Burgerlijke aansprakelijkheid

 • Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven : Een verzekering ‘BA Privéleven’ die overal ter wereld de schade aan derden verzekert veroorzaakt door uw gezinsleden, maar ook door uw huispersoneel, uw huisdieren …

 • Pack Familiale+ : Een aanvulling op uw verzekering Top Familiale, met vergoeding zonder vrijstelling en dekking van schade veroorzaakt in vakantieverblijven, feestzalen en aan voorwerpen die u huurt of leent.
Verminderen

Ongevallen

 • Huispersoneel :
  Een wettelijk verplicht contract dat al uw huispersoneel – poetsvrouw, tuinman, babysit, … - tegen arbeidsongevallen verzekert. De regeling van een schadegeval is wettelijk gereglementeerd, zoals de terugbetaling van de medische kosten en vergoeding voor arbeidsongeschiktheid of overlijden.​

 • Formule 24 Privéleven:
  Financiële bescherming voor arbeiders, bedienden en ambtenaren na een privé-ongeval met medische kosten, arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of overlijden.

 • Pack OmniMobility:
  De ideale bescherming voor de fietser, zijn fiets én zijn fietsende gezin.
Verminderen

Rechtsbijstand

 • Rechtsbijstand Privéleven : Een waarborg die u helpt uw rechten te verdedigen. Met vergoeding van erelonen van experten en advocaten en van procedurekosten. Erg hoge interventieplafonds en vrije keuze van advocaat.
Verminderen

Mijn naasten beschermen

 • Schuldsaldoverzekering : Laat uw woning en uw naasten niet in de kou staan bij een onverwacht overlijden of invaliditeit.

 • Overlijdensverzekering : Levensstandaard, successierechten, studiekosten, ... Bescherm uw familie tegen de financiële gevolgen van een overlijden. 
Verminderen

Bescherming in de deeleconomie

 • Top Familiale : Met uw verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven bent u verzekerd voor de schade die u veroorzaakt aan derden aan wie u diensten levert via een erkend deelplatform.
 • Pack Familiale+ : Deze aanvulling op uw Top Familiale verzekert de schade die u veroorzaakt aan derden door een voorwerp dat u verhuurt, de schade die u veroorzaakt aan een voorwerp dat u huurt van iemand anders, en de schade door het (ver)huren van voorwerpen via een deelplatform.
Verminderen