiscale maximum, maar u kan ook kleinere bedragen storten.
 • U spaart op uw eigen tempo: jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks of maandelijks.
 • U kan uw stortingen onderbreken en opnieuw opstarten als het u past.
 • U beslist wie uw begunstigde is bij overlijden, uiteraard moet u hierbij rekening houden met de wettelijke bepalingen.
 • Tijdens de looptijd van uw contract kan u op elk moment uw keuzes wijzigen. Want niemand weet wat de toekomst brengt.

Bovendien kan pensioensparen u een belastingvoordeel opleveren, naargelang uw persoonlijke fiscale situatie. Elk jaar krijgt u tot 30% belastingvermindering op de stortingen die u deed in het jaar voordien. Dit jaar kan u tot 990 euro (30% belastingvoordeel) of 1.270 euro (25% belastingvoordeel) sparen. Het maximumbedrag wordt in principe elk jaar geïndexeerd, maar de regering heeft beslist om dit plafond tot en met 2023 te bevriezen.

Er wordt een anticipatieve heffing van 8% afgehouden op uw 60e verjaardag (of op de 10e verjaardag van het contract als u het hebt afgesloten na uw 55e).

Stortingen doen na deze heffing op uw 60e is fiscaal interessant. Want dan profiteert u nog altijd van het belastingvoordeel van 30% op de stortingen tot het jaar waarin u 64 wordt. En die stortingen worden ook nadien niet meer belast omdat de anticipatieve heffing al ingehouden is.

Pensioensparen is dus een levensverzekering die voldoet aan een specifieke behoefte: sparen voor uw pensioen, en dat met een aanzienlijk fiscaal voordeel erbovenop!​