Top Familiale verzekering
Dekking van de schade veroorzaakt aan anderen door uw gezinsleden. Overal ter wereld.
Ontdek deze producten bij:
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
* Afgeronde geïndexeerde bedragen (consumptieprijsindex december 2015: 237,02)
Een echt vertrouwenscontract

Een maximum aan uitbreidingen tegenover een minimum aan uitsluitingen

Bijzonder hoge vergoedingsplafonds

De lichamelijke schade veroorzaakt aan anderen is verzekerd tot 24.500.000 euro*, de materiële schade tot 7.100.000 euro*!

Een wereldwijde dekking!

U bent niet alleen gedekt in België, maar ook overal ter wereld!

Een ruime notie van “privéleven”

Ook de schade die het gevolg is van een dienst die je via een erkend platform aanbiedt in het kader van deeleconomie is gedekt.

 

Waarom is Top Familiale voor mij interessant?

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven is niet verplicht, maar is toch sterk aanbevolen. Zelfs voor alleenstaanden. Waarom? Omdat zonder deze verzekering, ook wel familiale verzekering genoemd, een ongeval waarvoor u aansprakelijk bent zeer zware financiële gevolgen kan hebben. 

Top Familiale, de verzekering BA Privéleven van AG Insurance, vergoedt:

 • de (materiële of lichamelijke) schade die u, de leden van uw gezin, of uw huisdieren veroorzaken aan anderen;
 • de schade veroorzaakt aan anderen door uw gasten, uw huispersoneel en de kinderen en dieren waarop u past;
 • de schade die u veroorzaakt door het leveren van diensten via een erkend platform in het kader van deeleconomie;
 • en in bepaalde gevallen de lichamelijke schade die u oploopt (u of een van uw gezinsleden) ook.

 
 
 

familie maakt plezier
Een ruime interpretatie van het begrip verzekerde voor een optimale bescherming van u en uw entourage
Wat dekt Top Familiale?

Uw Top Familiale vergoedt alle lichamelijke en materiële schade die u veroorzaakt aan anderen.
U, maar ook …

 • de leden van uw familie die onder uw dak wonen;
 • uw kinderen op kot of op Erasmus;
 • uw huisdieren, paarden inbegrepen (maximaal 2). Hebt u meer dan twee paarden, dan kunt u zich verzekeren door onze verzekering BA Paard te onderschrijven;
 • de personen die definitief het huis verlaten hebben (tot 12 maanden na hun verhuis wegens humanitaire missie, reis, gezondheid, beroepsredenen, ... );
 • de kinderen en de dieren waarop u past;
 • de personen die bij u thuis op uw kinderen of dieren passen;
 • de poetsvrouw, de tuinman, … wanneer deze bij u aan het werk zijn;
 • de vrienden die bij u verblijven.

Een uitbreiding van de notie "privésfeer"
De schade die u veroorzaakt wanneer u via een erkend deelplatform een dienst levert is ook gedekt.
Bijvoorbeeld : u bent een fervent hobbykok. Via UberEATS biedt uj maaltijden aan aan mensen uit de buurt. Zo kan u met uw hobby nog een centje bijverdienen. Maar op een dag loopt het mis en worden verschillende 'klanten' ziek van uw eten.

Uw mobiliteit is niet vergeten!
Top Familiale dekt ook de materiële en lichamelijke schade veroorzaakt door:

 • niet-gemotoriseerde voortbewegingstoestellen zoals de 'klassieke' fiets, skateboard of rolschaatsen;
 • autonome elektrische fietsen tot 25 km/u en de fiets met trapondersteuning zonder snelheidslimiet;
 • de nieuwe gemotoriseerde voortbewegingstoestellen tot 45 km/u zoals de e-step, hoverboard, monowheel en segway;
 • (elektrische) rolstoel tot 25 km/u.

Tot 24.500.000 euro* voor de lichamelijke schade en tot 7.100.000 euro* voor de materiële schade!

Dus zelfs bij een schadegeval met zware financiële gevolgen bent u goed verzekerd. Enkel de vrijstelling van 245 euro* blijft voor uw rekening. Behalve als u als aanvulling op uw Top Familiale Pack Familiale+ van AG Insurance hebt onderschreven.

Een uitgebreide dekking in situaties waarbij u zelf schade hebt

 • Uw poetsvrouw stoot een ladder om die u raakt, waardoor u zich verwondt aan het hoofd.
 • Het kind van de buren komt een nachtje logeren en verwondt uw kind tijdens het spelen.

In dergelijke gevallen betaalt Top Familiale u 100 % van de medische kosten die ten laste zijn van de verzekerde, terug (na tussenkomst van het ziekenfonds). Slechts weinig andere verzekeringen bieden zo'n dekking! 

Omdat een jeugdzonde zware gevolgen kan hebben ...

 • Bij schade door opzettelijke feiten gepleegd door een jongere tussen 16 en 18 jaar, is de aansprakelijkheid van de ouders verzekerd;
 • Als er verhaal is tegen de aansprakelijke jongere, is dit beperkt tot 12.500 euro.
Ben ik ook beschermd in het kader van de deeleconomie?

Ruime notie van ‘privéleven’
Als u een gunstig fiscaal stelsel geniet, vergoedt Top Familiale de schade als gevolg van de diensten die u verleent via een erkend platform in het kader van de deeleconomie.

Bijvoorbeeld:

 • U bent een gepassioneerd amateurkok. Via UberEATS maakt u lekkere gerechtjes klaar voor de mensen uit uw buurt. Zo verdient u via uw hobby een centje bij. Maar op een dag worden sommige van uw ‘klanten’ plots ziek nadat ze één van uw gerechten hebben gegeten. Geen nood: uw Top Familiale vergoedt de zieke personen.
 • U hebt u ingeschreven op het platform ListMinut omdat u uw diensten wil aanbieden. In dat kader sluit u een contract met Thomas. De opdracht die u van hem krijgt is heel eenvoudig: zijn woonkamer opnieuw verven. Maar het zit niet mee. U laat een pot verf op zijn nieuwe kast vallen. Geen nood: uw Top Familiale vergoedt de schade aan het meubilair.

Uitbreiding van de Rechtsbijstand
U geniet ook rechtsbijstand bij een geschil met het erkende platform.

Wat met het lenen/(ver)huren van voorwerpen?
Leent of (ver)huurt u andere voorwerpen of materiaal van of aan andere personen (tuingereedschap, een boormachine, …) via een deelplatform? Uw aanvullende verzekering Pack Familiale+ vergoedt de materiële schade waarvoor u aansprakelijk bent.

Ontdek alle verzekeringsoplossingen van AG Insurance in het kader van de deeleconomie.

Top Familiale
“Dankzij Top Familiale kan ik mijn talenten zorgeloos delen via een (online) deelplatform”
jong koppel
Wereldwijde dekking
Waar en wanneer ben ik verzekerd?

Top Familiale verzekert uw extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid wereldwijd.

Tijdens een citytrip in Praag bezoekt u een atelier waar kristallen voorwerpen worden gemaakt. U loopt een rek met kristallen vazen omver … Uw partner werkt voor een internationaal bedrijf en moet regelmatig voor negen maanden naar het buitenland. Tijdens het winkelen stoot hij een peperduur tv-toestel omver ...

Gelukkig is er onze familiale verzekering om de brokken te lijmen.

Wat is de looptijd van mijn contract?

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

U bent jager, jachtopziener-drijver of inrichter van jachtpartijen? Laat uw burgerlijke aansprakelijkheid verzekeren en sluit BA Jacht van AG Insurance af.

Wat moet u doen bij een schadegeval?

Telefoneer onmiddellijk naar uw verzekeringsadviseur. Hij brengt u in contact met een specialist die:

 • de administratieve formaliteiten vervult;
 • een expert aanduidt om de geleden schade te bepalen (of een advocaat indien uw aansprakelijkheid wordt betwist);
 • onmiddellijk een afspraak maakt, indien nodig.
Verzekering Top Familiale
 
Top Familiale
 
Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

​- De schade die u veroorzaakt aan uw eigen goederen of aan een ander gezinslid.

- De schade die moet gedekt zijn door een wettelijk verplichte verzekering (bijvoorbeeld BA Auto).

- De schadegevallen die voortvloeien uit beroepsactiviteiten.

- De gevallen van zware fout, beperkt tot 2 situaties (dronkenschap of gelijkaardige toestand en geweld op personen), waarin de verzekering niet tussenkomt als de aansprakelijke verzekerde ouder was dan 18 jaar op het ogenblik van de feiten.

- De diensten uitgeoefend zonder te passeren via een erkend deelplatform.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG Insurance om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG Insurance toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • Wat zijn de juridische gegevens van AG Insurance en welk recht is van toepassing?
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
Simulatie van uw Familiale verzekering
Bereken uw prijs en ontdek onze unieke waarborgen