Overlijdensverzekering
De verzekering die uw geliefden extra bescherming biedt.
Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
 
Gemoedsrust

Na uw overlijden ontvangen de door u gekozen begunstigden het door u bepaalde kapitaal.

Op maat van uw specifieke noden

U kiest de duur en het verzekerde bedrag in functie van uw behoeften en uw gezinssituatie. Bovendien kunt u de begunstigde op elk ogenblik wijzigen.

Lage kostprijs

De premie is, in de meeste gevallen, laag in verhouding tot het verzekerd kapitaal.

Een invaliditeitsdekking

U kunt tegen bepaalde voorwaarden een aanvullende waarborg afsluiten tegen het risico op blijvende of tijdelijke volledige invaliditeit.

 


Waarom is de overlijdensverzekering voor mij interessant?

Uw naasten zijn voor u het allerbelangrijkst. Het is dan ook normaal dat u hen wil beschermen tegen zware tegenslagen. 

Met een overlijdensverzekering kunt u hen financiële bescherming en gemoedsrust bieden. U bepaalt zelf het kapitaal dat u wilt verzekeren, de looptijd en de begunstigden. Indien u overlijdt voor de einddatum van het contract, dan ontvangen uw begunstigden het verzekerd kapitaal. 

Uw gezin kan met het uitgekeerde kapitaal niet alleen gemakkelijker de eventuele successierechten, facturen of andere onvoorziene uitgaven betalen, maar heeft ook een financieel duwtje in de rug om hun toekomst en levensstandaard veilig te stellen.

Wat biedt de tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal mij?
 
Wat biedt de overlijdensverzekering mij?

​Deze verzekering speelt een belangrijke rol op bepaalde sleutelmomenten van het leven (schoolkosten van de kinderen, aankoop van een eerste wagen, enz.) , maar kan ook gericht zijn op specifieke behoeften, zoals het behoud van de levensstandaard. Het overlijden van een van de financiële pijlers van het gezin kan rampzalige gevolgen hebben.

Een overlijdensverzekering kan ook dienen om successierechten in te dekken, bijvoorbeeld in geval van een schenking die niet bij de belastingadministratie werd geregistreerd, of op het hele patrimonium. Opgelet, er kunnen ook successierechten verschuldigd zijn op het uitgekeerde kapitaal van de levensverzekering.

Met deze verzekering bepaalt u zelf:

 • het bedrag dat u wenst te laten verzekeren;
 • de duur van de verzekering;
 • het premietype (enige premie, periodieke premies of risicopremies);
 • de begunstigde(n).

Er bestaat een premiumformule voor verzekerde kapitalen vanaf 500.000 euro. 
Vraag advies aan uw tussenpersoon. 

Wanneer en hoe ontvangen mijn begunstigden het overlijdenskapitaal?

Als u overlijdt vóór de einddatum van de verzekering, dan ontvangen uw begunstigden het verzekerd kapitaal. Uw nabestaanden dienen een uittreksel uit de overlijdensakte aan AG Insurance te bezorgen, wij zorgen dan zo vlug mogelijk voor de uitbetaling van het verzekerde kapitaal. 

Wanneer en hoe kan ik profiteren van mijn tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal?
 
Welke voornaamste risico’s zijn niet gedekt?
 
Welke voornaamste risico’s zijn niet gedekt?

Bepaalde risico's zijn niet gedekt. Zo is het overlijden van de verzekerde:

 • veroorzaakt door een opzettelijke daad of op aansporing van een van de begunstigden;
 • als gevolg van zelfmoord, binnen het jaar dat volgt op de inwerkingtreding van het contract;
 • als gevolg van een (burger)oorlogsgebeurtenis.

nooit gedekt.

Bovenstaande lijst is niet volledig. Vóór de onderschrijving van het product is het noodzakelijk om de algemene voorwaarden en de infofiche door te nemen. U vindt beide documenten onderaan deze pagina en kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

Met welke kosten en taksen moet ik rekening houden?
 • ​U kunt steeds uw contract overlijdensverzekering tijdens de looptijd afkopen mits een afkoopvergoeding van maximum 5 %.
 • Gelieve eveneens te noteren dat een taks van 2 % verschuldigd is op de door u gestorte levensverzekeringspremies.
Met welke kosten en taksen moet ik rekening houden?
 
Wat moet ik nog weten?
 
Wat moet ik nog weten?
 • ​De premie is afhankelijk van verschillende segmentatiecriteria, zoals bijvoorbeeld de leeftijd van de verzekerde, het verzekerd kapitaal en de gezondheidstoestand.
 • We evalueren de gezondheidstoestand op basis van een eenvoudige vragenlijst eventueel aangevuld met een medisch onderzoek. Afhankelijk van de resultaten, wordt de klant aanvaard of kan er een bijpremie aangerekend worden, in uitzonderlijke gevallen wordt de klant geweigerd.
 • De tijdelijke overlijdensverzekering is een tak 21-levensverzekering naar Belgisch recht ​en wordt gewaarborgd door het Garantiefonds. Deze treedt in werking indien AG Insurance in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel 100.000 euro per verzekeringsnemer per verzekeringsmaatschappij.
 • De verzekering heeft een minimale looptijd van 10 jaar voor fiscale contracten in het kader van pensioensparen of langetermijnsparen.

​​​​​​​​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttige informatie, het beheersreglement en de algemene voorwaarden over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.