Wim Vermeir
Ontdek de bijbehorende producten

De takeaways van deze zomer

Zelden zijn financiële markten zo boeiend geweest als dit jaar. Er was eerst de bijna manisch-depressieve ommekeer van extreme correcties in het eerste kwartaal naar ongezien snel herstel in het tweede trimester (zie grafiek 1). ​En even verassend: dit spectaculair beursherstel deed zich voor tegen een achtergrond van een historisch grote economische terugval. ​


​​​​​​​​Grafiek 1.png

Grafiek 1: evolutie aandelenbeurzen (bron AG)


​​De afgelopen zomermaanden vormden een eerste reality check voor het verbeterde sentiment.

De vraag is dus: Wat hebben we bijgeleerd tijdens de zomer? Wel, vier dingen:

 

1.       We zullen voorlopig moeten leren leven met het coronavirus

Het coronavirus blijft onvoorspelbaar en een stuk taaier dan verwacht. Waar we begin dit jaar nog hoopten op een zomerpauze, zoals bij griep, zien we integendeel momenteel in Europa nieuwe uitbraken. Positief is dat het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen beperkt blijft in vergelijking met de eerste COVID19-golf. Dit toont aan dat de nieuwe gewoontes die we hebben aangenomen, zoals anderhalve meter afstand, handhygiëne, mondmaskers en telewerk effectief een verschil maken. We zien ook dat overheden de economische impact van een lockdown zo veel mogelijk willen beperken en die enkel toepassen in noodgevallen, op specifieke plaatsen en beperkt in de tijd.

Toch is het ook duidelijk geworden dat zolang er geen vaccin beschikbaar is, we ons moeten voorbereiden op een periode “Cum-Virus" waarbij we moeten leren leven met het virus.

 

2.       Bedrijfsresultaten voor het tweede kwartaal vielen mee

Iedereen hield zijn hart vast voor de bedrijfswinsten over het tweede kwartaal, het crisiskwartaal van de lockdown.  Op basis van de 85% van de bedrijven die tot nog toe (1 september) in Europa gecommuniceerd hebben, zien we in totaal een daling van 50% van de winst ten opzichte van hetzelfde trimester vorig jaar. Dat is uiteraard geen goed nieuws, maar minder slecht dan gevreesd, want voor 59% van de ondernemingen was het resultaat beter dan verwacht. In de Verenigde Staten hebben ondertussen nagenoeg alle bedrijven hun resultaten gepubliceerd en deed zelfs 80% het beter dan verwacht. Voor het hele jaar 2020 rekenen we nu op een winst die voor Europa ongeveer 30% en voor de VS ongeveer 20% lager ligt dan vorig jaar.

Conclusie is dat de meeste beursgenoteerde bedrijven, ondanks de zware klap van COVIDd-19, overeind blijven en nog steeds winstgevend zijn.

 

3.       Centrale banken en overheden blijven de economie ondersteunen    

Positief nieuws kregen we de afgelopen weken ook van de centrale banken. Gouverneur Powell van de Amerikaanse centrale bank liet zijn bezorgdheid blijken over de erg lage inflatie. Hij zou liever een inflatie van meer dan 2% zien en is bereid om de rente hiervoor een langere periode laag te houden. Ook de overheden blijven de economie ondersteunen. De Europese raad lanceerde een solidariteitsfonds van 750 miljard dat bijstand zal verlenen aan landen die getroffen worden door de coronacrisis.

We zien dus dat de overheden en de centrale banken de economie en dus indirect de financiële markten blijven ondersteunen via monetaire en fiscale stimuleringsmaatregelen.

 

4.        De economie herstelt verder, maar aan een trager tempo

Ook de macro-economische cijfers vielen mee. De Europese economie herstelt sneller dan verwacht met vooruitlopende indicatoren die blijven wijzen op economische groei. De economie volgt dus inderdaad het vierkantswortelschema dat we in de vorige blog hebben geïntroduceerd. Hierbij veert de economie in eerste instantie snel op om nadien in een trager tempo verder naar het vertrekniveau te evolueren. Die vertraging is vooral merkbaar in Europa, waar het herstel de laatste maand wat afgeremd wordt door een nieuwe opflakkering van het aantal COVID-19 besmettingen. Voor de financiële markten wordt het nu cruciaal dat eventuele verdere virusuitbraken beperkt blijven in tijd en plaats, zodat ze het economische herstel niet afbreken. Komt er toch een terugval , en vervelt het  √-scenario naar een zogenoemd W-scenario (zie grafiek 2), zal dit wellicht leiden tot lagere winstverwachtingen en een correctie op de financiële markten.

 Grafief 2.png

Grafiek 2: √-en W-scenario's (bron OECD)

Tot nog toe compenseren ongeziene monetaire en fiscale stimuleringsmaatregelen de impact van de COVID-19, maar cruciaal blijft de evolutie van de economische activiteit in Europa.

 

Onze beleggingsstrategie

In deze context van COVID-19 besmettingen die al bij al onder controle blijven, meevallende bedrijfsresultaten, economisch herstel en blijvende ondersteuning door een lagerentepolitiek, behouden wij onze beleggingsstrategie met een voorkeur voor bedrijfsobligaties en aandelen.

Bedrijfsobligaties blijven interessanter dan overheidsobligaties, ook al is de kredietspread (dit is de extra vergoeding voor bedrijfsrisico) verder gezakt en bevinden we ons nu op quasi gemiddelde niveaus (zie grafiek 3). We vermijden wel sectoren die rechtstreeks geïmpacteerd worden door de lockdowns, zoals luchtvaartmaatschappijen, hotels, non-foodretailers, …​

Grafiek 3.png 

Grafiek 3: evolutie kredietspread (bron AG)

Aandelen blijven uiteraard vatbaar voor een tussentijdse correctie gezien de al geschetste onzekere context en de beursstijging van de afgelopen maanden. Voor lange termijnbeleggers blijven aandelen echter interessant omdat het een van de weinige beleggingscategorieën is die een positief rendement na inflatie kan opleveren. Voor Europese aandelen verwachten we immers na een terugval in 2020 naar 2.5% vanaf 2021 opnieuw een dividendrendement van meer dan 3%. Dat is relatief hoog in deze lagerenteomgeving en zou een compensatie vormen voor de tussentijdse koersschommelingen en … de daaruit voortvloeiende stress.

Stay safe ondertussen,

Wim Vermeir, 4 september 2020​