Uitschrijving voor de informatie over toekomstige rentevoetwijzigingen van uw levensverzekering.

Uitschrijven op onze berichten

Email adres
Vul de volgende code in

Uw e-mailadres zal door AG Insurance enkel worden gebruikt voor het versturen van de informatie betreffende de wijziging van de gewaarborgde rentevoeten van jullie verzekeringen per e-mail en zal niet worden doorgegeven aan derden.

Uw e-mailadres wordt verwerkt op basis van uw toestemming overeenkomstig de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en de Privacy Notice van AG Insurance. Meer informatie over hoe AG Insurance de persoonsgegevens verwerkt en uw rechten inzake uw persoonsgegevens, staat vermeld in de Privacy Notice en Cookie Policy. U kan zich op elk moment kosteloos uitschrijven door ofwel te klikken op de daartoe voorziene link in elke mail ofwel door een gedateerde en ondertekende aanvraag samen met een tweezijdige kopie van uw ID te sturen naar AG_DPO@aginsurance.be of naar de Data Protection Officer van AG Insurance, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel.


* Het veld moet een waarde bevatten