Groepsverzekering
Het extralegale voordeel dat u niet mag missen. Biedt uw werkgever dit aan?
 
Veiligheid: een gegarandeerd rendement

De intrestvoet die van kracht is op het moment van de storting blijft voor u gegarandeerd tot de einddatum van uw contract.

Gunstig fiscaal kader

De overheid stimuleert de opbouw van uw aanvullend pensioenkapitaal met een gunstige fiscaliteit, zowel voor werkgevers als voor werknemers.

Aanvullende waarborg overlijden mogelijk

Uw groepsverzekering zorgt naast de opbouw van een aanvullend pensioenkapitaal ook vaak voor de uitbetaling van een kapitaal aan uw nabestaanden indien u overlijdt voor pensioenleeftijd.

 


Waarom is een groepsverzekering iets voor mij?

Uw groepsverzekering wordt afgesloten door uw werkgever en vormt een aanvulling om de beperkingen van de sociale zekerheid op te vangen. Deze verzekering is een aantrekkelijke oplossing om uw financiële toekomst veilig te stellen:
 • U bouwt een aanvullend pensioenkapitaal (tweede pijler) op dat na uw pensionering zal zorgen voor een welkome aanvulling van uw wettelijk pensioen (eerste pijler).
 • U kunt in de meeste gevallen een bijkomende waarborg tegen overlijden onderschrijven. De overheid stimuleert de opbouw van een aanvullend pensioenkapitaal door een gunstige fiscaliteit, zowel voor werknemers als voor werkgevers.
Waarom is een groepsverzekering interessant voor mij?  
Waarom is een groepsverzekering interessant voor mij?
Een groepsverzekering is zowel voor de werknemer als voor de werkgever voordeliger dan een loonsverhoging. Terwijl er van een loonsverhoging slechts ongeveer 30 % netto overblijft, is dat voor een storting in een groepsverzekering 73 tot 74 %.
De premies van een groepsverzekering worden niet als voordelen in natura beschouwd. De uitkering op het moment van pensionering of bij overlijden worden onderworpen aan een gematigd belastingtarief in de personenbelasting (20 %, 18 %, 16,50 % of 10 % afhankelijk van het moment van pensionering).

Meer uitleg over de fiscaliteit op het kapitaal leven van uw groepsverzekering vindt u op onze site​
Hoe en wanneer ontvang ik het kapitaal van mijn groepsverzekering?

​De manier waarop uw groepsverzekeringcontract kan worden vereffend, wordt gepreciseerd in het reglement van uw groepsverzekering.

Er zijn twee mogelijkheden:

 • Ofwel kiest u voor de uitbetaling van een pensioenkapitaal bij pensionering (kapitaal leven)
 • Ofwel ontvangt u een periodieke pensioenbetaling (rente) vanaf het moment dat u met pensioen bent.

De verzekerde ontvangt elk jaar een informatiefiche met betrekking tot zijn groepsverzekering, waarop duidelijk volgende gegevens vermeld staan:

 • De einddatum van het contract
 • Het bedrag dat de verzekerde zal ontvangen op deze einddatum.
Hoe en wanneer ontvang ik het kapitaal van mijn groepsverzekering?  
Welke mogelijkheden heb ik?  
Welke mogelijkheden heb ik?

Tijdens de looptijd van uw groepsverzekering:

 • De overlijdensverzekering is een aanvullende waarborg die verbonden is met de groepsverzekering. Heeft uw werkgever een overlijdensverzekering voorzien in uw pensioenreglement of in uw pensioenovereenkomst? Dan zullen uw nabestaanden een overlijdenskapitaal ontvangen als u overlijdt vóór de einddatum.
 • Koopt u een onroerend goed of wenst u uw onroerend goed te renoveren? Dan kunt u een voorschot opnemen op de opgebouwde reserves of het kapitaal overlijden van uw groepsverzekering in pand geven.
 • Indien uw werkgever gekozen heeft voor een cafetariaplan, definieert hij een globaal premiebudget. U als werknemer heeft dan de mogelijkheid om dit vooraf bepaalde budget vrij te verdelen over diverse waarborgen: kapitaal leven, overlijdensdekking, gewaarborgd inkomen, premievrijstelling. Elke werknemer kan op die manier kiezen voor een oplossing die het beste beantwoordt aan zijn behoeften en aan die van zijn gezin.
 • Verandert u tijdens uw loopbaan van werkgever? Dan beslist u zelf wat er met het reeds opgebouwde kapitaal gebeurt.

Op de einddatum van uw groepsverzekering:

Op de einddatum van uw groepsverzekering zijn er twee mogelijkheden:

 • Ofwel wordt er eenmalig een pensioenkapitaal uitbetaald.
 • Ofwel wordt er een periodieke rente uitbetaald.

Indien uw werkgever voor u een pensioenkapitaal opbouwt via een groepsverzekering bij AG Insurance, dan kunt u gebruik maken van de eindeloopbaandienstverlening AG Ascento:

 • Een exclusief en gepersonaliseerd advies over verschillende thema’s die u interesseren op het moment dat u met pensioen gaat.
 • Informatie over het bedrag van uw groepsverzekeringskapitaal, over de manier om dit kapitaal op te vragen en over de fiscaliteit die erop van toepassing is.
 • Goede raad bij uw keuze tussen de uitbetaling van het kapitaal of een rente.
 • Informatie over de continuïteit van uw hospitalisatieverzekering of over successieplanning.
 • Advies over verschillende mogelijke beleggingsformules. 
 
 
 
 

​​Bent u niet zeker of u een groepsverzekering bij AG Insurance hebt? Check dan even bij uw personeelsdienst.

Als uw groepsverzekering via AG loopt, is er bovendien een grote kans dat uw werkgever toegang heeft tot My Global Benefits. Dit volledig gepersonaliseerde online platform geeft u alle informatie en cijfers over uw groepsverzekering bij AG. U ziet er o.a. op welk bedrag u recht hebt bij uw pensionering.

Ontdek My Global Benefits

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • Wat zijn de juridische gegevens van AG en welk recht is van toepassing?
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttige informatie, het beheersreglement en de algemene voorwaarden over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.