Diefstalverzekering
De verzekering tegen diefstal en inbraakschade.
Ontdek deze producten bij:
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
Enkel klanten de een brandverzekering Top Woning van AG Insurance onderschreven hebben, kunnen kiezen voor de waarborg diefstal.
Ook op straat beschermd

U bent verzekerd tegen diefstal met geweld of bedreiging, ook op straat en overal ter wereld.

Preventie wordt beloond

U betaalt minder als u een alarminstallatie of inbraakwerende deur laat installeren. Of kiest u liever voor extra waarborgen met Pack Veiligheid?

Hoge vergoeding voor juwelen

U hebt (waardevolle) juwelen die u wilt beschermen tegen diefstal. U kunt rekenen op hoge vergoedingsgrenzen als ze gestolen worden.

 

Waarvoor kan ik de waarborg diefstal gebruiken?

U wilt de inhoud van uw woning uitgebreid beschermen. Dus ook tegen diefstal. U kunt daarom kiezen voor de bijkomende waarborg diefstal in de verzekering voor uw inhoud in de brandverzekering Top Woning van AG Insurance. U ontvangt een schadevergoeding voor de:

 • voorwerpen die gestolen zijn;
 • schade die inbrekers toebrengen aan uw woning of aan uw inhoud bij een (poging tot) inbraak.

En u bent verzekerd tegen diefstal met geweld of bedreiging op straat en dit over de hele wereld.

Preventie

U kunt ervoor kiezen veiligheidsmaatregelen te installeren of u kunt hiertoe verplicht zijn vanwege uw verzekeringsmaatschappij. Wanneer u zelf kiest om bepaalde veiligheidsmaatregelen te installeren, kunt u één van onderstaande voordelen genieten:

 • 20 % korting op de diefstalpremie
  Voorwaarden:
  • installatie van een inbraakwerende deur (goedgekeurd door BOSEC) in uw appartement
   of
  • installatie van een alarmsysteem dat niet aangesloten is op een erkende bewakingscentrale
 • 30 % korting op de diefstalpremie of Pack Veiligheid :
  Voorwaarden:
  • uw woning moet uitgerust zijn met een elektronische installatie tegen indringers verbonden met een bewakingscentrale;
  •  u hebt een INCERT-certificaat van uw installateur gekregen of u hebt een alarmsysteem dat voldoet aan de vereisten van het C@AG-label, zoals SecuritasHome;
  • u moet een onderhoudscontract afsluiten bij de installateur. 

Deze voordelen zijn niet cumuleerbaar.

Let op: Wanneer de maatschappij u bepaalde veiligheidsmaatregelen oplegt, gelieve goed na te kijken dat de maatregelen die u treft voldoen aan de gevraagde vereisten (bv. INCERT gecertifieerd alarmsysteem).


 

Diefstalverzekering  
Wat biedt de waarborg diefstal voor mij?

U bent verzekerd tegen diefstal van alle inhoud die zich in uw verzekerde woning bevindt. Dit geldt dus ook voor waardevolle objecten zoals juwelen, verzamelingen, computers, gsm’s, tablets, smartphones, ... Daarbovenop bent u nog verzekerd voor:

 • diefstal van stookolie uit een tank met gesloten cilinderslot;
 • diefstal van uw inhoud die u meegenomen hebt naar een tijdelijk verblijf (bijv. vakantieverblijf);
 • diefstal uit uw tuinhuis (dat op slot zit);
 • diefstal of poging tot met geweld of bedreiging wereldwijd op straat of elders;
 • diefstal van uw inhoud op uw oud en nieuw adres als u verhuist en dit gedurende 60 dagen.

Uitgebreide dekking voor juwelen.
Juwelen zijn vaak waardevol en die wilt u uiteraard goed beschermen. De vergoedingsgrens voor het geheel van uw juwelen ligt op 10 % van de waarde van uw verzekerde inhoud. Is uw woningverzekering berekend op basis van het aantal ruimten (Minisysteem), dan is dit 1603,76 euro* vermenigvuldigd met het aantal ruimten. Bijvoorbeeld: telt uw woning 9 ruimten, dan is de vergoedingsgrens 14 433,84 euro.

Verdubbeling van de vergoedingsgrenzen
U geniet met Pack Woning+ of Pack Home & Assist+ een verdubbeling van de vergoedingsgrenzen in sommige gevallen van diefstal: diefstal van juwelen, een inbraak in een bijgebouw of diefstal met agressie op straat. Bovendien breidt Pack Home & Assist+ de diefstaldekking uit naar de inhoud van het studentenkot van uw kind.

*ABEX 744 (2de semester 2015)

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

U bent in België beschermd tegen diefstal van uw inhoud:

 • in uw verzekerde woning en voor de schade die eventueel wordt toegebracht bij een inbraak of poging tot diefstal;
 • op uw oud en nieuw adres bij een verhuizing en dit gedurende 60 dagen.

En wereldwijd:

 • voor (poging tot) diefstal met geweld of bedreiging of diefstal van uw inhoud die u meegenomen hebt naar een tijdelijk verblijf.

Wat bij afwezigheid?
U moet alle buitendeuren en vensters op slot doen als u afwezig bent. Als u een alarmsysteem hebt, moet dit ingeschakeld zijn.

Wat is de looptijd van mijn contract?
Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

Diefstalverzekering  
Diefstalverzekering  
Wat doe ik bij schade?

U onderneemt het best de volgende stappen bij diefstal:

 1. Dien onmiddellijk klacht in bij de politie;
 2. Geef uw schadegeval aan binnen de 24 uur en bezorg het nummer van het proces-verbaal aan uw schadebeheerder;
 3. Vergeet niet om uw gestolen bank- of kredietkaarten te blokkeren;
 4. Verzamel een maximum aan bewijsstukken van de verdwenen voorwerpen (facturen of kassabonnen, verpakkingen, foto’s, garantiebewijzen, ...) voordat de expert komt.

Vergeet dus niet om op voorhand foto’s te nemen van uw waardevolle voorwerpen, kopieën te nemen van de facturen, ... en bewaar ze niet alleen op uw draagbare pc.

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

​- Als het in de bijzondere voorwaarden omschreven gebouw niet regelmatig wordt bewoond (behalve expliciete dekking).
-  Bij diefstal door of met de medeplichtigheid van uw bloedverwanten in opgaande of dalende lijn of van hun echtgeno(o)t(e), van uzelf of van uw echtgeno(o)t(e).
- Als de preventiemaatregelen zoals beschreven in het contract, niet waren genomen.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

 
 
 
Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.