fonds, maatschappelijk verantwoordelijkheid
Ontdek de bijbehorende producten

Wat is een maatschappelijk verantwoorde belegging?

U wilt uw geld beleggen in een gediversifieerde portefeuille? En u wilt uw belegging een ethische dimensie geven?
Waarom kiest u dan niet voor een maatschappelijk verantwoorde belegging?

Gezien het huidige economische klimaat hebben heel wat klanten een risico-aversie. Een goed gediversifieerde portefeuille over een voldoende lange periode kan mooie resultaten opleveren, zeker als deze sterke thematische fondsen bevat. Heel wat actuele thema’s leiden tot een algemene bewustwording: klimaatopwarming, CO2-uitstoot, sociale onrust in de wereld, enz. Heel wat mensen willen zin geven aan hun beleggingen, terwijl ze toch een zeker niveau van bescherming willen behouden met het oog op een potentieel hoog rendement. Maatschappelijk verantwoorde beleggingen (MVB) combineren deze specifieke criteria. Ze bieden niet alleen een potentieel aanzienlijk rendement, maar dragen ook positief bij aan het milieu en de maatschappij.

Een maatschappelijk verantwoorde belegging wil economische prestatie en impact op maatschappij en milieu met elkaar verzoenen door ondernemingen en overheden te financieren die bijdragen tot duurzame ontwikkeling, ongeacht de activiteitensector.

De beleggingen die doorgaans beschouwd worden als ‘maatschappelijk verantwoord’, zijn de fondsen die hoofdzakelijk beleggingen selecteren, rekening houdende met 3 niet-financiële criteria: milieu, maatschappij en governance.

  • Milieu
    De dimensie ‘milieu’ beoogt de gevolgen van de activiteit van een onderneming op het milieu en haar inspanningen om deze gevolgen te beperken. Dat vertaalt zich in de selectie van bedrijven die blijk geven van een efficiënt beheer van natuurlijke resources, die de uitstoot van broeikasgassen verminderen of die een performanter recyclagesysteem gebruiken.

  • Maatschappij
    De dimensie ‘maatschappij’ onderzoekt de houding van een onderneming ten opzichte van de regels die van kracht zijn op het vlak van arbeidsrecht en mensenrechten. Ondernemingen die een beroep doen op kinderarbeid of die gekend staan voor corruptie worden op die manier automatisch uitgesloten uit het fonds.

  • Governance
    De dimensie ‘governance’ betreft de manier waarop een onderneming geleid en gecontroleerd wordt. Transparantie, onafhankelijkheid van de raad van bestuur en respect voor de rechten van de aandeelhouders zijn criteria die de selectie van een onderneming in een maatschappelijk verantwoorde belegging ten goede komen.

 

Dankzij het gebruik van die filter (milieu, maatschappij en governance) beantwoorden de geselecteerde beleggingsinstrumenten aan de meeste van die criteria.

Deze beleggingen werken op dezelfde manier als de traditionele beleggingen en zijn niet noodzakelijk meer of minder rendabel.

De MVB-oplossingen zijn namelijk zowel beschikbaar via bancaire beleggingen als via tak 23-beleggingsverzekeringen. 

Verminderen