Combinatie van een schenking en een levensverzekering
Een schenking gecombineerd met een levensverzekering met gewaarborgd rendement dat de mogelijkheid biedt om, indien nodig, over een aanvullend inkomen te beschikken.
Ontdek deze producten bij:
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
 
Oplossing voor uw successieplanning

U doet een schenking. Met het ontvangen geld sluit de begiftigde een levensverzekering af met gewaarborgde rentevoet. Als u bepaalde modaliteiten aan de schenking toevoegt (financiële last en/of conventionele terugkeer), kunnen deze gemakkelijk vertaald worden in het levensverzekeringscontract, wat u toelaat om een zekere controle te behouden op het geschonken kapitaal.

Oplossing afgestemd op uw wensen

U bepaalt de modaliteiten van de schenking. U kunt een aanvullend inkomen genieten berekend op basis van het geschonken bedrag. U kunt ook beslissen dat het geschonken bedrag terugkeert naar uw vermogen als de begiftigde vóór u overlijdt. Of u kiest voor een combinatie van beide opties.

Flexibele oplossing

U schenkt aan wie u wilt, wat u wilt en u doet dat wanneer het u het beste uitkomt.

Rendementsgarantie

De rentevoet die geldt op het moment van uw storting blijft gegarandeerd tot het einde van de tariefgarantieperiode van 8 jaar. Nadien wordt er een nieuwe rentevoet gewaarborgd die opnieuw gegarandeerd is tot het einde van een volgende tariefgarantieperiode. Eventuele jaarlijkse winstdelingen kunnen uw rendement nog doen oplopen.

 


Waarom is deze formule iets voor mij?

De ‘combinatie van een schenking met lasten en een levensverzekering’ is een interessant hulpmiddel bij een uitgekiende successieplanning (*). U doet nu al een schenking aan je naasten. De begiftigde belegt het geschonken kapitaal nadien in een spaarverzekering. Dit heeft heel wat voordelen:

 • U betaalt mogelijk minder successierechten.
 • U maakt gebruik van een solide verzekeringsoplossing die volledig sluitend is.
 • Het gaat om een eenvoudige oplossing met een lage, haalbare instapdrempel en een duidelijke procedure.
 • U kunt de modaliteiten bepalen bij de schenking. U kunt ook kiezen dat het geschonken geld terugkeert in geval van vooroverlijden van de begiftigde (conventionele terugkeer) of een vast bedrag vragen bepaald op basis van het geschonken bedrag om, indien nodig, te kunnen beschikken over een aanvullend inkomen (financiële last). Deze modaliteiten worden opgenomen in het spaarverzekeringscontract op naam van de begiftigde, waardoor u zeker bent dat deze modaliteiten nageleefd worden.

  (*) Er zijn verschillende manieren om uw erfenis te plannen. Ga in ieder geval niet overhaast te werk en laat u bijstaan door een gespecialiseerd adviseur.
Combinatie van een schenking en een levensverzekering  
Wat brengt deze spaarverzekering op?

Deze spaarverzekering heeft twee belangrijke troeven. Enerzijds laat deze spaarverzekering toe de modaliteiten van de schenking te vertalen. Als u bijvoorbeeld opteert voor een financiële last, kan deze uitgevoerd worden via periodieke opnames op het verzekeringscontract. Dankzij deze formule bent u zeker dat u levenslang het periodieke inkomen krijgt dat u op het ogenblik van de schenking bent overeengekomen.

Anderzijds biedt de levensverzekering waarin het geschonken geld werd belegd, een gewaarborgde rentevoet (**). De rentevoet (die van toepassing is op het moment van de storting) blijft gewaarborgd tijdens de tariefgarantieperiode van 8 jaar. Na afloop van de tariefgarantieperiode wordt er een nieuwe rentevoet gegarandeerd, opnieuw voor 8 jaar.
Het vast minimumrendement kan nog oplopen door de eventuele jaarlijkse winstdelingen.
De winstdeling is niet gewaarborgd en hangt af van de economische conjunctuur en van de financiële resultaten van AG Insurance.
Deze verzekering omvat eveneens een aantal risico’s. We raden u aan hiervan kennis te nemen.

(**) De rentevoet is van toepassing op de nettopremie (premie zonder taksen en instapkosten).

Wanneer ontvangt men de opbrengst en het kapitaal van de spaarverzekering?

De begiftigde sluit deze beleggingsverzekering af met het geld dat u hem of haar geschonken hebt. De modaliteiten van de schenking worden opgenomen in het contract om enerzijds de terugkeer van het geschonken geld te regelen als de begiftigde van de schenking vóór u overlijdt en anderzijds kan u een financiële last inbouwen zodat u, indien nodig, over een aanvullend inkomen kunt beschikken. Op die manier behoudt u een zekere controle over het geschonken bedrag.
Bij uw overlijden kan de begiftigde dan over zijn of haar contract beschikken zoals hij of zij zelf verkiest.

Combinatie van een schenking en een levensverzekering  
Combinatie van een schenking en een levensverzekering  
Welke keuzes kan ik maken?

U kunt de schenking en de eraan gekoppelde verzekering helemaal afstemmen op uw persoonlijke wensen:

 • U bepaalt aan wie u een gedeelte van je vermogen schenkt. De schenking hoeft zich niet noodzakelijk te beperken tot uw erfgenamen. U kunt ook een andere persoon die u na aan het hart ligt iets schenken door hem/haar aan te duiden als begunstigde van de schenking. Als u een schenking doet, let dan wel altijd op met de delen die wettelijk toekomen aan bepaalde erfgenamen (de reservataire erfgenamen).
 • U kiest het bedrag en het tijdstip waarop u de schenking doet.
 • U kiest of u een financiële last inbouwt bij de schenking (financiële last).
 • U bepaalt of het kapitaal moet terugkeren naar uw vermogen als de begiftigde van de schenking vóór u overlijdt (conventionele terugkeer).

Hoe zit het met de successierechten?
Als u een schenking doet, kan u kiezen of u deze laat registreren of niet. Als u beslist de schenking te laten registreren, moeten er schenkingsrechten worden betaald. Op het ogenblik van overlijden zijn er dan geen successierechten meer verschuldigd op het geschonken bedrag. De schenkingsrechten verschillen van gewest tot gewest. 

​Vlaams gewest​Brussel​Waals gewest
​Rechte lijn
​3%​3%​3,3%
​Broers en zussen, tantes en ooms, neven en nichten
​7%​3%​5,5%
​Andere​7%​7%​5,5%


 Als de schenking niet geregistreerd wordt en u blijft nog minstens drie jaar na de schenking in leven, moet de begiftigde geen successierechten betalen op het geschonken bedrag. Maar als u binnen de drie jaar na de schenking overlijdt en de schenking werd niet geregistreerd, zijn er wel successierechten verschuldigd. Het is mogelijk u te verzekeren voor het betalen van deze successierechten tijdens die onzekere periode van drie jaar via de tijdelijke overlijdensverzekering.

Eenheidswaarden en prestaties
U wilt de eenheidswaarden kennen en de prestaties van onze beleggingsfondsen en/of het beheersreglement van deze fondsen? Raadpleeg ze hier.
Combinatie van een schenking en een levensverzekering  
 
 

​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttig informatie of de financiële infofiche, de algemene voorwaarden en het eventueel beheersreglement van het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Deze documenten zijn gratis beschikbaar op onze website en bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.