Spaarverzekering
Gebruik fiscaal voordelig sparen om uw schuldsaldoverzekering te financieren.
Ontdek deze producten bij:
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
 
Gemoedsrust

U bereidt in alle rust de aankoop of de bouw van uw huis voor en laat niets aan het toeval over.

Zekerheid

De intrestvoet is gewaarborgd en hangt niet af van schommelende markten. Deze interestvoet is van toepassing op de nettopremie (premie zonder taksen en instapkosten). U weet wat uw spaarverzekering zal opleveren.

Soepelheid

U kunt uw spaarverzekering makkelijk aanpassen gedurende de looptijd. Wordt uw vastgoedproject nooit gerealiseerd, dan loopt uw contract door en bouwt u een mooi pensioenkapitaal op.

Betrouwbaarheid

U kunt rekenen en terugvallen op de expertise van een solide marktleider.

 

Waarom is een spaarverzekering iets voor mij?

U geniet nu al fiscaal voordeel van 30% op de betaalde premies voor uw spaarverzekering (+ gemeentebelasting). Daarbovenop krijgt u de zekerheid van een gewaarborgd rentevoet van 0,75% (interestvoet van kracht sinds 01/08/2017). U kunt dus veilig sparen als voorbereiding van uw vastgoedproject, nu of in de toekomst. Gebruikt u niet de volledige reserve van uw contract om uw hypothecaire lening te dekken, of ziet u uiteindelijk toch af van een eigen woning, dan ontvangt u een deel of het volledige gespaarde kapitaal op uw 65ste.
Spaarverzekering huurder  
Wat brengt een spaarverzekering op voor mij?

​Hoe vlugger u begint met een spaarverzekering, hoe groter het kapitaal zal zijn op uw einddatum, of u nu een vastgoedproject aangaat of niet. Als u op een dag beslist om een woning te kopen, kunt u uw spaarverzekering gebruiken om uw woonkrediet te dekken bij overlijden.
U slaat met andere woorden een dubbelslag: u geniet onmiddellijk van een financieel rendement en een fiscaal voordeel, plus u krijgt de mogelijkheid om de pensioenopbouw geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor de financiering van een overlijdensverzekering in het kader van een vastgoedproject.

Rendement van het contract

 • U hebt met zekerheid een aantrekkelijk en gegarandeerd rendement: de rentevoet die van toepassing is op het moment van de storting blijft geldig tot de einddatum van het contract. Momenteel bedraagt die rentevoet 0,75% (geldig sinds 01/08/2017). Voor toekomstige stortingen geldt de rentevoet die op dat moment van toepassing is.
 • Een jaarlijkse variabele winstdeling is mogelijk, afhankelijk van de resultaten van AG Insurance, de economische conjunctuur of het fonds waarin belegd wordt.
 • U kunt rekenen op een sneeuwbaleffect. U krijgt immers jaar na jaar rente op het bedrag van de gestorte premies en de al verworven winstdeling.
 • U geniet een fiscaal voordeel van 30% van uw premies (+ gemeentebelastingen) (naargelang de wettelijke voorwaarden, uw persoonlijke fiscale situatie en uw beroepsinkomsten).

Deze verzekering houdt ook een bepaald aantal risico’s in. We raden u aan om deze te bekijken.

Wanneer ontvang ik het gespaarde bedrag?

​U hebt uw spaarverzekering niet of slechts gedeeltelijk gebruikt als bescherming voor uw hypothecaire lening? Dan ontvangt u het kapitaal op dezelfde manier als elke andere fiscale spaarverzekering. U moet hiervoor niets ondernemen. Uw vertrouwenspersoon neemt contact op met u om alle opties te bespreken en in orde te brengen.
Op de einddatum van uw contract hebt u dan een (mooi) pensioenkapitaal ter beschikking waarvan u ten volle kunt genieten of dat u geheel of gedeeltelijk kunt herbeleggen in een andere levensverzekering.

Welke taxatie voor mijn spaargeld?

 • Op uw 60e verjaardag (of op de 10e verjaardag van het contract dat u afsloot na uw 55e) houdt de verzekeringsmaatschappij een interessante anticipatieve heffing in van 10 % op het opgebouwde kapitaal (zie kader). De winstdelingen zijn vrijgesteld van deze taks.
 • De stortingen uitgevoerd na 60 jaar leveren onrechtstreeks een nog hoger rendement op: u geniet nog steeds het fiscaal voordeel van 30 % en de nadien gestorte bedragen worden niet meer belast. Spaargeld gestort na 60 jaar is dus bijzonder interessant.
 • Vraag uw pensioenkapitaal liever niet op vóór de leeftijd van 60 jaar. Als u dat toch zou doen, wordt er een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 33 % (+ gemeentebelasting).
Spaarverzekering huurder  
Spaarverzekering huurder  
Welke keuzes kan ik maken?
 • ​U bepaalt zelf hoeveel u stort, uiteraard binnen de limieten van het toegelaten fiscale plafond. U kunt automatisch het fiscale maximum storten voor een optimaal belastingvoordeel. Maar u mag evengoed een lager bedrag sparen. Start u met een vastgoedproject, dan wordt het deel van de stortingen gebruikt dat nodig is om uw krediet voor uw woning te dekken.
 • U kunt tijdens de looptijd van het contract een overlijdensdekking toevoegen (onder bepaalde voorwaarden) al dan niet gekoppeld aan een hypothecaire lening.
 • U kunt in bepaalde omstandigheden uw contract omvormen tot een schuldsaldoverzekering. Zeer voordelig, want u hebt al de premies in het langetermijnsparen in mindering gebracht. 
 • U bepaalt zelf wie het kapitaal van uw spaarverzekering ontvangt als u overlijdt vóór de einddatum van het contract (rekening houdend met de fiscale vereisten). Gebruikt u uw contract om uw woonkrediet te dekken, dan is het uiteraard het leenorganisme die het kapitaal ontvangt.

U kunt uw keuzes steeds wijzigen!

 
 
 
 

​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttige informatie, het beheersreglement en de algemene voorwaarden over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.