Top Omnium
Een omniumverzekering die speciaal werd ontwikkeld voor uw nieuwe wagen. Alle schade aan uw voertuig is verzekerd, ongeacht de oorzaak.
Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
Enkel klanten die hun verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto bij AG Insurance hebben afgesloten, kunnen Top Omnium onderschrijven voor hun nieuwe wagen.
Voordelige prijs

Wanneer uw wagen is uitgerust met 2 rijhulpsystemen. Als u minder dan 25.000 km per jaar rijdt, profiteert u van de AG KmBonus.

10.000 km zonder waardeverlies

Geen waardeverlies zolang er nog geen 10.000 km op uw kilometerteller staat. Vanaf 10.000 km wordt slechts een waardeverlies toegepast als uw voertuig ouder is dan 6 maanden!

Vrijstelling en verzekerde waarde op maat

U kunt kiezen tussen 3 verschillende vrijstellingen (voor voertuigen vanaf 20.000 euro zelfs tussen 5 verschillende!), die in bepaalde gevallen zelfs op 0 euro gebracht kunnen worden! Daarnaast kunt u uw voertuig verzekeren op basis van de catalogus- of factuurwaarde.

Vervangwagen

Na een schadegeval, krijgt u een vervangwagen als u uw voertuig laat herstellen bij een door AG Insurance erkende garagist.

Pack Omnium+, de ideale aanvulling voor een volledige bescherming

Bijkomende troeven zoals verlenging van de periode zonder waardeverlies en dekking van uw winterbanden.

 

Waarom is Top Omnium voor mij interessant?

Omdat het één van de enige omniumverzekeringen op de markt is die een volledige bescherming biedt voor uw voertuig.

 • Dankzij het principe ‘alles is verzekerd, behalve…’ dekt Top Omnium in zijn formule van 'grote' omnium (Multirisk + stoffelijke schade) alle schade aan uw voertuig, ongeacht de oorzaak. Er zijn slechts 4 uitzonderingen, die klaar en duidelijk zijn vermeld in uw contract.
 • U kunt kiezen voor een 'kleine' (Multirisk) of een 'grote' omnium (Multirisk + stoffelijke schade) voor een bescherming op maat van uw wagen.
De andere troeven van Top Omnium?
 • Uw auto werd gestolen? U hebt een totaal verlies?
  Er wordt geen afschrijving* toegepast gedurende de eerste 6 maanden, noch tijdens de eerste 10.000 km. Bovendien krijgt u het bedrag dat u betaalde voor de belasting op de inverkeerstelling terugbetaald bij een totaal verlies. 
 • U kiest welke waarde u verzekert. Wilt u bij schade een vergoeding te krijgen die rekening houdt met het bedrag dat u werkelijk voor uw wagen hebt betaald? Ga dan voor een dekking in factuurwaarde. Ontvangt u liever een schadevergoeding die rekening houdt met de nieuwwaarde in het bouwjaar van uw wagen? Kies dan voor een dekking in cataloguswaarde.
 • U krijgt een vervangvoertuig gedurende de herstellingsperiode als u uw wagen laat herstellen bij één van onze erkende garagisten. Zonder enige verplichting. U bent altijd vrij zelf uw hersteller te kiezen.
 • Uw auto werd gestolen? U krijgt een vervangwagen gedurende maximaal 30 dagen.
 • Uw premie stijgt niet na een ongeval.

Verhuurt u regelmatig uw wagen via deelplatformen?
Als u kiest voor de optie Pack CarSharing kunt u voor een beperkte bijpremie uw omniumverzekering uitbreiden naar autodelen.

* Afschrijving is het principe volgens hetwelk uw voertuig zijn waarde verliest gedurende de looptijd van uw verzekeringscontract.​​​​​

Voordelige prijs

U kiest uw kilometerschijf en krijgt een premie aangepast aan uw profiel.

Type voertuigAantal kmKorting
(Hybride)benzine, CNG of elektriciteit15.001 km - 25.000 km-5 %
7.501 km - 15.000 km-10 %
≤ 7500 km-15 %
Diesel7.501 km - 15.000 km-5 %
≤ 7500 km-10 %


 

 • 10 % korting voor veilige wagens op de dekking Stoffelijke Schade die de schade verzekert die u of anderen aan uw wagen toebrengen

Voordeel voor alle wagens uitgerust met 2 rijhulpsystemen uit de lijst van erkende rijhulpsystemen.​​

Top Omnium Autoverzekering
Alle schade aan uw voertuig is gedekt, ongeacht de oorzaak. Slechts 4 duidelijk vermelde uitzonderingen zijn uitgesloten.
Wat dekt Top Omnium?

In de formule van 'grote' omnium dekt Top Omnium zowat alles!
Enkele voorbeelden:

 • U maakt een fout maneuver met de wagen en raakt de poort van uw oprit? Dit is gedekt.
 • Het winkelkarretje ontsnapt uit de handen van uw kind en knalt tegen uw auto aan? Dit is gedekt.
 • U raakt betrokken in een ongeluk door een overstekend hert?
 • Heel de zijflank van uw wagen is gekrast door een vandaal die het op uw auto had gemunt? Dit is gedekt.
 • Een knaagdier heeft de kabels onder uw motorkap stuk gebeten? Dit is gedekt.

Op vier uitzonderingen na, die duidelijk vermeld zijn in de algemene voorwaarden van uw contract, dekt Top Omnium alle schade aan uw wagen. Dus ook diefstal, brand, glasbreuk, onweer, hagel, overstroming, ... 

Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om uw wagen te verzekeren met een 'mini-omnium'.

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

​U bent verzekerd in alle landen die vermeld staan op uw groene kaart.

Wat is de looptijd van mijn contract?

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

Top Omnium Autoverzekering
 
Top Omnium Autoverzekering
Bijstand bij ongeval de klok rond. En u kunt rekenen op verschillende voordelen als u uw wagen laat herstellen bij een erkende hersteller.
Wat gebeurt er bij een ongeval?
U hebt een ongeval (in België of in eender welk land van uw groene kaart) en u kunt uw traject niet verderzetten? 

 
Dan kunt u dag en nacht rekenen op onze gratis onmiddellijke bijstanddienst die:
 • uw wagen sleept tot de dichtstbijzijnde garage. 
Bij een ongeval in België of tot 30 km over de grens zal onze bijstanddienst bovendien: ​
 • een vervangwagen ter beschikking stellen gedurende 24 uur (en tot maandag als het ongeval zich voordoet op vrijdag of tijdens het weekend);
 • uw niet-gewonde passagiers naar huis of naar hun oorspronkelijke bestemming brengen.
  ​​

AG Insurance staat synoniem voor

 • flexibiliteit: u bent vrij om de hersteller te kiezen, maar AG Insurance werkt nauw samen met een uitgebreid netwerk van erkende herstellers. Laat uw wagen herstellen binnen dit netwerk om een aantal voordelen te genieten.

 • eenvoud: als u aangifte doet van uw ongeval bij uw verzekeraar AG Insurance en u kiest voor een erkende hersteller, dan zal deze hersteller u reeds de volgende werkdag contacteren om de nodige afspraken te maken.

 • gemak: of u nu in recht bent of in fout, als u kiest voor een erkende hersteller blijft uw mobiliteit gewaarborgd. U krijgt gratis een vervangwagen ter beschikking tijdens de herstellingsperiode. Bovendien vinden expertise en herstelling plaats op hetzelfde moment waardoor u geen tijds verliest en regelt AG Insurance de factuur rechtstreeks met de hersteller.
Wist u bovendien dat het met MobilityAssist nóg makkelijker is om uw bijstand aan te vragen? MobilityAssist ​werkt eenvoudig en intuïtief. In enkele kliks kan je bijstand vragen bij panne of na een ongeval, en live het traject en de aankomsttijd van de pechverhelper volgen.​​

Vind een erkende hersteller in uw buurt.

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

- De schadegevallen die niet gedekt zijn in Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto of waarvoor wij de
  door ons betaalde vergoedingen, al dan niet gedeeltelijk, recupereren.​

- In Multirisk ('kleine' omnium): de diefstal van het voertuig als het door de maatschappij opgelegde
  antidiefstalsysteem niet werkte.

- In stoffelijke schade (die samen met Multirisk de 'grote' omnium uitmaakt) zijn er 4 uitzonderingen:

​     - De schade veroorzaakt aan onderdelen van het voertuig ten gevolge van slijtage, een
       constructie- of materiaalfout, van een klaarblijkelijk gebrek aan onderhoud.

     - De schade die het gevolg is van het blootstellen aan langzaam inwerkende invloeden zoals
       verwering, verkleuring en corrosie.

     - De onderhoudskosten en de herstelkosten die het gevolg zijn van een technische
       tekortkoming.

     - De schade veroorzaakt of verergerd door de vervoerde dieren of voorwerpen, het op- of
       afladen daarvan, alsook door de overbelasting van het voertuig of de aanhangwagen ervan.

  Meer informatie over deze 4 uitzonderingen in de waarborg stoffelijke schade kan u hie​r
  terugvinden.


De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.​

Top Omnium Autoverzekering
 
 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
Simulatie van uw Autoverzekering
Bereken uw prijs en ontdek onze unieke waarborgen