Top Fiets
Verzeker uw fiets of voortbewegingstoestel optimaal tegen diefstal, materiële schade en ongevallen en geniet van bijstand.
Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
 
Dekking van een ruim aantal voortbewegingstoestellen


Stadsfietsen, elektrische fietsen, speedpedelec, koersfietsen of mountainbike, (elektrische) steps, hoverboards, monowheels, segways en (elektrische) rolstoelen.

4 waarborgen voor een optimale bescherming


Ruime waarborgen Diefstal, Materiële schade, een uitgebreide Bijstand alsook een waarborg Ongevallen fietser.

Geen waardeverlies tijdens het eerste jaar


Uw vervoermiddel is voor 100 % van de verzekerde waarde gedekt gedurende het eerste jaar.

Dekking van alle toebehoren van uw vervoermiddel en van uw helm


Navigatiesysteem, camera, aanhangwagen... zijn maar enkele voorbeelden. Bovendien is uw helm automatisch verzekerd bij ongeval.

 


Waarom is de verzekering Top Fiets interessant voor mij?

Verplaatst u zich regelmatig, of zelfs dagelijks, met de fiets of bent u een amateur-sporter op twee wielen? Dan bent u ongetwijfeld gehecht aan uw vervoermiddel en wilt u dit ook zo goed mogelijk beschermen.

Top Fiets verzekert een groot aantal vervoermiddelen:
- stadsfietsen
- elektrische fietsen/ speedpedelecs (ofwel autonoom met een max. snelheid van 25 km/u of met een max. snelheid van 45 km/u; ofwel met elektrische start- en/of trapondersteuning zonder snelheidslimiet)
- mountainbike en koersfietsen
- (gemotoriseerde) voortbewegingstoestellen: (elektrische) step, hoverboard, monowheel, segway, ...
- (elektrische) rolstoelen

Voor klassieke en elektrische fietsen/speedpedelecs, alsook voor voortbewegingstoestellen en (elektrische) rolstoelen, moet u de waarborgen Diefstal en Materiële schade onderschrijven. Als u een mountainbike of koersfiets hebt, kunt u de waarborgen Diefstal en/of Materiële schade combineren. De waarborgen Bijstand en Ongevallen fietster zijn optioneel, enkel te kiezen in combinatie met de waarborg Materiële schade en/ of Diefstal.

Fietsverzekering Top Fiets  
Wat dekt Top Fiets? 

Top Fiets omvat 4 waarborgen:

1. De waarborg Materiële schade is heel ruim en omvat het botsen, het vallen, schade door transport, het laden/lossen en de weersomstandigheden. 

2. De waarborg Diefstal beschermt uw rijwiel wereldwijd bij vandalisme en (poging tot) diefstal, onder alle omstandigheden, op voorwaarde dat er sprake is van:

– inbraak, agressie of

– een opengebroken (gecertificeerde) diefstalbeveiliging waarmee u uw (elektrische) stadsfiets had vastgemaakt aan een vast bevestigingspunt* (dat kan ook een andere fiets zijn of een fietsenrek op een wagen).

* Ofwel een erkend ART-slot 2 sterren OF een ander veiligheidsslot van het type kettingsloten, U-vormige hangsloten of plooibare sloten met een minimumwaarde van 60 euro (waarmee het kader van het verzekerde voorwerp kan worden vastgemaakt aan een vast bevestigingspunt, dit is een vast, onbeweeglijk en hard gedeelte in steen, metaal of hout, verbonden met een stevige muur of met de grond en waarvan het verzekerde voorwerp niet kan loskomen of worden losgemaakt, ook niet door het op te tillen).

3. De waarborg Bijstand is geldig voor alle vervoermiddelen. Ze omvat bijstand in geval van een defect, ongeval, poging tot diefstal, diefstal, zowel voor de persoon als voor zijn vervoermiddel. De dekking geldt in bijna heel Europa vanaf 1 km van de woonplaats.

4. De waarborg Ongevallen dekt uw medische kosten, blijvende invaliditeit en overlijden als u of een van uw gezinsleden tijdens een privéongeval lichamelijk letsel oploopt als bestuurder of passagier van het verzekerde vervoermiddel.​

Overzicht van de waarborgen naargelang het verplaatsingsmiddel:

Top Fiets dekt: MatERIëLE SCHADE DIEFSTAL BIJSTAND Ongevallen Fietser
klassiek stadsfietsen
elektrische fietsen/ speedpedelecs​:
– met autonome motor
(max. 25 km/ u.)
– met trapondersteuning (geen
snelheidslimiet)
Facultatief 2)
Facultatief 2)
mountainbikes/koersfietsen​ Optie 1)
Optie 1)
gemotoriseerde voortbewegingstoestellen
(hoverboard, monowheel,
elektrische step …)
(elektrische) rolstoelen

 ​

1) U kiest minstens 1 van de 2 waarborgen Materiële schade en/ of Diefstal.

2) De dekking Bijstand en Ongevallen fietser kan u enkel kiezen in combinatie m et Materiële schade en/ of Diefstal.

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

De bijstand van Top Fiets dekt u in bijna heel Europa (van zodra u minstens 1 km van uw woonplaats bent).
De waarborgen Diefstal, Materiële schade en Ongevallen zijn wereldwijd van toepassing!

Wat is de duur van mijn verzekeringscontract?
Uw contract heeft een looptijd van één jaar en wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode. Behalve als u het contract wenst te beëindigen of AG Insurance uw contract opzegt (minstens 3 maanden vóór het einde van het contract).

Fietsverzekering Top Fiets  
Fietsverzekering Top Fiets  
Wat gebeurt er bij een ongeval?

Is uw fiets of ander vervoermiddel beschadigd of gestolen?
Contacteer ons. Top Fiets regelt alles. 

U bent geïmmobiliseerd na een ongeval, een defect, een lekke band? U verloor de sleutel van het slot of het slot van uw fiets of ander vervoermiddel is geblokkeerd?
We sturen een pechverhelper ter plaatse. 

Is uw fiets of ander vervoermiddel ter plaatse onherstelbaar of gestolen?
Uw bijstand regelt voor u:

 • de herstelling en het vervoer;
 • het vervoer tot bij de hersteller of tot uw woonplaats (in het buitenland naar uw verblifplaats);
 • tijdens de herstelling van uw fiets geniet u van een forfaitaire vergoeding voor de huurkosten van een vervangfiets gedurende maximaal 7 dagen.

Uw bijstand verleent tussenkomst tot 3 keer per jaar. In België, van zodra u meer dan 1 km van huis bent en in bijna heel Europa!

Wist u bovendien dat het met de MobilityAssist nóg makkelijker is om uw bijstand aan te vragen? MobilityAssist werkt eenvoudig en intuïtief. In enkele kliks kan je bijstand vragen bij panne of na een ongeval, en volgen live het traject en de aankomsttijd van de pechverhelper.​

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

 

 • De schade aan onderdelen van de fiets of ander vervoermiddel door een constructie- of materiaalfout, slijtage, een klaarblijkelijk gebrek aan onderhoud van deze onderdelen of een gebruik van de fiets of ander vervoermiddel dat niet overeenstemt met de instructies van de constructeur.
 • De schade veroorzaakt of verergerd door de vervoerde voorwerpen, alsook door de overbelasting van de fiets, de aanhangwagen of een ander vervoermiddel.
 • Ongevallen die te wijten zijn aan een daad die u, als verzekerde of als begunstigde, opzettelijk pleegt.
 • Ongevallen tijdens uw beroepsactiviteit of op de weg van en naar het werk.​

De lijst hierboven is niet volledig. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, verwijzen we naar de algemene voorwaarden. Deze zijn beschikbaar via de onderstaande tab en kunt u gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

Fietsverzekering Top Fiets  
 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Simulatie van uw Fietsverzekering
Bereken uw prijs en ontdek onze unieke waarborgen