Welke gevolgen heeft een herfinanciering voor mijn schuldsaldoverzekering?
Ontdek de bijbehorende producten

Afkoop hypothecaire lening: wat met uw schuldsaldoverzekering?

Door de aanhoudende lage rentevoeten overweegt u misschien uw woonkrediet te herfinancieren of zelfs af te kopen. Dat zou u inderdaad veel geld kunnen besparen! Voor u de stap zet, is het wel belangrijk dat u de voor- en nadelen afweegt, rekening houdend met alle kosten en de mogelijke gevolgen voor uw schuldsaldoverzekering.

​Waarom uw hypothecaire lening herfinancieren of afkopen?
Er zijn heel wat mogelijke redenen:

  • Om te profiteren van een bet​ere rentevoet.
  • Om een uitzonderlijke kapitaalaflossing te doen.
  • Om het bedrag van uw maandelijkse betalingen te verlagen.
  • Enzovoort.
​Hou er wel rekening mee dat de herfinanciering of afkoop van een hypothecaire lening vaak kosten met zich meebrengt:

  • Wederbeleggingsvergoeding: als u voor een vervroegde terugbetaling kiest, recupereert uw bank het kapitaal maar niet de interesten. Dit betekent voor de bank een inkomstenverlies dat zij gedeeltelijk compenseert door de wederbeleggingsvergoeding. 
  • Handlichtingskosten: om uw hypotheek voor het einde van het contract te kunnen opheffen, moet u een notaris inschakelen. Hij of zij rekent handlichtingskosten aan voor de notariële akte. 
  • Hypotheekkosten: notariskosten, aktekosten, hypotheekrechten en registratierechten voor uw nieuwe hypotheek. 
  • Dossierkosten.

Schuldsaldoverzekering: enkele aandachtspunten

Als u ervoor kiest uw hypotheek te herfinancieren of af te kopen, moet u ook uw schuldsaldoverzekering aanpassen.

Er zijn twee scenario's:

  • Als u uw lening vervroegd terugbetaalt: u kan uw schuldsaldoverzekering afkopen of behouden als 'vrije' schuldsaldoverzekering. Dit betekent dat in geval van overlijden het verzekerde kapitaal wordt uitgekeerd aan de begunstigde en niet aan de kredietinstelling. 
  • Als u uw lening herfinanciert: het is mogelijk dat u uw schuldsaldoverzekering moet aanpassen (bijv. looptijd of verzekerd bedrag) aan uw hypothecaire lening.

Goed om te weten

Op het moment van de herfinanciering van de lening bent u ouder dan toen u de schuldsaldoverzekering afsloot. De kans bestaat dus dat u opnieuw een medische vragenlijst moet invullen of een medisch onderzoek moet ondergaan. Dit is het geval als het verzekerde kapitaal of de looptijd van de dekking een bepaalde limiet overschrijdt.


Wil u meer weten over de schuldsaldoverzekering van AG?

Bekijk onze productpagina en onze volledige gids​.