Pack Moto+
De aanvulling bij de omnium van uw motor. Met 18 maanden zonder waardeverlies, vergoeding van uw lichamelijke letsels en dekking van de schade aan uw motor, uitrusting en toebehoren.
Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
Pack Moto+ is voorbehouden aan de klanten die een verzekering BA Moto en een verzekering Top Voertuig Moto hebben afgesloten.
Lichamelijke letsels van de motorrijder vergoed

Pack Moto+ dekt uw medische kosten en voorziet eveneens aanzienlijke vergoedingen in geval van overlijden of blijvende invaliditeit.

Uw motoruitrusting eveneens verzekerd

Pack Moto+ voorziet in een bijkomende vergoeding tot 2 000 euro voor uw uitrusting.

Zelfs uw toebehoren en vervoerde voorwerpen zijn verzekerd

Uw toebehoren en vervoerde voorwerpen zijn verzekerd tot 2 000 euro.

 


Waarom is Pack Moto+ voor mij interessant?

In combinatie met de omniumverzekering Top Voertuig Moto bieden de waarborgen van Pack Moto+ u een optimale en volledige bescherming. Voor uzelf, maar ook voor uw motor en uw uitrusting!
Wat dekt deze verzekering?  
Wat dekt deze verzekering?
U liep lichamelijke letsels op naar aanleiding van een ongeval?
 • uw medische kosten worden vergoed tot 6 250 euro;
 • u ontvangt een vergoeding tot 50 000 euro in geval van blijvende invaliditeit;
 • uw naasten worden vergoed tot 25 000 euro in geval van uw overlijden;
Uw motor lijdt een totaal verlies of wordt gestolen tijdens de eerste 18 maanden? Er wordt geen afschrijving toegepast! Afschrijving is het principe volgens hetwelk uw voertuig zijn waarde verliest gedurende de looptijd van uw verzekeringscontract 
 
Bijkomende vergoedingen:
 • tot 2 000 euro voor uw motoruitrusting;
 • tot 2 000 euro als uw vervoerde voorwerpen of toebehoren werden beschadigd als gevolg van een gedekt schadegeval;
 • tot 2 000 euro voor uw toebehoren en vervoerde voorwerpen in geval van diefstal van uw motor;
 • het glas van uw koplampen, achterlichten en achteruitkijkspiegels wordt verzekerd zonder vrijstelling.
 
Waar en wanneer ben ik verzekerd?

​U bent verzekerd in alle landen die vermeld staan op uw groene kaart.
Wat is de looptijd van mijn contract?
Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.”

Waar en wanneer ben ik verzekerd?  
Wat gebeurt er bij een ongeval?  
Wat gebeurt er bij een ongeval?
Bij een ongeval volstaat één telefoontje om alles te regelen, zowel overdag als ‘s nachts.
 
Onze specialisten openen een dossier en duiden een beheerder aan die u zal bijstaan tijdens de hele schaderegelingsprocedure.
Voor welke voornaamste risico’s ben ik niet verzekerd?

- De schadegevallen die niet gedekt zijn in Burgerlijke Aansprakelijkheid Moto of met verhaal (gedeeltelijk of volledig).

- In Multirisk ('kleine' omnium): de diefstal van het voertuig als het door de maatschappij opgelegde antidiefstalsysteem niet werkte.

- In de 'grote' omnium (Stoffelijke Schade), ongeacht de formule:

- de schade veroorzaakt aan het voertuig als gevolg van een constructiefout, slijtage, een gebrek aan onderhoud of een niet-conform gebruik van het voertuig.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

Voor welke voornaamste risico’s ben ik niet verzekerd?  
 
 

​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.