geschil verhuurder
Ontdek de bijbehorende producten

Ik heb een geschil met mijn verhuurder: wat kan ik doen?

​Er zijn werken nodig aan uw huurwoning, maar uw huisbaas weigert ze uit te voeren. Of hij wil de huurwaarborg niet terugbetalen. Hoe pakt u dit aan?

Verminderen
  1. Zorg er eerst en vooral voor dat u zelf met alles in orde bent, zodat de eigenaar u niets kan verwijten: blijf dus wel gewoon de huur betalen.
  2. Bel uw huisbaas op om te praten over het probleem. Krijgt u geen gehoor, stuur hem dan een brief – het best aangetekend. Antwoord hij nog niet, dan dringt een ingebrekestelling zich op.
  3. Helpt praten niet om het geschil op te lossen, start dan een gratis verzoeningsprocedure voor de vrederechter. U hebt geen advocaat nodig en als u tot een akkoord komt, heeft dat dezelfde waarde als een vonnis.
  4. Mislukt de verzoening of daagt de verhuurder niet op, start dan een gerechtelijke procedure voor de vrederechter.

Met de verzekering Pack Huurder van AG Insurance kunt u rekenen op deskundige juridische bijstand van specialisten. Zij proberen het geschil eerst minnelijk te regelen met uw huisbaas en starten daarna eventueel een verzoeningsprocedure op. Komt het tot een gerechtelijke procedure, dan worden uw gerechtskosten en de erelonen van advocaten en experts terugbetaald tot 25.000 euro.

 

​