Ontdek de bijbehorende producten

Waarom spaart u best voor uw pensioen?

Een aantal goede redenen

​Als u met pensioen gaat, is het nagenoeg zeker dat uw wettelijk pensioen niet volstaat. Zeker niet als u extra van uw vrije tijd wilt gaan genieten of later extra zorg nodig hebt. Daarom is het belangrijk om zelf een aanvullend pensioen op te bouwen. Temeer omdat u het u een fiscaal voordeel kan opleveren.

​Het wettelijk pensioen blijkt meestal onvoldoende om uw levensstandaard te behouden als u op pensioen bent. Bij tweederde van de gepensioneerden ligt het lager dan 1 250 euro per maand. Een kwart van de gepensioneerden krijgt slechts 500 euro.

Uw wettelijk pensioen valt niet alleen een stuk lager uit dan uw laatste loon, u maakt doorgaans na uw pensionering ook meer kosten. De bedrijfswagen of groepsverzekering valt weg, u hebt meer tijd voor hobby’s en reizen … En u moet er ook rekening mee houden dat u op termijn meer zorg zult nodig hebben. Medische zorg, hulp bij het huishouden, de maandelijkse rekening van het rusthuis , …

Zelf sparen is de boodschap
Conclusie: u moet zelf sparen voor uw pensioen. Zelf een appeltje voor de dorst aanleggen, zodat u financieel een onbezorgde oude dag kunt beleven … en tijd en geld kunt vrijmaken om uw plannen te realiseren. Sparen voor uw pensioen kan u trouwens een fiscaal voordeel opleveren. Dat is alvast mooi meegenomen, want zo bouwt u een aanvullend pensioen op en betaalt u tegelijk minder belastingen. Bekijk hier de mogelijkheden voor aanvullende pensioenopbouw, al dan niet met fiscaal voordeel.

Voorbeeld
Pieter, een 25-jarige arbeider in de bouwsector, heeft een zoontje en is gescheiden. Hij werkt al zes jaar voor dezelfde werkgever en wil graag op zijn 62e met pensioen gaan. Zijn brutoloon bedraagt 2 281,92 euro. Netto houdt hij daar - rekening houdend met zijn dubbel vakantiegeld – 1 615 euro van over. Hij denkt 100 % van zijn dit loon nodig te hebben na zijn pensionering om verder goed te kunnen leven. Op een traditioneel spaarboekje heeft Pieter 5 000 euro staan. Dit levert hem op zijn 65e slechts 16 euro per maand bovenop zijn wettelijk pensioen op.
De kloof tussen zijn laatste loon en zijn pensioen zal, ondanks zijn spaargeld, aanzienlijk blijven.
Pieter start dus maar beter meteen met de opbouw van een aanvullend pensioen.