Wat houdt de waarborg 'Ernstige ziekte' in?

​​​​

Voor de behandeling van een zware ziekte zoals kanker, diabetes, ziekte van Crohn, ... moet je niet altijd in het ziekenhuis verblijven. Ook daarbuiten krijg je goede zorgen van je dokter, kinesist enzovoort. Deze zogenoemde ambulante zorgen komen boven op je ziekenhuisfactuur en kunnen bij een lange behandeling zwaar doorwegen.

Gelukkig kan je rekenen op je verzekering. Hoewel de term 'hospitalisatie' anders doet vermoeden, betaalt je hospitalisatieverzekering bij AG de kosten voor de behandeling van een zware ziekte het hele jaar door terug, ook los van een ziekenhuisopname.

Hoe werkt de waarborg ‘Ernstige ziekte’? 
  • ​Aanvraag activatie waarborg
    Om de waarborg ‘Ernstige ziekte’ te activeren, moet je ons een medisch verslag bezorgen, opgesteld door je behandelende arts, met daarin de naam van je ziekte, de datum van de diagnose en de voorziene behandeling. 
  • Opvolging van je dossier ‘Ernstige ziekte’
    Na bepaalde tijd kan een nieuw medisch verslag opgevraagd worden om de evolutie van je dossier te kennen.
  • Einde van de ernstige ziekte
    De waarborg eindigt als het medisch verslag toont dat je genezen bent en er geen tekenen van de ziekte meer zijn. Maar de kosten voor de jaarlijkse opvolging van je zware ziekte blijven we terugbetalen.
  • Herval
Als de ziekte na een tijd terugkeert, kan de waarborg ‘Ernstige ziekte’ opnieuw geactiveerd worden. In dat geval wordt de bovenstaande procedure herhaald.
Raadpleeg de waarborgen van je hospitalisatieplan of contract om na te gaan welke aandoeningen in aanmerking komen om erkend te worden binnen de waarborg ‘Ernstige ziekte’.


Terug naar het overzicht​