verzekering voor bed & breakfast
Ontdek de bijbehorende producten

U verhuurt een B&B of een vakantiewoning?

Pas uw verzekeringen aan

​Het is fijn om mensen te ontvangen in uw eigen bed & breakfast. Zorg er wel voor dat u steeds goed verzekerd bent. Pas eventueel uw verzekeringen aan, zodat het gezellig blijft.

Brandverzekering

De brandverzekering voor uw woning dekt onder andere brand, storm- en waterschade en diefstal (als u deze optionele waarborg onderschreven hebt). Bij de opening van een bed & breakfast krijgt uw woning een nieuwe bestemming. Verwittig uw brandverzekeraar. Hij zal oordelen of uw brandverzekering aangepast moet worden om ook in de nieuwe situatie goed verzekerd te zijn.

Top Woning  van AG Insurance verzekert zonder bijpremie:

  • bed & breakfast met maximaal drie kamers in uw eigen woning en alleen ontbijtdienst,
  • plattelandsgîte (dit is een gîte die u verhuurt en waar uzelf niet verblijft): u betaalt enkel een bijpremie als er een gemeenschappelijke keuken is.
Verminderen

Familiale verzekering of BA uitbating?

Uw familiale verzekering dekt uw aansprakelijkheid als u door een fout of nalatigheid schade veroorzaakt aan anderen. Controleer bij uw verzekeraar of de waarborgen in uw familiale verzekering ruim genoeg zijn om ook uw aansprakelijkheid als uitbater van een B&B te dekken. Is dit niet het geval, dan hebt u een dekking BA Uitbating nodig.
Verminderen

Arbeidsongevallenverzekering

Krijgt u bij de inrichting van uw B&B hulp van vrienden of kennissen of werkt u in uw B&B met een bezoldigde huishoudhulp, kok of tuinman, dan bent u wettelijk verplicht om voor hen een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten.
Verminderen

Preventieverplichtingen

Als uitbater van een B&B bent u verplicht om specifieke preventiemaatregelen te nemen die de brandveiligheid van uw gastenkamer(s) garanderen.
Verminderen

​Meer informatie over de reglementering voor een B&B:

Verminderen

​​​​​