Spaarverzekering met gewaarborgde rentevoet
Een veilige en flexibele belegging met een gewaarborgde opbrengst.
Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
*De rentevoet is van toepassing op de nettopremie (premie, exclusief taksen en instapkosten).
Rendementsgarantie

Uw rentevoet* op moment van storting blijft gewaarborgd gedurende de hele looptijd van uw beleggingsverzekering. De rentevoet kan nog oplopen door jaarlijkse winstdelingen. De winstdeling is niet gewaarborgd en hangt af van de economische conjunctuur en de financiële resultaten van AG Insurance.

Beschikbaarheid van uw kapitaal

U kunt uw geld op elk moment, onder bepaalde voorwaarden, geheel of gedeeltelijk opvragen.

Gunstige fiscaliteit na 8 jaar

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op uw interesten (tenzij u uw kapitaal afkoopt tijdens de eerste acht jaar).

Een geschikt instrument voor patrimoniumplanning

U kiest nu al wie het kapitaal ontvangt na uw overlijden. Maar u behoudt wel de controle over uw geld zolang u leeft. Er zijn eventueel successierechten verschuldigd op het betaalde bedrag.

 

Waarom is deze spaarverzekering iets voor mij?

Met deze spaarverzekering kiest u voor absolute zekerheid. Uw rentevoet op moment van storting blijft gegarandeerd voor die storting gedurende de volledige looptijd van het contract, ongeacht de evolutie van de markt. Uw rendement kan nog oplopen door jaarlijkse winstdelingen, die afhankelijk zijn van de economische conjunctuur en de resultaten van AG Insurance. Uw spaarverzekering is een eenvoudige en duidelijke investering, die zekerheid en rendement combineert met de flexibiliteit van een verzekeringscontract. U kunt om het even wanneer intekenen op deze spaarverzekering. Er is geen beperkte inschrijvingsperiode. Uw geld blijft beschikbaar: een volledige of gedeeltelijke afkoop is op elk moment mogelijk. Houd daarbij wel rekening met mogelijke uitstapkosten en een potentiële financiële correctie. De huidige fiscaliteit voor spaarverzekeringen met gewaarborgde rentevoet is gunstig na 8 jaar. Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op uw interesten, tenzij u uw kapitaal afkoopt tijdens de eerste acht jaar. Er is een verzekeringstaks van 2 % van toepassing op elke premiestorting. U kunt volledig vrij een begunstigde aanduiden die uw kapitaal ontvangt na het overlijden van de verzekerde. Op die manier wordt uw spaarverzekering een interessant instrument om de overdracht van uw vermogen te regelen en toch controle te behouden.
Spaarverzekering met gewaarborgde rentevoet  
Wat brengt deze spaarverzekering op voor mij?

​Uw rentevoet (die van toepassing is op het moment van de storting) blijft gewaarborgd tijdens de hele looptijd van uw spaarverzekering. Dit rendement kan verhoogd worden door jaarlijkse winstdelingen. U belegt niet rechtstreeks op de beurs.

U krijgt niet alleen intresten op het gespaarde kapitaal, maar ook op de intresten uit het verleden. Dit zorgt voor een sneeuwbaleffect.

U ontvangt elk jaar een gedetailleerd en duidelijk overzicht zodat u uw spaarrendement kunt opvolgen.

Wanneer ontvang ik de interesten en het kapitaal van mijn spaarverzekering?

​Uw spaarverzekering loopt 8 jaar en 1 maand. Op de einddatum ontvangt u de netto geïnvesteerde premie, verhoogd met de interesten (inclusief winstdelingen).

Tijdens de looptijd van uw spaarverzekering kunt u uw kapitaal geheel of gedeeltelijk afkopen. Uw geld blijft dus altijd beschikbaar. Op dat moment worden er mogelijk uitstapkosten en een financiële correctie toegepast.

Deze verzekering omvat ook een bepaald aantal risico’s. We raden u aan hiervan kennis te nemen.

Spaarverzekering met gewaarborgde rentevoet  
Spaarverzekering met gewaarborgde rentevoet  
Welke keuzes kan ik maken?

U kunt uw spaarverzekering afstemmen op uw wensen:

  • U kiest vrij het bedrag dat u wenst te investeren (houd daarbij wel rekening met bepaalde minimumbedragen).
  • Bijkomende stortingen zijn meestal mogelijk (op vaste tijdstippen of op momenten dat u dat het best uitkomt).
  • U duidt iemand aan die het kapitaal van uw spaarverzekering ontvangt na het overlijden van de verzekerde.
  • U bepaalt zelf of u opvragingen wenst te doen of niet.
Eenheidswaarden en prestaties
​U wil de eenheidswaarden en de prestaties van onze beleggingsfondsen en/of het beheersreglement van onze fondsen kennen? Raadpleeg ze hier.
Spaarverzekering met gewaarborgde rentevoet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
  • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
  • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
  • Wat zijn de juridische gegevens van AG en welk recht is van toepassing?
  • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
  • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttig informatie of de financiële infofiche, de algemene voorwaarden en het eventueel beheersreglement van het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Deze documenten zijn gratis beschikbaar op onze website en bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.