Pack CarRenting
Zin om een wagen te huren om op vakantie te gaan in België of in het buitenland? Vertrek met een gerust gemoed dankzij Pack CarRenting.
Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
Pack CarRenting is bestemd voor klanten die de verzekering Top Familiale van AG Insurance al afgesloten hebben.
Vergoeding van de stoffelijke schade al vanaf 200 euro

Geen hoge vrijstelling en geen prijzige afkoop van de vrijstelling, in tegenstelling tot een autoverhuurder.

Veel voordeligere prijs dan bij een autoverhuurder

Betaal 5 euro/maand in plaats van 5 euro/dag bij een autoverhuurder (stemt gemiddeld overeen met de afkoop van de vrijstelling).

Voor al uw gezinsleden die bij u wonen

Uw dochter van 24 die nog bij u woont, huurt een wagen om met haar vriendje op vakantie te gaan? Ook zij is gedekt.

Extra voordelen

De kosten voor het terugsturen van achtergelaten voorwerpen in de wagen en de advocatenkosten in geval van een geschil met de autoverhuurder zijn vergoed tot respectievelijk 150 euro en 2500 euro.

 


Waarom is Pack CarRenting voor mij interessant? 

Wilt u zich graag verplaatsen met een huurwagen als u op vakantie bent in België of in het buitenland? Sluit dan Pack CarRenting af en geniet samen met uw partner of gezin van de mooie momenten zonder dat u zich zorgen hoeft te maken.

Dankzij Pack CarRenting, de aanvullende waarborg bij uw verzekering Top Familiale, kunt u in alle rust een wagen huren.

Schade aan uw huurwagen? De omniumverzekering van de autoverhuurder voorziet gemiddeld slechts in een vergoeding vanaf 2000 tot 3000 euro. De vrijstelling is dus duur. De afkoop van de vrijstelling bedraagt ongeveer 5 euro per dag.
Pack CarRenting is de oplossing: dankzij deze verzekering kan de hoge vrijstelling van de omniumverzekering van de autoverhuurder tegen een gunstig tarief worden afgekocht.
packcarrenting  
Wat dekt Pack CarRenting?

Is de huurwagen beschadigd?
Pack CarRenting dekt de stoffelijke schade tot 2500 euro, met een vrijstelling van 200 euro, terwijl de vrijstelling van de autoverhuurder doorgaans 2000 tot 3000 euro bedraagt.

Hebt u iets vergeten in de huurwagen?
Pack CarRenting komt tot 150 euro tussen in de kosten voor het terugsturen van achtergelaten voorwerpen.

Zit u verwikkeld in een geschil met de autoverhuurder?
Pack CarRenting dekt tot 2500 euro per geschil.

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

- In het buitenland (wereldwijd)
- In België

Het betreft een contract van een jaar met een stilzwijgende verlenging voor dezelfde periode, tenzij één van de partijen wettelijk verzet aantekent, en dat minstens drie maanden voor het einde van het contract.

packcarrenting  
packcarrenting  
Wat gebeurt er bij een schadegeval?

Stoffelijke schade aan uw huurwagen?
Neem onmiddellijk contact op met uw verzekeringsadviseur als de autoverhuurder eist om de vrijstelling te betalen, de reparatiekosten van de schade te vergoeden en/of de kosten terug te betalen voor het terugsturen van achtergelaten voorwerpen. Hij brengt u dan in contact met een specialist die de administratieve formaliteiten afhandelt.
U moet ons ook de nodige bewijsstukken bezorgen (bv. huurcontract, factuur van de reparatie, …), alsook het bewijs van de betaling aan de autoverhuurder of elke andere begunstigde.

Zit u verwikkeld in een geschil met de autoverhuurder?
Neem onmiddellijk contact op met uw verzekeringsadviseur zodra u de factuur van uw advocaat hebt ontvangen. Hij brengt u dan in contact met een specialist die de administratieve formaliteiten afhandelt.
U moet ons ook de factuur en het betalingsbewijs bezorgen.

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

Pack CarRenting is een bijkomende waarborg in uw verzekering Top Familiale…

- De schadegevallen veroorzaakt door een bestuurder die niet de verzekerde is;
- de schadegevallen veroorzaakt door een bestuurder die niet beschikt over een geldig rijbewijs om het gehuurde voertuig te besturen in het land waar het schadegeval zich voordoet;
- de schadegevallen veroorzaakt door een bestuurder in staat van dronkenschap, in staat van alcoholintoxicatie van meer dan 1,5 gram per liter bloed (0,65 mg/l uitgeademde alveolaire lucht) of gelijkaardige toestand veroorzaakt door andere dan alcoholische dranken;
- de schadegevallen naar aanleiding van oorlog of gelijkaardige feiten;
- de schadegevallen tijdens werkstakingen, daden van terrorisme of alle gewelddaden met collectieve inslag (politiek, sociaal of ideologisch), waaraan de verzekerde deelnam met het gehuurde voertuig.
 
De bovenstaande lijst is niet volledig. Om de exacte draagwijdte van de waarborgen te kennen, kun u de algemene voorwaarde raadplegen via de onderstaande tab. Je kunt ze ook gratis opvragen bij uw tussenpersoon.

packcarrenting  
 
 

​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
  • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
  • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
  • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
  • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
  • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.