Beleggingsverzekering met minimumterugbetaling op einddatum
De belegging die inspeelt op de kansen op de financiële markten, zonder uw investering in gevaar te brengen*.
* behalve bij faillissement of wanbetaling van de bewaarder en/of van de financiële instelling waarbij alle belegde nettobedragen worden geplaatst, loopt de belegger op de eindvervaldag het risico zijn kapitaal niet volledig terug te krijgen.
Regelmatig nieuwe uitgiftes

U kunt op regelmatige basis intekenen op nieuwe uitgiftes. Zo spreidt u uw instapmomenten en kunt u verschillende formules combineren.

Mogelijkheid om te kiezen voor maatschappelijk verantwoorde fondsen

U kunt uw portefeuille meer diversifiëren en investeren in activiteiten die het milieu, de maatschappij en een goed bestuur (ESG) bevorderen.

Beheer door specialisten

De gekozen strategie is bij de start gekend en vraagt geen tussentijdse opvolging.

Flexibel en toegankelijk

U kunt al instappen met een beperkt bedrag en hebt heel wat keuzemogelijkheden. Uw geld is op regelmatige basis opvraagbaar.

Gunstige fiscaliteit

Volgens de huidige fiscale wetgeving is er na 8 jaar en 1 dag geen roerende voorheffing verschuldigd.

 


Waarom is deze beleggingsverzekering iets voor mij?

Met deze beleggingsverzekering tak 23 van AG Insurance mikt u op een potentieel hoger rendement. Er is een minimumterugbetaling van uw oorspronkelijk geïnvesteerde netto-inleg (bijv. 100 % of 90 % afhankelijk van de uitgifte). Elk beleggingsfonds heeft een risicoklasse van 1 tot 7 (hoogste risiconiveau), gebaseerd op de mogelijke koersschommelingen van de activa die in de fondsen zitten. Het is een prima instrument om uw beleggingsportefeuille te diversifiëren. Er worden regelmatig nieuwe uitgiftes en nieuwe formules gelanceerd, zodat u uw instapmomenten kunt spreiden en verschillende strategieën kunt combineren. U stapt daardoor ook in bij verschillende marktomstandigheden. Houd er wel rekening mee dat op elke uitgifte slechts tijdens een vooraf bepaalde periode (=inschrijvingsperiode) kan worden ingetekend. Er is een lage toetredingsdrempel. Uw belegging wordt door financiële experten beheerd en vraagt geen opvolging van de belegger. Uw rendement hangt af van de resultaten van een op voorhand gekozen strategie. U kunt op regelmatige tijdstippen over uw geld beschikken: een volledige afkoop is mogelijk. Let wel dat u in bepaalde gevallen een afkoopkost moet betalen. Als de verzekeraar geen verbintenis aangaat m.b.t. duur en rendement houdt hij – volgens de huidige fiscale wetgeving – geen roerende voorheffing in op de gerealiseerde meerwaarde. Op de geïnvesteerde premie wordt eenmalig een verzekeringstaks van 2 % toegepast. U kunt vrij kiezen wie het kapitaal van uw beleggingsverzekering ontvangt indien u zou overlijden. ​
Beleggingsverzekering met kapitaalsbescherming op einddatum  
Wat brengt deze beleggingsverzekering op voor mij?

​U kunt profiteren van de evoluties op de financiële markten en toch de risico’s beperken. Op einddatum recupereert u uw netto inleg volledig of gedeeltelijk. U bent dus steeds zeker dat u op het einde van de rit uw netto geïnvesteerde premie – zoals gespecifieerd in de modaliteiten van het product – volledig of gedeeltelijk zult ontvangen, verhoogd met een mogelijke meerwaarde.

Uw rendement is gekoppeld aan de resultaten van het/de onderliggende beleggingsfonds(en) of andere financiële activa. Van bij de start ligt het mechanisme dat op einddatum zal worden gebruikt voor de berekening van uw rendement, vast. U komt dus niet voor verrassingen te staan.

U ontvangt jaarlijks een duidelijk overzicht van de evolutie van uw beleggingsverzekering. Zodat u perfect de evolutie kunt opvolgen.

Deze verzekering brengt ook een aantal risico's met zich mee. We raden je aan om hiervan kennis te nemen.

Wanneer ontvang ik het kapitaal en de meerwaarde van mijn belegging?

​Op einddatum ontvangt u de oorspronkelijk geïnvesteerde nettopremie (volledig of gedeeltelijk), verhoogd met de mogelijke meerwaarde. Uw rendement hangt af van de evolutie van de onderliggende waarden (beleggingsfondsen, beursindexen, ...). Hoe uw meerwaarde berekend wordt, ligt van bij de start vast.

Uw geld blijft steeds beschikbaar. U kunt immers op om het even welk moment een volledige afkoop vragen. Hoeveel u op dat moment ontvangt, hangt af van de tussentijdse prestaties van de onderliggende activa. Als u uitstapt vóór de einddatum, zijn er in de meeste gevallen afkoopkosten verschuldigd.

Op einddatum hoeft u zelf niets te doen. Uw vertrouwenspersoon contacteert u en bespreekt samen met u hoe u het vrijgekomen bedrag het best kunt herinvesteren.
Beleggingsverzekering met kapitaalsbescherming op einddatum  
Beleggingsverzekering met kapitaalsbescherming op einddatum  
Welke keuzes kan ik maken?

Deze beleggingsverzekering biedt u heel wat keuzemogelijkheden:

  •  U bepaalt hoeveel u stort (er is een beperkt minimumbedrag, geen maximum).

  • U heeft de keuze tussen een intekening op een tranche in EUR of in USD (afhankelijk van o.a. uw beleggersprofiel).

  •  U kunt het bedrag dat u wenst te investeren spreiden over verschillende uitgiftes en formules of meteen een groter bedrag in de lopende uitgifte investeren.

  •   U kiest zelf een begunstigde bij overlijden. De door u aangeduide persoon ontvangt de reserve van uw beleggingsverzekering als u overlijdt. U kunt deze keuze op elk moment wijzigen.


Ons duurzaam investeringsbeleid.

Naast rendement speelt duurzaamheid een steeds grotere rol voor onze klanten bij de beleggingskeuzes die zij maken. De zogenoemde ESG-factoren (milieu, maatschappij en goed bestuur) kunnen ook een grote impact hebben op de prestaties en de risico's van beleggingen.

AG integreert daarom ESG-risicoscores systematisch bij de analyses die het maakt alvorens te beleggen in bepaalde bedrijven en sectoren. Bovendien sluit AG bepaalde controversiële sectoren uit.

Meer info over de duurzame beleggingsaanpak van AG vindt u in het algemeen kader op onze website. 

​AG zet zelfs nog een stap verder in deze beleggingsoplossing. Het biedt bepaalde fondsen met een focus op ecologische en sociale kenmerken aan. De verschillende strategieën die AG uitwerkte, kunt u nalezen in het bijzonder kader​ van duurzame en verantwoorde beleggingen. 

Voor meer informatie over beleggingsformules met een doorgedreven aanpak van duurzaam en verantwoord beleggen, klik hier.


​​

Waarom kiezen voor maatschappelijk verantwoorde fondsen?  
Eenheidswaarden en prestaties  
Eenheidswaarden en prestaties

​U wil de eenheidswaarden en de prestaties van onze beleggingsfondsen kennen en/of het beheersreglement van de fondsen inkijken? Raadpleeg ze hier.

 
 
 
 
 
 
 
 

​​

​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
  • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
  • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
  • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
  • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
  • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttig informatie of de financiële infofiche, de algemene voorwaarden en het eventueel beheersreglement van het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Deze documenten zijn gratis beschikbaar op onze website en bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.