Pack Zwembad
Een volledige oplossing voor uw zwembad. Inclusief een uitgebreide dekking voor ongevallen in en rond het zwembad.
Ontdek deze producten producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
Enkel klanten de een brandverzekering Top Woning van AG Insurance onderschreven hebben, kunnen kiezen voor de waarborg Pack Zwembad.
Verzekering voor uw zwembad

U beschermt uw zwembad tegen schade door natuurrampen, wild, vee of paarden.

Vergoeding voor schade aan zwembadmeubelen en schoonmaakmiddelen, zelfs in de openlucht

U ontvangt een vergoeding voor de schade die een storm, hagel, ... veroorzaakt aan de zwembadmeubels en schoonmaakmiddelen. Zelfs als ze zich in de openlucht bevinden. Dit geldt ook voor diefstal (als dit onderschreven is).

Ongevallen in of rond het zwembad

U krijgt een terugbetaling van de medische kosten van de gewonden na een ongeval in of aan de rand van uw zwembad. U ontvangt ook een vergoeding bij invaliditeit ten gevolge van een ongeval.

 


Waarvoor kan ik Pack Zwembad gebruiken?

U hebt heel wat geïnvesteerd in uw zwembad en u wilt dit uiteraard zo goed mogelijk beschermen. U kunt op Pack Zwembad, een uitbreiding van uw brandverzekering Top Woning van AG Insurance, vertrouwen als u schade hebt aan uw binnen- of buitenzwembad. U hebt niet alleen een brandverzekering voor uw zwembad (ook bij natuurrampen), ook schade aan of diefstal (indien onderschreven in uw Top Woning-verzekering) van al het zwembadmateriaal en –meubels is gedekt, ook als alles buiten stond. Bovendien zijn de liner, de luiken en het mechanisme, zonnecollectoren voor de verwarming en de technische apparaten (zoals de pompen of het filtersysteem) gedekt tegen alle schade. U moet zich geen zorgen maken als u familie of vrienden uitnodigt aan uw zwembad. U beschermt uw gasten tegen ongevallen in of aan de rand van het zwembad. Enkele concrete voorbeelden:

• Uw hond neemt een plotse duik in het zwembad en scheurt daarbij de liner.
• Uw waterpomp loopt vast door takjes en andere onzuiverheden en de motor verbrandt.
• Een dief gaat ‘s nachts aan de haal met uw automatische schoonmaakrobot en uw strandstoelen.
• Na een zomerse zwembeurt klimt u uit het zwembad, maar u glijdt uit en verstuikt uw enkel.

Verzekering Pack Zwembad Een volledige oplossing voor uw zwembad
Wat biedt Pack Zwembad voor mij?
 • Materiële schade aan het zwembad
  • Alle materiële schade aan de luiken van het zwembad en het mechanisme, de liner en de zonnecollectoren voor de verwarming van het zwembadwater. De schade moet niet veroorzaakt zijn door een oorzaak die verzekerd is in de basiswaarborgen van Top Woning.
  • Schade aan het zwembad veroorzaakt door een natuurramp, huisdieren, wild, vee of paarden.
  • De kosten voor het schoonmaken of vervangen van onverwacht vervuild zwembadwater dat onbruikbaar is geworden.
  • Het verlies van zwembadwater ten gevolge van gedekte schade.
 • Schade aan de technische installaties
  U krijgt een vergoeding voor schade aan de technische apparaten van het zwembad (filtersysteem, pompen) die zich in een gesloten of technische ruimte bevinden.
 • Schade door onweer aan het zwembadmeubilair of diefstal
  U verzekert met dit Pack Zwembad ook het zwembadmeubilair tegen schade veroorzaakt door het weer tot maximaal 5.758 euro* (boven op de schadevergoeding opgenomen in de basisvoorwaarden van Top Woning), alsook de schoonmaakapparaten tegen diefstal (als u de waarborg diefstal hebt in uw Top Woning). Zelfs als ze zich in de openlucht, in een open constructie of in niet-aanpalende bijgebouwen bevinden.
 • Ongevallen in of aan de rand van het zwembad
  Als u of een van uw gasten het slachtoffer zijn van een ongeval in of rond het zwembad, vergoedt Pack Zwembad de noodzakelijke medische kosten. Een vergoeding voor gewonden vanaf 10% blijvende invaliditeit, of voor overlijden, ten gevolge van dit ongeval is eveneens mogelijk. ​

*ABEX 858 (1ste semester 2021)

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

​U kunt Pack Zwembad gebruiken voor binnenzwembaden en in de grond verankerde buitenzwembaden van uw woning in België die verzekerd is in Top Woning. 

Wat is de looptijd van mijn contract?

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

Verzekering Pack Zwembad  
Verzekering Pack Zwembad  
Wat doe ik bij schade?
 • ​U belt één keer en u wordt onmiddellijk geholpen door een specialist.​
 • Die helpt u bij het nemen van de eerste noodzakelijke maatregelen.
 • Uw dossier wordt ter harte genomen zodat u op adequate bijstand kunt rekenen en het op de kortst mogelijk tijd afgehandeld wordt.
Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

- Schade door vorst.

- De progressieve schade zoals slijtage, roest, schimmels, enz.

- De schade aan de technische uitrusting die het gevolg is van het niet nemen door de verzekerde van de nodige voorzorgsmaatregelen om deze uitrusting in een goede onderhouds- en werkingstoestand te houden.​

- Een ongeval terwijl u zich bevindt in klaarblijkelijke staat van verstandsverbijstering of dronkenschap of een hiermee vergelijkbare toestand veroorzaakt door het gebruik van producten of substanties andere dan alcoholische dranken.

- Een ongeval die wijten aan om het even welke geweldaad, of dat overkomen is naar aanleiding van een weddenschap, uitdaging of klaarblijkelijke roekeloze daad. ​

​De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

Pack Zwembad  
 
 

* Welkomstgeschenk. Aanbod onder voorwaarden. Actie geldig bij een nieuwe woningverzekering Top Woning van AG Insurance, afgesloten ten laatste op 30/06/2021. Voor eigenaars en huurders van een eengezinswoning, appartement of appartementsgebouw jonger dan 10 jaar. Korting van 10% op de eerste jaarpremie voor alle waarborgen. De korting is niet van toepassing op de waarborg Tariferingsbureau Natuurrampen. Deze actie is niet cumuleerbaar met andere acties.​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • Wat zijn de juridische gegevens van AG en welk recht is van toepassing?
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.
In ons magazine