Schuldsaldoverzekering
Uw naasten beschermen tegen de gevolgen van een onverwacht overlijden en uzelf beschermen tegen het risico op invaliditeit.
Ontdek deze producten bij:
bpost bank
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
 
Mogelijkheid tot verzekering van invaliditeit

De optie ‘Bescherming bij invaliditeit’ kan u helpen om uw levensstandaard te behouden in geval van blijvende of tijdelijke volledige invaliditeit.

Een soepel product

Uw krediet wordt geherfinancierd?
Dan wordt uw schuldsaldoverzekering onder bepaalde voorwaarden aangepast.

Fiscaal interessant

Onder bepaalde voorwaarden kunt u de premies fiscaal aftrekken. Merk op dat er een verzekeringstaks van 1,1 % wordt toegepast op de gestorte premies.

En bijzonder eenvoudig

Enige premie, periodieke premies, risicopremie:
u kiest de wijze van betaling.

 
Schuldsaldoverzekering  
Wat zijn de waarborgen van de schuldsaldoverzekering?
Als u een schuldsaldoverzekering afsluit, beschermt u uw naasten en verzekert u hun financiële levensstandaard.
U overlijdt als uw krediet nog niet afgelopen is?
Uw krediet is gedekt ter hoogte van het gekozen percentage. Uw naasten moeten de lening dus niet verder aflossen als u kiest voor een 100 % overlijdensdekking.
U was het slachtoffer van een ongeval waardoor u invalide bent?
Met de optie ‘Bescherming bij invaliditeit’ ontvangt u een rente die een deel van uw kredietaflossingen dekt tijdens de duur van uw volledige invaliditeit (maximaal 3 jaar).
Merk op dat de uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden wat betreft het verzekerde risico voorzien zijn voor alle aangeboden verzekeringen. Hun exacte reikwijdte en duur staan vermeld in de voorwaarden van het verzekeringscontract dat u hieronder kunt terugvinden bij ‘Algemene voorwaarden en wettelijke info’.
Deze verzekering omvat ook een bepaald aantal risico’s. We raden u aan om deze te lezen.
Wanneer kan ik van die overlijdensverzekering genieten?

De schuldsaldoverzekering is sterk aan te raden als u een vastgoedproject start. Het tarief van deze verzekering varieert naargelang bepaalde criteria, de zogenaamde ‘segmentatiecriteria’. Het gaat onder andere om uw leeftijd, uw Body Mass Index (BMI), rookgedrag en het geleende bedrag. Aan de hand van deze criteria kan de verzekeraar het risico op overlijden inschatten en dus de premie van de schuldsaldoverzekering bepalen. Mensen met een hoog gezondheidsrisico kunnen onder bepaalde voorwaarden een tussenkomst ontvangen op de premie van hun schuldsaldoverzekering.
Onder bepaalde voorwaarden kunt u ook zelf het dekkingspercentage van uw schuldsaldoverzekering bepalen.
Als u kiest voor een 100 % overlijdensdekking en u zou overlijden, betaalt uw verzekering uw lening volledig terug .
U kiest voor een dekking aan 50 %?
In dat geval wordt het saldo van uw lening voor 50 % terugbetaald.

U kunt ook de waarborg ‘Bescherming bij invaliditeit’ afsluiten.
Bij blijvende of tijdelijke volledige invaliditeit ontvangt u dan een rente tijdens de duur van uw invaliditeit en dit gedurende maximaal 3 jaar.

Het contract loopt ten einde ofwel bij overlijden van de verzekerde, ofwel na een termijn die bepaald werd bij de onderschrijving (bij een hypothecair krediet is deze termijn doorgaans gelijk aan de looptijd van de lening). De verzekerde moet dus geen specifieke stappen ondernemen om het contract te beëindigen.

Schuldsaldoverzekering  
Schuldsaldoverzekering  
Wat zijn mijn mogelijkheden tijdens de duur van het contract en op de einddatum?

U kiest zelf het percentage van de dekking.
U kiest het type premie (eenmalig, gespreid in de tijd enz.).
Onder bepaalde voorwaarde, kunt u uw contract aanpassen in geval van herfinanciering van uw krediet.

 
 
 
 

​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten