Ontdek de bijbehorende producten

Schade in uw huurpand

Verzekering voor verhuurders biedt oplossing

​Uw huurder laat uw huurwoning achter met schade. U kunt zelf enkele stappen ondernemen om uw schade te verhalen. De specifieke verzekering Pack Verhuurder biedt meer gemoedsrust.

Een huurder heeft rechten en plichten. Een van de verplichtingen van een huurder is dat hij de huurwoning moet achterlaten in de staat waarin ze zich bevond bij het begin van de huurovereenkomst. Hij moet eventuele schade aan het gehuurde pand vergoeden, tenzij hij kan aantonen dat hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid draagt.
 
Om discussies over huurschade te vermijden, geven wij u enkele tips.
Verminderen

Tips vooraf: huurcontract, huurwaarborg en plaatsbeschrijving

  • Zorg voor een schriftelijke huurovereenkomst  en registreer deze.
  • Vraag uw huurder om voor een huurwaarborg  te zorgen. Die kunt u gebruiken om eventuele schade (gedeeltelijk) te vergoeden.
  • Zorg voor een goede plaatsbeschrijving ​
Verminderen

Tips bij schade

  • Vergelijk de situatie bij het vertrek van uw huurder met de plaatsbeschrijving bij het begin van de huurovereenkomst. Een expert kan de schade zo gemakkelijk begroten.
  • Als beide partijen akkoord zijn over de schade, dan kan in eerste instantie (een deel van) de huurwaarborg voor u vrijgegeven worden om de huurschade te herstellen.
  • Is de huurschade groter dan de huurwaarborg of betwist uw huurder de huurschade, probeer de schade dan via een minnelijke regeling vergoed te krijgen door uw huurder.
  • Lukt dat niet, dan kunt u aan de vrederechter vragen om een procedure tot minnelijke schikking op te starten.
  • Lost ook dit niets op, dan rest u niets anders dan naar de rechtbank te stappen.
Heel dit proces om uw huurschade vergoed te krijgen, is echter niet eenvoudig en kan heel wat tijd en geld kosten.
Gespecialiseerde verzekeraars, zoals AG Insurance met zijn Pack Verhuurder , bieden rechtsbijstand aan speciaal voor verhuurders. Deze rechtsbijstanddekking omvat juridische bijstand en vergoedt ook de eventuele erelonen van een advocaat (naar keuze) en de procedurekosten.
Verminderen

Pack Verhuurder

Pack Verhuurder van AG Insurance gaat nog een stap verder en biedt bovenop die rechtsbijstand ook:

  • tot 12 maanden huur voor de herstelling van de huurschade,
  • bijstand bij het vinden van vakmensen voor de herstellingen, via de waarborg Property Assist.
Verminderen