Beleggingsverzekering gekoppeld aan fondsen
De belegging mikt op een potentieel hoog rendement. Belegd in sterke fondsen, beheerd door gerenommeerde beheerders.
 
Ruim gamma van fondsen

U kunt kiezen uit een uitgebreide waaier van kwaliteitsfondsen.

Mogelijkheid om te kiezen voor maatschappelijk verantwoorde fondsen

U kan uw portefeuille meer diversifiëren en investeren in activiteiten die het milieu, de maatschappij en een goed bestuur (ESG) bevorderen.

Op de beurs beleggen zonder beursexpert te moeten zijn

Uw fondsen worden door specialisten actief beheerd zodat u zich niet moet bezighouden met de opvolging ervan. Er wordt onmiddellijk en op een gepaste manier gereageerd op beurstendensen.

Beschikbaarheid van uw kapitaal

U kunt op elk moment uw kapitaal geheel of gedeeltelijk opvragen tegen de inventariswaarde van het moment.

Gunstige belasting

U betaalt geen roerende voorheffing.

 

Waarom is deze beleggingsverzekering iets voor mij?

Met deze tak 23-beleggingsverzekering van AG Insurance kunt u op de beurs beleggen – en dus mikken op een potentieel hoger rendement - met een zekere vorm van risicocontrole.

Bovendien heeft elk beleggingsfonds een risicoklasse van 1 tot 7 (hoogste risiconiveau), gebaseerd op de mogelijke koersschommelingen van de activa in de fondsen. 

Wat u zeker over deze verzekering moet weten:

 • zelfs met een klein bedrag hebt u toegang tot deze sterk gediversifieerde fondsen;
 • sterke diversificatie van uw beleggingsportefeuille;
 • beheer door specialisten zodat u zich kunt bezighouden met zaken die echt belangrijk zijn;
 • verschillende beheerders met verschillende visies en aanpak;
 • in sommige formules hebt u de mogelijkheid om een bescherming in te bouwen: 
  • een winstbeschermer die uw opgebouwde winsten veiligstelt; 
  • een verliesbeperker die grote terugvallen op de beurs opvangt.

Uw beleggingsverzekering is bovendien fiscaalvriendelijk. Geen roerende voorheffing op het moment dat u uw kapitaal geheel of gedeeltelijk opvraagt. Dit is vooral interessant voor fondsen die geheel of gedeeltelijk in obligaties beleggen. De meerwaarde opgebouwd in deze fondsen is in tegenstelling tot bancaire fondsen vrij van roerende voorheffing.

U betaalt een verzekeringstaks van 2 % op de premie(s) die u investeert.
Beleggingsverzekering gekoppeld aan fondsen  
Wat brengt deze beleggingsverzekering op voor mij?

​Uw rendement hangt af van de prestaties van de gekozen fondsen. U vertrouwt uw kapitaal toe aan meerdere gerenommeerde beheerders, die de financiële markten op de voet volgen en onmiddellijk kunnen inspelen op allerlei tendensen. 

In sommige formules kunt ervoor kiezen om uw opgebouwde winsten automatisch veilig te stellen of dreigende verliezen te beperken.U vindt hier meer informatie over de verschillende beschermingsmechanismen.

Deze verzekering brengt ook een aantal ​risico's met zich mee. We raden je aan om hiervan kennis te nemen.

Wanneer ontvang ik de opbrengst van mijn beleggingsverzekering?

​Met deze beleggingsverzekering hebt u een beleggingshorizon van 10 jaar of meer voor ogen.
Uw kapitaal blijft echter wel op elk moment opvraagbaar. Wenst u over een gedeelte van uw geld te beschikken? Of hebt u de volledige reserve van uw contract nodig? Geen probleem, want u kunt om het even wanneer een gedeeltelijke of een volledige afkoop doen. Vanaf het zevende jaar is dit zelfs volledig gratis. Voordien is een afkoopvergoeding van 1 % verschuldigd.

Uw belegging heeft geen einddatum. Deze verzekering stopt:

 • als u beslist om het contract volledig af te kopen;
 • na het overlijden van de verzekerde.

In bepaalde gevallen (zoals beschreven in de algemene voorwaarden van het product) geniet u een gratis overlijdensdekking.

Omdat dit product geen einddatum heeft, is er geen kapitaalgarantie.

Beleggingsverzekering gekoppeld aan fondsen  
Beleggingsverzekering gekoppeld aan fondsen  
Welke keuzes kan ik maken?

​U kunt uw beleggingsverzekering afstemmen op uw persoonlijke wensen en bijsturen als u dat nodig acht:

 • U kiest het bedrag dat u stort. Bijstortingen zijn mogelijk wanneer u dat wenst.
 • U bepaalt welk beleggingsfonds gekoppeld wordt aan uw beleggingsverzekering. U kunt ook meerdere fondsen kiezen. Een overdracht van een fonds naar een ander is mogelijk.
 • U duidt aan wie het kapitaal ontvangt na uw overlijden en u kunt deze keuze veranderen wanneer u maar wilt.
 • Wenst u periodiek een deel van uw investering te recupereren?  U bepaalt zelf hoeveel u opvraagt, hoe dikwijls u dat doet en wanneer.

U kunt bovendien alle gemaakte keuzes op elk moment herzien.

De duurzaamheidsactiviteiten van AG

Bij AG zijn we ervan overtuigd dat duurzaam en verantwoord beleggen een bepalende rol speelt in beleggingsprestaties op lange termijn. Milieu, maatschappij en goed bestuur, de zogenoemde ESG-factoren (Environmental, Social and Governance), kunnen een grote impact hebben op de prestaties en de risico's van beleggingen.

Wilt u meer weten over hoe AG duurzaamheid in elk van zijn producten inbouwt? Bezoek de productpagina van uw keuze.​SRI  
Beleggingsverzekering gekoppeld aan fondsen  
Wat zijn de eenheidswaarden en prestaties?

​​U wil de eenheidswaarden en de prestaties van onze beleggingsfondsen kennen en/of het beheersreglement van de fondsen inkijken? Raadpleeg ze hier.

 
 
 
 
 
 
 
 
Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttig informatie of de financiële infofiche, de algemene voorwaarden en het eventueel beheersreglement van het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Deze documenten zijn gratis beschikbaar op onze website en bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.