Een schuldsaldoverzekering is onmisbaar
Ontdek de bijbehorende producten

Een schuldsaldoverzekering is onmisbaar

Lees hier waarom

​Als u een woning koopt, dan doet u er goed aan om een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Hoewel dit geen wettelijk verplichte verzekering is, gaat het toch om een onmisbare bescherming.

Een schuldsaldoverzekering zorgt ervoor dat, wanneer u overlijdt vooraleer het krediet afloopt, uw partner (een gedeelte) van de resterende leninglast niet verder hoeft terug te betalen.
Verminderen

Voorbeeld

Stel, u koopt samen met uw partner een woning. In dat geval sluit u best twee schuldsaldoverzekeringen af voor 100 % van het ontleende kapitaal. Overlijdt u of uw partner vooraleer de woning afbetaald is, dan moet de overblijvende partner de lening niet verder terugbetalen. Op die manier vermijdt u financiële problemen als (één van) de kostwinner(s) plots wegvalt.
Verminderen

Niet verplicht

U bent niet verplicht om zo’n verzekering te onderschrijven. Toch eisen veel kredietverstrekkers het wel vooraleer ze u een lening toekennen. U bent ook niet verplicht om uzelf en uw partner voor 100 % te verzekeren. U kunt kiezen voor een lager percentage, maar dan is de financiële situatie na een overlijden uiteraard ook minder goed beschermd. Want dan zal de langstlevende partner nog steeds een deel van de maandlast verder moeten dragen.
Verminderen

Voor hoeveel verzekeren?

Ook kunt u een verschillend percentage verzekeren voor de twee partners. Dat kan nuttig zijn als één partner beduidend meer verdient dan de andere.
Verminderen

Fiscaal voordeel

De premies voor een schuldsaldoverzekering in het kader van een hypotheeklening kunnen fiscaal voordeel opleveren, op voorwaarde dat uw fiscale korf nog niet helemaal opgevuld is door de aflossingen voor de lening.
Verminderen