Renoveren of bouwen

Renoveren of bouwen

Zorg voor een degelijke bescherming van uw woning met de Top Woning verzekering, dé referentie op de markt.

  • Bescherming van uw woning op maat
  • Terugbetaling van uw kosten
  • 24/7 bijstand
  • Herstelling zonder zorgen

Checklist voor een doordachte keuze

Een huis renoveren of bouwen? Moeilijke keuze! Met deze checklist brengt u alle voor- en nadelen in kaart en hakt u de knoop door.

korting

Checklist: bouwen of renoveren?

Het aanbod aan bestaande woningen is best groot. Keuze te over dus qua locatie, stijl en budget. Als u voor een nieuwbouw gaat, kan u makkelijker zelf de indeling en materialen kiezen.
Veel mensen denken dat nieuwbouw sowieso duurder is dan renovatie. Maar het hangt ervan af op welke termijn u het bekijkt. De aankoop van de grond en de bouwwerken nemen natuurlijk meteen een hap uit uw budget, maar u kan het wel goed op voorhand inschatten. Als u daarentegen een woning koopt om te renoveren, duiken er al eens onverwachte kosten op. Op langere termijn zijn de energie- en onderhoudskosten van een nieuwbouw lager, en de verkoopwaarde hoger.
De btw voor renovaties in een gebouw dat minder dan 10 jaar oud is, bedraagt 21%. Als het gebouw meer dan 10 jaar oud is, daalt de btw tot 6% voor bepaalde werken.
Nieuwbouwwoningen moeten voldoen aan steeds strengere energieprestatie-eisen. Die houden het energieverbruik laag, wat moeilijker is bij een bestaande woning. Het goede nieuws is dat u bij nieuwbouw en renovatie recht kan hebben op premies of een belastingvermindering als de werken bedoeld zijn om het energieverbruik te doen dalen. Deze belastingverminderingen en premies verschillen van gewest tot gewest.
Een nieuwbouw gaat meestal sneller vooruit dan een grondige renovatie, zeker als de aannemer of architect de werken goed coördineert. Een verbouwing kan u dan weer wat meer spreiden en ondertussen kan u ook al in de woning gaan wonen. Dat haalt de druk wat van uw uitgaven, maar u moet het natuurlijk wel een tijdje met minder comfort stellen.
Voor nieuwbouw is een stedenbouwkundige vergunning altijd verplicht, ook bij een renovatie van een bestaande woning hebt u er vaak een nodig. Zoek uit of u een bouwvergunning nodig hebt.
Wanneer u nieuw bouwt met een bouwbedrijf, geniet u een bepaalde financiële bescherming via de wet-Breyne. Toch kan er tijdens het bouwen – en ook tijdens het renoveren – altijd nog iets fout lopen op de werf. Voorkom vertragingen en financiële problemen met een verzekering voor bouw of renovatie. En begin op tijd uit de kijken naar een woningverzekering.

Top Woning

Dankzij de brandverzekering van AG Insurance zijn je huis of appartement en je inboedel uitgebreid beschermd. Er zijn slechts enkele uitzonderingen die heel duidelijk in de algemene voorwaarden staan.

Bescherming op maat 

Bescherming van uw woning op maat

Uitbreiding met Packs mogelijk volgens je eigen wensen en behoeften. Voor een gepersonaliseerde bescherming.

24/7 bijstand 

24/7 bijstand

Je krijgt dag en nacht bijstand bij een verzekerd schadegeval.

Recupereer kosten 

Terugbetaling van uw kosten

Zelfs zonder schade krijg je de kosten terugbetaald van een slotenmaker bijvoorbeeld of van het opsporen van een gaslek.

Herstelling zonder zorgen 

Herstelling zonder zorgen

Je schade wordt in sommige gevallen gewoon hersteld. Zo hoef je zelf geen vakman te regelen en geen facturen te betalen. Je geniet bovendien 6 maanden garantie op de herstelling.


Deze webpagina bevat algemene informatie over verzekeringsproducten van AG Insurance. Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. De juiste omvang van de waarborgen leest u in de contractvoorwaarden. De algemene voorwaarden vindt u op onze website www.aginsurance.be. Al deze (pre)contractuele informatie, een premieberekening en offerte, zijn gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon. Op onze verzekeringscontracten is het Belgisch recht van toepassing. Voor al uw vragen en problemen kunt u in eerste instantie terecht bij uw verzekeringstussenpersoon. Klachten kunnen ingediend worden bij de Dienst Klachtenbeheer van AG Insurance (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, tel. : 02 664 02.00, mail: customercomplaints@aginsurance.be). Indien de voorgestelde oplossing geen voldoening schenkt, kunt u uw klacht ook indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35, te 1000 Brussel, tel. : 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as).

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​