1
Duidelijke waarborgen

Uw zachte mobiliteit verzekerd

 • Stadsfietsen, elektrische fietsen, koersfietsen of mountainbikes en zelfs bakfietsen
 • Andere zachte vervoersmiddelen zoals de elektrische step, - hoverboard, - rolstoelen, …​

Geen waardeverlies het eerste jaar

 • ​Het eerste jaar is uw fiets verzekerd voor 100 % van de verzekerde waarde 

4 waarborgen voor een optimale dekking

 • De waarborg Bijstand bij defect, ongeval of diefstal, voor u en/of uw fiets
 • De waarborg diefstal, dekt ook schade veroorzaakt door poging tot diefstal en vandalisme
 • De waarborg Stoffelijke schade tegen botsen, vallen, laden/lossen enz.
 • De waarborg ongevallen beschermt u en uw gezin tegen de financiële gevolgen van een ongeval met de verzekerde fiets.​

In België en in het buitenland

 • De waarborgen Diefstal en Stoffelijke schade zijn wereldwijd van toepassing
 • De waarborg Bijstand is van toepassing op het Europese continent, vanaf 1 km van uw woonplaats​
 • Met de App Mobility Assist kan u contact opnemen met onze bijstand 24/7: uw positie wordt automatisch gelokaliseerd en u kunt de takelwagen online volgen​​

Helm en toebehoren zijn ook verzekerd

 • Uw helm bij een ongeval
 • De toebehoren vastgemaakt aan uw fiets (navigatietoestel, camera, aanhangwagen enz.), bij diefstal of een ongeval


 

Vergoeding voor vervangfiets

 • Bij herstelling of diefstal van uw fiets ontvangt u een vergoeding van 13 euro per dag (gedurende max. 7 dagen) voor het huren van een vervangfiets​


 

Er zijn logische uitzonderingen

 • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Toebehoren, zoals een gps, zijn enkel verzekerd als de fiets wordt gestolen
 • Als u een mountainbike of een durekoersfiets hebt, neem dan enkele voorzorgen. Laat uw fiets niet buiten staan tussen 22 en 6 uur. In die periode bent u immers niet verzekerd
 • U bent gehecht aan uw fiets, waarom zou u hem dan opzettelijk beschadigen? Logischerwijze is opzettelijke schade niet verzekerd
 • Schade van esthetische aard, zoals krassen, zijn niet verzekerd
 • De waarborg Ongevallen fietser geldt enkel voor privé-verplaatsingen, en dus niet in het kader van beroepsverplaatsingen.

​​Deze lijst van uitzonderingen is niet volledig. Ze geeft een beknopte beschrijving van de voornaamste uitsluitingen.​​​

dekkingenDeze reclamepagina bevat algemene en beperkte informatie over de verzekering Top Fiets van AG. Op de waarborgen worden beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen toegepast. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de contractuele voorwaarden. Deze con​tractuele informatie en een offerte met een premieberekening zijn gratis verkrijgbaar bij uw verzekeringstussenpersoon. De algemene voorwaarden kan u terugvinden op www.ag.be​​​.

2
Bereken je prijs

​Uw gegevens worden niet doorgegeven zonder uw toestemming

Voor een gepersonaliseerde berekening wordt u doorverwezen naar uw BNP Paribas Fortis adviseur. Maak een afspraak via de online agenda op het moment dat het u best uitkomt.​​

Online prijsberekening is niet beschikbaar bij uw makelaar.
Mijn verzekeringsadviseur
Mijn verzekeringsadviseur

Consumentenbescherming

Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!

 • ​AG Insurance (afgekort AG) NV ​is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • Waar kan ik het gestandaardiseerd informatiedocument vinden?
  Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het gestandaardiseerd info​rmatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
 • Wat is de duurtijd van mijn contract?
  Uw contract heeft een duurtijd van 1 jaar en wordt elk jaar automatisch verlengd voor dezelfde duurtijd bij gebrek aan een opzeg 3 maand voor de jaarlijkse vervaldag .
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht​ heb?
  Voor vragen of problemen kan u in de eerste plaats terecht bij uw verzekeringstussenpersoon. Als u een klacht hebt, kan u contact opnemen met de Dienst Klachtenbeheer van AG (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, tel. 02 664 02 00, mail customercomplaints@aginsurance.be of vul hier​ het klachtenformulier in). Als de voorgestelde oplossing voor u niet volstaat, kan u uw klacht ook voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 in B-1000 Brussel, tel. +32 (0)2 547 58 71 - fax + 32 (0)2 547 59 75 - – www.ombudsman-insurance.be.​
  ​​

​*Welkomstgeschenk. Actie onder voorwaarden. Actie geldig bij een nieuwe verzekering Top Fiets van AG, afgesloten ten laatste op 31/12/2024. Korting van 10% op de eerste jaarpremie reeds verrekend in de vermelde premies. Deze actie is niet cumuleerbaar met andere acties. ​