nieuwe PRIIP’s-verordening
Ontdek de bijbehorende producten

Welke gevolgen heeft de PRIIP’s-verordening vanaf 2018 voor u?

Gestandaardiseerde en volledige informatie over beleggingsproducten

​Als belegger of spaarder wenst u zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn. Ontdek wat de nieuwe PRIIP's-verordening vanaf 1 januari 2018 voor u betekent.

Wat is de context?

Financiële producten zijn vaak heel complex, zelfs met de informatiebrochures erbij. Heel wat consumenten beslissen dan ook te beleggen of te sparen in financiële producten zonder echt de risico's en kosten ervan te begrijpen. De Europese Unie wou komaf maken met die situatie.

Daarom heeft de EU de nieuwe PRIIP's-verordening (Packaged Retail Investment and Insurance Products) uitgevaardigd. Deze is van toepassing vanaf 1 januari 2018. Deze verordening is bedoeld om de transparantie van de beleggingsproducten te vergroten en maakt het voor de retailbeleggers mogelijk om de informatie die ze ontvangen makkelijker te vergelijken.

Verminderen

Voornaamste nieuwigheid van de PRIIP’s-verordening: het KID

De belangrijkste maatregel bestaat in het opleggen van één gemeenschappelijk informatiedocument voor alle spelers op de Europese markt waarin op een gestandaardiseerde manier de voornaamste informatie over de beleggingsproducten staat vermeld. En dat om de retailbeleggers informatie te verstrekken die gemakkelijk te lezen, te begrijpen en te vergelijken is. De verzekeringsmaatschappijen moeten deze gestandaardiseerde informatiedocumenten opstellen.

Uit die verordening vloeit een precontractuele verplichting voor de tussenpersonen voort om deze gestandaardiseerde informatiedocumenten over de beleggingsproducten aan hun klanten te bezorgen. Deze documenten worden ook 'essentiële informatiedocumenten' of 'KID' (Key Information Document) genoemd. Op die manier kunnen klanten heel gemakkelijk de verschillende producten op de markt vergelijken en met de nodige kennis van zaken een keuze maken.

Het KID verschaft duidelijke, begrijpelijke en volledige informatie over:

 • De aard van het product;
 • De risicoklasse;
 • De aanbevolen periode van bezit;
 • De prestaties;
 • De kosten verbonden aan het product.
Verminderen

Op welke producten is de verordening van toepassing?

Beleggingsfondsen, gestructureerde producten en levensverzekeringsproducten met een beleggingselement.

In het productengamma van AG Insurance:

Verzekeringen Tak 21 

 • Free Invest Plan
 • Post Optima Best
 • Post Optima Junior
 • AG Safe+
 • Yongo Moon
   

Verzekeringen Tak 23 

 • Easy Fund Plan
 • Smart Fund Plan
 • Smart Fund Plan Private
 • Smart Invest Portfolio
 • Post Optima Invest
 • Post Optima Flex
 • AG Fund+
 • AG Target+
 • AG Target+ USD
 • Yongo Star

Verzekeringen Tak 21 + Tak 23

 • Junior Future Plan
 • For Kids
 • Top Multilife
 • Ascento Free
   

Verzekeringen Tak 26 

 • BIP
 • BIP Dual
 • AG Business Invest
 • AG Business Invest Private


 

Renteverzekering

 • Property & Benefit Plan
Verminderen

Welke producten zijn uitgesloten?

De PRIIP's-verordening is NIET van toepassing op:

 • Algemene levensverzekeringsproducten en schadeverzekeringsproducten 
 • Deposito's die enkel blootgesteld zijn aan interestvoeten en elk ander product dat geen enkel beleggingsrisico inhoudt
 • Activa die rechtstreeks in eigendom zijn genomen, zoals bedrijfsaandelen of overheidsobligaties 
 • Aanvullende pensioenproducten
 • Pensioensparen en langetermijnsparen

 

De KIDs bieden meer transparantie en maken het vergelijken van de producten gemakkelijker. Dankzij deze documenten beschikt u over alle nuttige info om zorgeloos te sparen of te beleggen.

Verminderen