Top Travel Assist reisverzekering
Een betrouwbare reisbijstandsverzekering voor jou en je gezin. Voor al je reizen, zowel in België als in het buitenland.
Ontdek deze producten bij:
Uw makelaar
 
Onbeperkte dekking hospitalisatie- of medische kosten in het buitenland

Zodat je nergens voor verrassingen komt te staan.

Bagage altijd mee verzekerd

Tussenkomst tot 300 euro per persoon als je bagage niet toekomt of minstens 6u vertraging heeft.

Openbaar vervoer compensatie

Je geniet wereldwijd bijstand en krijgt een vergoeding als je strandt met het openbaar vervoer.

Bijstand in Europa voor ‘zachte’ mobiliteit

Ook als je niet voor de auto kiest, word je geholpen. Herstelling van je (elektrische) fiets, speed-pedelec, hoverboard, etc.

Vergoeding bij vluchtvertraging

Je krijgt een compensatie als je vlucht van of naar Europa vertraging oploopt.

 


Waarom is bijstandsverzekering Top Travel Assist voor mij interessant?

De verzekering Top Travel Assist, ontwikkeld in samenwerking met Touring, biedt jou en je gezin snelle en efficiënte hulp in geval van ziekte, ongeval of pech met je fiets of het openbaar vervoer. Zowel in België als in het buitenland.

 • In België verleent deze formule je bijstand bij ziekte of ongeval: je kinderen worden bijvoorbeeld van en naar school vervoerd, je krijgt hulp in het huishouden of administratieve steun. Daarnaast kun je ook rekenen op juridische hulp of psychologische bijstand via telefoon na een agressie, een diefstal of een carjacking.
 • In het buitenland organiseert Top Travel Assist, indien nodig, je medische repatriëring, vergoedt ze onbeperkt je medische of hospitalisatiekosten, betaalt ze de opzoekings- en reddingskosten, verleent ze bijstand wanneer je je bagage kwijt bent, enzovoort.


Ongeacht je probleem en ongeacht de plaats waar jij en je gezin je bevinden, je kunt altijd rekenen op Top Travel Assist voor hulp. Gaat het om probleem met je voertuig, dan kun je terugvallen op de verzekeringen Top Bijstand of Top Mobility & Travel Assist​.

 
Wat dekt de bijstandsverzekering Top Travel Assist?

Bijstand voor jou en je hele gezin

 • Hospitalisatie- of medische kosten in het buitenland zijn onbeperkt gedekt. Ook verzekerd: bijkomende medische kosten die je in België maakt naar aanleiding van de gebeurtenissen op reis (tot het plafond voorzien in de algemene voorwaarden).
 • Vergoeding van de opsporings- en reddingskosten.
 • Organisatie van jouw terugkeer als een familielid in België in het ziekenhuis werd opgenomen of overleden is. Of wanneer je woning werd beschadigd.
 • Bijstand in Europa voor zachte mobiliteit. Als je onderweg pech hebt met je elektrische) fiets, speed-pedelec, hoverboard, segway, (e-)step of monowheel (vervoermiddelen tot max. 45 km/u.), dan wordt je vervoermiddel ter plaatse hersteld of naar een hersteldienst gebracht. Ook jij geraakt gewoon weer thuis.


Dekkingen op reis
Vliegtuig:

 • Vergoeding voor vertraging vlucht van/naar Europa.
 • Vergoeding bij annulering, overboeking of instapweigering.


Openbaar vervoer:

 • Wereldwijde bijstand en vergoeding voor gestrande reizigers.
 • Vergoeding als je je bestemming door vertraging of afschaffing van de dienst niet meer voor het einde van de dag kan bereiken.


Tussenkomst voor late/niet toegekomen bagage: 300 euro/persoon bij minstens 6 u vertraging.

Dekking skimateriaal en skilessen. Er is een tussenkomst voor gehuurd materiaal als je eigen materiaal gebroken of gestolen is. In sommige gevallen krijg je een tussenkomst voor je skilessen als je die door een ongeval of ziekte moet staken.​

Wanneer en waar ben ik verzekerd?

Waar?

In België en in de hele wereld.

Wanneer?

24u op 24 en 7 dagen op 7.

Wat is de looptijd van mijn contract?

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

 
 
Wat gebeurt er bij een schadegeval?

Eén telefoontje volstaat! Of je nu in België bent of in het buitenland en dit de klok rond!

Een specialist behandelt je dossier en organiseert, naargelang de omstandigheden, de nodige bijstand om het hoofd te bieden aan de meest dringende situaties.

Voor welke voornaamste risico’s ben ik niet verzekerd?

Uitsluitingen gemeenschappelijk aan al de waarborgen:

 • Het beoefenen van gevaarlijke sporten: al de soorten luchtsport (luchtvaart, deltaplane, parachutespringen, parapente, etc.), alpinisme, speleologie, canyoning, kitesurfen, duiken (met uitzondering van snorkelen).

Uitsluitingen met betrekking tot de bijstand​ aan personen:

 • Gebeurtenissen die niet uitdrukkelijk gedekt zijn in het contract;
 • Terrorisme, oorlog of stakingen.


Uitsluitingen met betrekking tot het openbaar vervoer:

 • Bijstand voor openbaar vervoer is niet van toepassing indien de gebeurtenis die aanleiding geeft tot vertraging of schrapping
  van de dienst zich meer dan 12 uur voor het voorziene vertrek heeft voorgedaan.

Uitsluitingen met betrekking tot de vertraging, annulering, klasseverlaging of instapweigering van een vlucht:

 • In het geval er zich uitzonderlijke omstandigheden voordeden die niet vermeden konden worden, zelfs niet indien alle redelijke voorzorgsmaatregelen genomen werden.
 

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

 
 
Hoe vraag ik een attest van reisbijstand aan?

U vindt alle informatie op onze pagina over het reisverzekeringsattest voor het buitenland.

Hoe vraag ik een reisverzekeringsattest voor het buitenland? >

U kan ook een attest van reisbijstand aanvragen bij uw makelaar of bankkantoor.

 
 
 
 
 
 
 
 

​​​​​​​​​​​​​Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttige informatie, het beheersreglement en de algemene voorwaarden over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.