Pack Woning+
De perfecte aanvulling op uw brandverzekering. Voor nog meer bescherming.
Ontdek deze producten producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
*Enkel klanten die een Top Woning-brandverzekering bij AG Insurance hebben onderschreven, kunnen Pack Woning+ kiezen.
Elektro verzekerd tegen aankoopprijs

U ontvangt bij schade aan uw elektronische of elektrische toestellen een vergoeding die gelijk is aan de prijs die u betaald hebt.

 

Waarvoor kan ik Pack Woning+ gebruiken?

U wilt een ruime schadevergoeding voor het huis of appartement dat u verhuurt als deze beschadigd wordt. U ontvangt dankzij Pack Woning+ een volledige schadevergoeding zonder vrijstelling als het bedrag van de schade hoger is dan 935,30 euro*. U hebt wel altijd een contractuele vrijstelling bij schade na uitwerking van elektriciteit (bv. kortsluiting).

Is de aansprakelijke derde onvermogend om de schade te vergoeden, dan zal uw rechtsbijstand brand zorgen voor een schadevergoeding tot 15.000 euro. Als u bovendien het bedrag van de vrijstelling niet ontvangt van de aansprakelijke derde, zal de rechtsbijstand brand het u voorschieten, tot maximaal 242,23 euro (index juni 2013, basis 1981).

Woningverzekering, Pack Woning+  
Wat biedt Pack Woning+ voor mij?

​U wilt een ruime schadevergoeding voor het huis of appartement dat u verhuurt als deze beschadigd wordt. De verzekering Pack Woning+ van AG Insurance verenigt voor u verschillende interessante extra's als uitbreiding van uw brandverzekering Top Woning van AG Insurance.

Zo ontvangt u een volledige vergoeding zonder vrijstelling als het bedrag van de schade hoger is dan 1050 euro*. U hebt wel steeds een contractuele vrijstelling van 245 euro** bij schade na uitwerking van elektriciteit (bv. na kortsluiting).

*Afgerond geïndexeerd bedrag (1046,41 euro - ABEX 744 juli 2015)
**Afgerond geïndexeerd bedrag (244,42 euro - index van de consumptieprijzen juli 2015)

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

​U geniet de waarborgen uit Pack Woning+ in België bij schade aan het huis of appartement dat u verhuurt.

Wat is de looptijd van mijn contract?
Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

Woningverzekering, Pack Woning+  
Woningverzekering, Pack Woning+  
Wat doe ik bij schade?
U komt na één telefoontje terecht bij een specialist die uw dossier behandelt.
Voor welke voornaamste risico’s ben ik niet verzekerd?

- Een schadegeval Natuurrampen gedekt door de waarborg 'Natuurrampen - Tariferingsbureau'
- De algemene uitsluitingen voorzien in Top Woning zoals:
              - Een schadegeval dat opzettelijk wordt veroorzaakt door de verzekerde.
              - De schade veroorzaakt aan motorvoertuigen.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

 
 
 

​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
  • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
  • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
  • Wat zijn de juridische gegevens van AG en welk recht is van toepassing?
  • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
  • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.