Rechtsbijstand Privéleven
Tenlasteneming van de advocaatkosten en de procedurekosten. Met financiële tussenkomst als de aansprakelijke derde onvermogend is.
Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
Enkel de klanten die een Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven Top Familiale van AG Insurance hebben onderschreven, kunnen kiezen voor Rechtsbijstand Privéleven
Vrije keuze van advocaat

Onze specialisten stellen u een advocaat voor. Maar u hebt het laatste woord en bent vrij de advocaat te kiezen die u wenst.

Zeer hoge tussenkomstplafonds

Tussenkomst tot 90.000 euro per schadegeval en tot 180.000 euro als u de bijkomende waarborg Pack Familiale+ afgesloten hebt.

Tussenkomst als de tegenpartij onvermogend is

Uw rechtsbijstand vergoedt u tot 15.000 euro als de geïdentificeerde aansprakelijke derde onvermogend is.

Steun in de moeilijkste momenten

Uw rechtsbijstand vergoedt u tot 30.000 euro in geval van verdwijning, ontvoering of het weglopen van een kind jonger dan 16 jaar.

 


Waarom is rechtsbijstand voor mij interessant?

De waarborg rechtsbijstand is niet verplicht, maar is toch sterk aanbevolen! Deze waarborg:

 • helpt u uw rechten te doen gelden in geval van geschillen of procedures voor een Belgische rechtbank; 
 • betaalt uw advocaatkosten, expertisekosten en gerechtelijke procedurekosten;
 • voorziet in een financiële steun in geval van verdwijning van een kind (verdwenen, ontvoerd of weggelopen); 
 • helpt u in geval van een meningsverschil met uw verzekeraar Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven.

Bovendien zijn de tussenkomstbedragen heel hoog: tot 90.000 euro per schadegeval en zelfs tot 180.000 euro als u de bijkomende waarborg Pack Familiale+ hebt onderschreven.

Rechtsbijstand Privéleven Verzekering
Zeer hoge vergoedingsgrenzen
Wat dekt uw rechtsbijstand?
 • Uw waarborg rechtsbijstand neemt de advocaat-, expertise- en procedurekosten ten laste tot 90.000 euro per schadegeval.
  De waarborg rechtsbijstand komt tussen in de kosten van het burgerrechtelijk verhaal tegen een aansprakelijke derde voor zover het gevraagde bedrag minstens gelijk is aan het bedrag van de vrijstelling. Behalve in geval van lichamelijke schade, overlijden, verhaal als gevolg van een medische fout of de verdwijning van een kind jonger dan 16 jaar.
 • Als de derde, die verantwoordelijk verklaard wordt, niet solvabel is en u dus niet kan vergoeden, krijgt u een schadevergoeding tot 15.000 euro.
 • Bij de verdwijning van een kind komt uw waarborg rechtsbijstand tussen tot 30.000 euro in:
  • de opsporingskosten;
  • de erelonen van de arts of de therapeut die belast is met de slachtofferbegeleiding;
  • de kosten en erelonen van de advocaat voor juridische bijstand tijdens het onderzoek.
 • Uw waarborg rechtsbijstand betaalt uw borgtocht in het buitenland tot 45.000 euro.

De kleine ‘extra’s’ die het verschil maken?
De waarborg rechtsbijstand schiet het bedrag voor van de vrijstelling die ten laste werd gelegd van de aansprakelijke derde indien deze laatste u deze niet betaalt, ondanks twee herinneringen.

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

U bent wereldwijd verzekerd!

Wat is de looptijd van mijn contract?

Het gaat om een contract van één jaar dat stilzwijgend verlengd wordt,
behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

Rechtsbijstand Privéleven Verzekering
 
Rechtsbijstand Privéleven Verzekering
 
Wat moet u doen bij een schadegeval?
 • Neem contact op met Providis, onze gespecialiseerde, onafhankelijke dienst.
 • Een medewerker neemt uw dossier in handen en probeert in eerste instantie tot een minnelijke schikking te komen.
 • Er is geen oplossing mogelijk en een gerechtelijke procedure is onafwendbaar? Providis zal u bijstaan en uw rechten verdedigen voor de rechtbank.
Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

​- De waarborg ‘Burgerlijk verhaal ingevolge een medische fout’ is niet van toepassing op behandelingen van esthetische aard, behalve in het kader van reconstructieve chirurgie.
- De waarborgen ‘Burgerlijk verhaal’ en ‘Burgerlijke verhaal ingevolge een medische fout’ zijn niet van toepassing als het schadegeval het gevolg is van één van de volgende zware fouten: de verzekerde bevindt zich in staat van dronkenschap of strafbare alcoholintoxicatie, of in een gelijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik van andere producten.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

Rechtsbijstand Privéleven Verzekering
 
 
 

​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.