Filip Corten
Ontdek de bijbehorende producten

What a difference a quarter makes


​Men zegt wel eens dat op de financiële markten de situatie snel kan wijzigen. Dit is precies wat we de voorbije drie maanden hebben kunnen zien. Na een zware correctie gedurende de eerste 10 maanden van het jaar hebben zowel de aandelen- als obligatiemarkten sindsdien een mooi herstel laten optekenen. Onderstaande tabel geeft enerzijds de rendementen van verschillende activaklassen weer van begin 2022 tot midden oktober en anderzijds het herstel van daarna.

 EurostoxxOverheidsobligatiesBedrijfsobligatiesHigh Yield
31/12/2021 – 14/10/2022-22,8%-17,9%-15,5%-15,5%
14/10/2022-30/01/202321,7%2,0%4,4%8,5%​​


Het mag duidelijk zijn dat het sentiment van de investeerders gekanteld is van duidelijk negatief naar eerder positief. Opnieuw is gebleken dat paniek een slechte raadgever is. Beleggers die hebben verkocht in volle correctie moeten nu met lede ogen het herstel van de markten aanzien.

​​Het herstel op de financiële markten wordt gedragen door verschillende elementen. Eerst en vooral zien we dat de druk op de inflatie begint af te zwakken. In oktober bedroeg de Europese inflatie nog 10,6% maar economisten gaan ervan uit dat deze eind januari onder de 9% zal uitkomen.

Belangrijke factor hier is de evolutie van de gasprijzen. De spectaculaire stijging die we in de zomer van vorig jaar hebben meegemaakt is gevolgd door een even spectaculaire daling in de tweede jaarhelft. Vandaag staat de gasprijs terug op het niveau van september 2021, dus vóór de Russische inval in Oekraïne. Dit met dank aan de milde winter waardoor we met z'n allen energie hebben kunnen besparen en wat ook verklaart waarom de Europese gasvoorraden nog steeds op maximale niveaus zitten. Daarnaast hebben we een groot deel van de Russische gasleveringen kunnen compenseren met gas uit Noorwegen en Qatar. Op de Noordzee is er dan ook 's avonds vanaf de kust een file van LNG-tankers die klaar liggen om hun cargo over te pompen naar gasterminals, waar te nemen.

Picture1.png

Door het vooruitzicht van een lagere inflatie zouden centrale banken ook minder geneigd moeten zijn om de rente te verhogen. De ECB heeft haar beleidsrente de voorbije maanden met 2.5% opgetrokken, de FED zelfs met 4.25%. Op korte termijn is een beperkte stijging mogelijk, maar op iets langere termijn beginnen financiële markten rekening te houden met een rentedaling. Dit zal uiteraard de obligatiemarkt ondersteunen.​

Een ander belangrijk element is de weerbaarheid die de economie heeft laten zien. Op het hoogtepunt van de energiecrisis werden we overstelpt met economische doemscenario's. Maar deze zijn veel te negatief gebleken. De economische groei houdt relatief goed stand. Uiteraard is er een afkoeling waarneembaar en een technische recessie behoort nog altijd  tot de mogelijkheden. Maar van een zware recessie lijkt geen sprake meer te zijn. 

PMI's, of voorspellende indicatoren, zijn licht onder het scharnierniveau van 50 gedipt wat wijst op een groeivertraging, maar tonen alweer tekenen van een herstel. We zien inderdaad dat het consumentenvertrouwen opnieuw aantrekt en dat ook bedrijven de toekomst wat minder pessimistisch tegemoetzien.

Picture2.png

Ten slotte blijven ook de bedrijfswinsten overeind. Winstmarges hebben de covidpandemie snel verteerd en houden nu stand op hoge niveaus. De meeste bedrijven hebben zeer snel de toegenomen energiekosten doorgerekend aan hun klanten waardoor ondernemingen globaal genomen nog steeds in goede gezondheid verkeren. Een beperkte winstdaling de komende kwartalen is mogelijk en zelfs waarschijnlijk, maar een klap zoals we die in 2020 hebben gezien lijkt niet aan de orde. Lagere koersen gecombineerd met vrij stabiele bedrijfswinsten hebben dan ook geresulteerd in aantrekkelijkere waarderingen op de aandelenmarkt.

Picture3.jpg

Blijf geïnvesteerd

Na de correctie van het voorbije jaar zijn we gematigd positief en dit zowel voor obligaties als aandelen. Op lange termijn is het sowieso verstandig om niet te panikeren en geïnvesteerd te blijven. Deze beurswijsheid blijft ook vandaag geldig. Waarderingen zijn aantrekkelijk en het momentum lijkt opnieuw aan te trekken. Verschillende momentumindicatoren geven dan ook een aankoopsignaal. Ook louter technisch ziet de nabije toekomst voor de aandelenmarkt er eerder positief uit.

In onze tak 23-fondsen hebben we daarom de voorbije weken het aandelengewicht licht opgetrokken. Niet alleen aandelen uit de ontwikkelde markten (MSCI World) maar ook aandelen uit de opkomende landen (MSCI Emerging Markets) hebben hun gewicht in onze portefeuilles zien toenemen.

Binnen het obligatiesegment genieten bedrijfsobligaties nog onze voorkeur. Het rendement op investmentgradebedrijven ligt zelfs na de recente daling nog steeds dicht bij 4% terwijl overheidsobligaties een coupon van ruim 2.75% bieden. Dergelijke rendementen hebben we niet meer gezien sinds 2011 en staan in schril contrast met de negatieve rentes die begin vorig jaar de norm waren.

Om van een herstel van beide activaklassen te kunnen profiteren, zijn onze profielfondsen dan ook ideale investeringsproducten die voor ieder beleggersprofiel beschikbaar zijn.