Pack Motorhome+
De ideale aanvulling bij uw Top Omnium. Met 18 maanden zonder waardeverlies en een monospace als vervangwagen.
Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
Uw makelaar
BNP Paribas Fortis
Pack Motorhome+ kan onderschreven worden door klanten die een verzekering BA Motorhome en een Top Omnium Motorhome (met de afschrijvingsformule Excellence) bij AG Insurance hebben afgesloten.
Een monospace als vervangwagen

Uw motorhome wordt gestolen? U krijgt een monospace als vervangwagen.

Een extra vergoeding tot 4 000 euro

Pack Motorhome+ voorziet een vergoeding voor het toebehoren en de vervoerde voorwerpen die beschadigd of gestolen worden als gevolg van een verzekerd schadegeval of in geval van diefstal van de motorhome.

Een dagvergoeding indien uw motorhome onbruikbaar is

Uw motorhome is onbruikbaar als gevolg van een verzekerd schadegeval? In dat geval ontvangt u een vergoeding van 50 euro per dag en per persoon.

 Waarom is Pack Motorhome+ voor mij interessant?

In combinatie met uw verzekering Top Omnium bieden de unieke waarborgen van Pack Motorhome+ u een volledige bescherming. Zo verliest uw motorhome de eerste 18 maanden niets van zijn waarde en ontvangt u tot 4 000 euro extra vergoeding voor het toebehoren en de vervoerde voorwerpen die beschadigd zijn na een verzekerd schadegeval. In geval van diefstal van uw motorhome ontvangt u eveneens een vergoeding voor het toebehoren en de voorwerpen die u vervoerde. Bovendien kan u rekenen op bijkomende interessante waarborguitbreidingen die u verder op deze pagina kan ontdekken!
Verzekering Pack Motorhome Plus  
Wat dekt Pack Motorhome+?

Pack Motorhome+ vult uw omniumverzekering aan met 6 bijzonder interessante waarborgen.

 

Geen waardeverlies gedurende de eerste 18 maanden.​ Wat betekent dat uw motorhome zijn waarde niet verliest bij totaal verlies of diefstal gedurende de eerste 18 maanden.​
U was betrokken bij een verzekerd schadegeval en bepaalde voorwerpen die u vervoerde (zoals uw laptop en fietsen) of bepaalde toebehoren zijn beschadigd?
U bent verzekerd tot 5 000 euro.​
Uw motorhome is gestolen?
U ontvangt eveneens tot 5 000 euro vergoeding voor uw toebehoren en vervoerde voorwerpen.​
Geen vrijstelling 
Het glas van uw koplampen, achterlichten en buitenspiegels is verzekerd zonder vrijstelling.
Uw motorhome is gestolen? U krijgt een monospace als vervangwagen.
Uw motorhome is onbruikbaar als gevolg van een gedekt schadegeval? U ontvangt een dagvergoeding in geval van onbruikbaarheid van uw motorhome.​
 

 

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

​U bent verzekerd in alle landen die vermeld staan op uw verzekeringsbewijs.

Wat is de looptijd van mijn contract?
Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

Verzekering Pack Motorhome Plus  
Verzekering Pack Motorhome Plus  
Wat gebeurt er bij een ongeval?
Een ongeval, groot of klein, brengt vaak een administratieve rompslomp met zich mee. Maar niet bij AG Insurance. Eén telefoontje volstaat om alles te regelen. Zowel overdag als ‘s nachts.

Onze specialisten openen een dossier en duiden een beheerder aan die u zal bijstaan gedurende de hele schaderegelingsprocedure.
Voor welke voornaamste risico’s ben ik niet verzekerd?

- De schadegevallen die niet gedekt zijn in Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto of met verhaal (gedeeltelijk of volledig).
- In Multirisk ('kleine’ omnium): de diefstal van het voertuig als het door de maatschappij opgelegde antidiefstalsysteem niet werkte.
- In Stoffelijke Schade (die samen met Multirisk de 'grote' omnium uitmaakt): de schade veroorzaakt aan het voertuig als gevolg van een constructiefout, slijtage, een gebrek aan onderhoud of een niet-conform gebruik van het voertuig.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

Verzekering Pack Motorhome Plus  
 
 

​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
  • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
  • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
  • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
  • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
  • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.