Ontdek de bijbehorende producten

Enkele tips voor eigenaars om schade te wijten aan een lek te vermijden

Volg onze tips op

Lekken in uw leidingen kunnen schade veroorzaken aan uw muren, behang, meubels … Hier enkele tips om dat te vermijden. En als het toch gebeurt: uw brandverzekering dekt deze waterschade. ​
  • Onderhoud uw leidingen goed.
  • Komt er geel- of bruinachtig  water uit de kraan, dan kan dat wijzen op roestvorming. Laat dit zo snel mogelijk aanpakken want een roestige leiding kan gaan lekken.
  • Wees waakzaam als u vochtplekken op muren of plafonds aantreft. Deze kunnen wijzen op een lekkende leiding.
  • Koop een wasmachine en vaatwas met een anti-overloopsysteem. Zorg er ook voor dat de filters niet verstopt raken.
  • Sluit het water af als u uw woning gedurende enkele dagen verlaat.

Hebt u toch waterschade door een lek in de hydraulische installaties, dan vergoedt Top Woning  van AG Insurance:

  • de reddingskosten die u gemaakt heeft om schade te voorkomen of te beperken.
  • kosten voor het opsporen en herstellen van het lek (tenzij de leiding beschadigd is door bevriezing of deel uitmaakt van radiatoren, boilers, stookketels of opslagtanks). 
  • de schade veroorzaakt door het lek.

Wat dekt uw woningverzekering niet?

  • Schade die veroorzaakt wordt door werken aan het gebouw, andere dan onderhouds- en herstellingswerken.
  • Schade die veroorzaakt wordt in een gebouw dat tussen 1 november en 31 maart niet verwarmd is en waarvan de hydraulische installaties niet leeggemaakt zijn (tenzij er geen causaal verband tussen deze situatie en het schadegeval).