Belang van compromis en notariële akte
Geef uw mening : 
 
( 6 stemmen )
Ontdek de bijbehorende producten

Belang van compromis en notariële akte

Ze verdienen al uw aandacht

Twee essentiële documenten bij de aan- of verkoop van uw huis of appartement zijn het compromis en de notariële akte. Bij de notariële akte is sowieso een notaris betrokken, maar ook voor het compromis doet u beter een beroep op zijn advies.

De verkoop van uw huis verloopt in vier stappen: na het bod en de optie, vormen met het compromis en de notariële akte een belangrijk sluitstuk.
Verminderen

Het compromis of de onderhandse verkoopovereenkomst

In tegenstelling tot wat de termen ‘compromis’ en ‘voorlopige verkoopovereenkomst’ doen vermoeden, gaat het wel degelijk over een definitief compromis. Nadat u ze ondertekend hebt, is er geen weg terug. Alleen in onderling overleg kan de overeenkomst nog ontbonden worden. Verbreekt u het contract eenzijdig, dan wacht u een sanctie.

Het is verstandig om het compromis te laten tekenen bij de notaris. Want wat in het compromis staat, komt later ook in de notariële akte. De notaris kan niet meer van de bepalingen in het compromis afwijken (tenzij beide partijen akkoord gaan). Het compromis is dus even belangrijk als die uiteindelijke akte. Besteed er voldoende aandacht aan zodat het compromis zo gedetailleerd en zo duidelijk mogelijk is. Een notaris kan het document voor u nalezen of opstellen.
Verminderen

Compromis tekenen bij de notaris

Goed om weten:

 • Het compromis tekenen bij de notaris is gratis.
 • Het compromis wordt getekend bij de notaris van de verkoper, de verkoopovereenkomst bij de notaris van de koper.
 • Het Notariaat biedt gratis een tijdelijke overlijdensdekking aan. Als de koper overlijdt tussen de ondertekening van het compromis en het verlijden van de akte, keert de verzekering een maximum van 250 000 euro uit aan de begunstigden, op voorwaarde dat zij de definitieve verkoopakte ondertekenen.
Verminderen

Wat staat in een verkoopovereenkomst?

​In elk geval bevat de verkoopovereenkomst informatie over:

 • de identiteit van de verkoper,
 • de beschrijving van het pand,
 • de totaalprijs: zorg dat duidelijk is wat die prijs precies omvat. Meer bepaald: gaan de verlichtingsarmaturen, de gordijnen, eventueel koelkast of vaatwas,… mee over naar de nieuwe eigenaar?
 • de betalingstermijn,
 • het voorschot,
 • wanneer het saldo betaald wordt,
 • wanneer de akte verleden wordt,
 • wanneer de koper de sleutels krijgt,
 • een of meerdere opschortende voorwaarde(n): hiermee komen koper en verkoper overeen dat ze de verkoop nog laten afhangen van bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld:
  • het krijgen van een krediet door de koper,
  • het krijgen van een stedenbouwkundige vergunning door de koper,
  • de controle of de stedenbouwkundige voorschriften nageleefd zijn,
  • enz.

Bij de verkoopovereenkomst moet de verkoper de koper volgende documenten overhandigen:

 • het bodemattest (in het Vlaams Gewest),
 • het stedenbouwkundig uittreksel,
 • het postinterventiedossier (PID), met info over de structuur en de materialen van de woning,
 • een keuringsverslag van de elektrische installatie,
 • het energieprestatiecertificaat (EPC).

Hier leest u waarom de nieuwe eigenaar best meteen na de ondertekening van de verkoopoverkomst een woningverzekering onderschrijft.

Verminderen

De notariële akte

Vooraleer de notaris een notariële akte opstelt, checkt hij de informatie over de verkoper en over de woning. Hij controleert bijvoorbeeld of de stedenbouwkundige voorschriften nageleefd werden.

Daarna leest hij de akte voor en laat hij ze door koper en verkoper ondertekenen. Hij laat de akte verlijden.

De notariële akte is in wezen identiek aan de onderhandse verkoopovereenkomst (onder voorbehoud van de opschortende voorwaarden). Toch is de notariële akte belangrijk. De notaris kan immers alleen dit document overschrijven op het hypotheekkantoor. Het hypotheekkantoor houdt bij wie eigenaar is van een bepaald onroerend goed. De overschrijving op het hypotheekkantoor is essentieel. Zo weet iedereen wie de nieuwe eigenaar is van de woning en moeten anderen daar ook rekening mee houden. De schuldeisers van de vorige eigenaar kunnen bijvoorbeeld geen beslag meer leggen op het huis, dat nu officieel van eigenaar veranderd is.

Bronnen:

www.notaris.be

www.livios.be

Portaal Belgium.be

Verminderen
In ons magazine