Combinatie van een schenking en een levensverzekering
Een schenking in combinatie met een levensverzekering mikt op een potentieel hoog rendement.
Ontdek deze producten bij:
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
 
Oplossing voor je successieplanning

Je doet een schenking. Met het ontvangen geld sluit de begiftigde een levensverzekering af die is gekoppeld aan beleggingsfondsen. Als je bepaalde modaliteiten aan de schenking toevoegt (financiële last en/of conventionele terugkeer), kunnen deze gemakkelijk opgenomen worden in het levensverzekeringscontract, wat je toelaat een zekere controle te behouden over het geschonken kapitaal.

Oplossing op maat van je behoeften

Jij kiest de modaliteiten van de schenking. Het is mogelijk om een aanvullend inkomen te ontvangen berekend op basis van het geschonken bedrag. Je kunt ook beslissen dat het geschonken bedrag terugkeert naar je vermogen als de begiftigde vóór jou zou overlijden. Je kunt ook beide opties combineren.

Flexibele oplossing

Jij kiest wie de schenking ontvangt, alsook het bedrag en het moment dat jou het best past.

Ruim gamma van fondsen beheerd door experts

Je kunt kiezen uit een uitgebreide waaier van kwaliteitsfondsen. Specialisten beheren je fondsen actief zodat jij je niet hoeft bezig te houden met de opvolging ervan. Ze reageren onmiddellijk en op een gepaste manier op beurstendensen.

 


Waarom is deze formule iets voor mij?

De combinatie ‘schenking met lasten en levensverzekering’ is een interessant hulpmiddel bij een uitgekiende successieplanning (*). Je doet nu al een schenking aan je naasten. De begiftigde belegt het geschonken kapitaal nadien in een levensverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen. Dit heeft heel wat voordelen:

 • Je geniet een fiscaal voordeel wat de successierechten betreft.
 • Je maakt gebruik van een solide verzekeringsoplossing die volledig sluitend is.
 • Het gaat om een eenvoudige oplossing met een lage, haalbare instapdrempel en een duidelijke procedure.
 • Je kunt de modaliteiten bepalen bij de schenking. Je kunt ervoor kiezen dat het geschonken geld terugkeert in geval van vooroverlijden van de begiftigde (conventionele terugkeer) of een vast bedrag vragen bepaald op basis van het geschonken bedrag om, indien nodig, te kunnen beschikken over een aanvullend inkomen (financiële last). Deze modaliteiten worden opgenomen in het spaarverzekeringscontract op naam van de begiftigde, waardoor je zeker bent dat deze modaliteiten nageleefd worden.

(*) Er zijn verschillende manieren om je erfenis te plannen. Ga in ieder geval niet overhaast te werk en laat je bijstaan door een gespecialiseerd adviseur.

donatie, patrimonium, belegging, levensverzekering  
Wat brengt deze levensverzekering op? 

​Deze spaarverzekering heeft twee belangrijke troeven. Enerzijds laat deze levensverzekering toe de modaliteiten van de schenking op te nemen. Als je bijvoorbeeld opteert voor een financiële last, kan deze uitgevoerd worden via periodieke opnames op het verzekeringscontract. Dankzij deze formule ben je zeker dat je levenslang het periodieke inkomen krijgt dat je op het ogenblik van de schenking bent overeengekomen.
 
Anderzijds hangt het rendement af van de prestaties van de gekozen fondsen. Je vertrouwt je kapitaal toe aan meerdere gerenommeerde beheerders, die de financiële markten op de voet volgen en onmiddellijk kunnen inspelen op allerlei tendensen.
Deze verzekering houdt ook een aantal risico’s in. We raden je aan om deze te bekijken.

Wanneer worden de opbrengst en het kapitaal van de spaarverzekering uitgekeerd?

De begiftigde sluit deze verzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen af met het geld dat jij geschonken hebt. De modaliteiten van de schenking worden opgenomen in het contract om enerzijds de terugkeer van het geschonken geld te regelen als de begiftigde van de schenking vóór jou overlijdt en anderzijds is er de garantie dat je, indien nodig, over een aanvullend inkomen kunt beschikken. Op die manier behoud je een zekere controle over het geschonken bedrag.
Bij je overlijden kan de begiftigde dan over zijn contract beschikken zoals hij zelf verkiest.

donatie, patrimonium, belegging, levensverzekering  
donatie, patrimonium, belegging, levensverzekering  
Welke keuzes kan ik maken?

Je kunt de schenking en de eraan gekoppelde verzekering helemaal afstemmen op jouw persoonlijke wensen:

 • Jij bepaalt aan wie je een gedeelte van je vermogen schenkt. De schenking hoeft zich niet noodzakelijk te beperken tot je erfgenamen. Je kunt ook een andere persoon die je na aan het hart ligt iets schenken door hem/haar aan te duiden als begunstigde van de schenking. Als je een schenking doet, houd dan wel rekening met de delen die wettelijk toekomen aan bepaalde erfgenamen (de reservataire erfgenamen).
 • Jij kiest het bedrag en het tijdstip van de schenking.
 • Jij kiest of je al dan niet een financiële last inbouwt bij de schenking (financiële last).
 • Jij bepaalt of het kapitaal moet terugkeren naar je vermogen als de begiftigde van de schenking vóór jou overlijdt (conventionele terugkeer).

Hoe zit het met de successierechten?

Als je een schenking doet, kan je kiezen of je deze laat registreren of niet. Als je beslist de schenking te laten registreren, moeten er schenkingsrechten worden betaald. Op het ogenblik van overlijden zijn er dan geen successierechten meer verschuldigd op het geschonken bedrag. De schenkingsrechten verschillen van gewest tot gewest.

Vlaams gewest​BrusselWaals gewest
​Rechte lijn

​3 %​3 %​3,3 %
Broers en zussen, tantes en ooms, neven en nichten 

​7 %​3 %​5,5 %
​Andere ​7 %​7 %​5,5 %

 

Als de schenking niet geregistreerd wordt en je blijft nog in leven minstens drie jaar na de schenking, moet de begiftigde geen successierechten betalen op het geschonken bedrag. Maar als je binnen de drie jaar na de schenking overlijdt en de schenking werd niet geregistreerd, zijn er wel successierechten verschuldigd. Het is mogelijk je te verzekeren voor het betalen van deze successierechten tijdens die onzekere periode van drie jaar, via de tijdelijke overlijdensverzekering.

Eenheidswaarden en prestaties

Wil je de eenheidswaarden en de prestaties van onze beleggingsfondsen en/of het beheersreglement van deze fondsen kennen? Raadpleeg ze hier.

donatie, patrimonium, belegging, levensverzekering  
 
 

​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttig informatie of de financiële infofiche, de algemene voorwaarden en het eventueel beheersreglement van het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Deze documenten zijn gratis beschikbaar op onze website en bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.