​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Benieuwd hoeveel je geld kan opbrengen?

Benieuwd hoeveel je geld kan opbrengen?

Van de huidige rente op je spaarrekening val je niet meteen achterover. Waarom niet sparen of beleggen met een levensverzekering van AG? Maak een schatting en ontdek wat je met je geld kan doen.


Ik maak een schatting

Van de huidige rente op je spaarrekening val je niet meteen achterover. Waarom niet sparen of beleggen met een levensverzekering van AG? Maak een schatting en ontdek wat je met je geld kan doen.


Ik maak een schatting

Kans op hogere opbrengst

Met een tak 23-belegging mik je op een hogere opbrengst. Maar weet dat je ook geld kan verliezen. Of ga je met een tak 21-levensverzekering liever voor een gegarandeerde rentevoet? In enkele kliks ontdek je wat je kan verwachten.


Vanaf 10 euro

Om te beleggen moet je toch veel geld hebben? Nee hoor. Het is al mogelijk vanaf 10 euro, als één enkel bedrag, maandelijks bedrag of een combinatie van beide.


Je makelaar staat aan je zijde

Heb je vragen over sparen of beleggen? Neem contact op met je makelaar. Hij staat je met raad en daad bij in functie van je wensen en persoonlijke situatie.


Experts achter de schermen

Echte specialisten nemen het beheer van je belegging voor hun rekening. Zij zorgen ervoor dat je geld over verschillende activa wordt gespreid om een zo hoog mogelijk rendement te behalen.

Onze 4 formules

AG Fund+ Dynamic

 • Tak 23-levensverzekering
 • Geen vaste einddatum, reken op minstens 5 jaar
 • Je geld wordt belegd in het fonds AG Life Dynamic Portfolio, voor ongeveer 75% aandelen en 25% obligaties.

  75% aandelen

  25% obligaties

 • Je wil een zo hoog mogelijke opbrengst. Hiervoor ben je bereid om veel risico te nemen.

AG Fund+ Neutral

 • Tak 23-levensverzekering
 • Geen vaste einddatum, reken op minstens 4 jaar
 • Je geld wordt belegd in het fonds AG Life Neutral Portfolio, voor ongeveer 50% aandelen en 50% obligaties.

  50% aandelen

  50% obligaties

 • Je wil een goed evenwicht tussen risico en opbrengst.

AG Fund+ Stability

 • Tak 23-levensverzekering
 • Geen vaste einddatum, reken op minstens 3 jaar
 • Je geld wordt belegd in het fonds AG Life Stability, voor ongeveer 25% aandelen en 75% obligaties.

  25% aandelen

  75% obligaties

 • Je wil een redelijke opbrengst. Hiervoor ben je bereid om een beetje risico te nemen.

AG Invest+

 • Tak 21-levensverzekering
 • Vaste duur van 8 jaar en 1 maand
 • Je geld wordt belegd in een formule met een gegarandeerde rentevoet, aangevuld met mogelijke winstdelingen.
 • Je wil op de einddatum minstens het bedrag dat je stortte, waarvan de kosten en taksen zijn afgehouden, terugkrijgen.

Nieuwsgierig naar wat je met deze formules kan verwachten?

Ik maak een schatting

Specialisten staan aan het roer

Door via een tak 23-levensverzekering te beleggen in beleggingsfondsen kies je voor een spreiding van je belegging. Bovendien zijn de fondsen op hun beurt nog eens gediversifieerd volgens sector, regio, valuta, ... Je legt met andere woorden nooit al je eieren in dezelfde mand.

Bovendien volgen specialisten ze van dichtbij op. Ze houden nauwlettend de financiële markten in de gaten en beheren de fondsen op een actieve manier in functie van de situatie. Zo sturen ze voortdurend de samenstelling van de fondsen bij. Typisch voor de aanpak van AG.

De evolutie van de waarden van onze fondsen op een rij.

Voor wie meer wil weten ...

Wat houden deze formules in?

AG Fund+, een tak 23-levensverzekering, is een beleggingsformule zonder vaste einddatum en zonder gegarandeerde opbrengst. Wie een tak 23 kiest, mikt op een potentieel hoger rendement maar weet dat een verlies niet uitgesloten is. AG Fund+ biedt meerdere beleggingsfondsen aan dan de formules in deze schatting.

AG Fund+ Dynamic

Met deze tak 23 beleg je je geld in het fonds AG Life Dynamic Portfolio. Dit fonds is samengesteld uit ongeveer:

 • 75% aandelen
 • 25% obligaties

Er is geen vaste looptijd voor deze belegging, maar we bevelen sterk aan om voor minimaal 5 jaar te beleggen.

AG Fund+ Neutral

Met deze tak 23 beleg je je geld in het fonds AG Life Neutral Portfolio. Dit fonds is samengesteld uit ongeveer:

 • 50% aandelen
 • 50% obligaties

Er is geen vaste looptijd voor deze belegging, maar we bevelen sterk aan om voor minimaal 4 jaar te beleggen.

AG Fund+ Stability

Met deze tak 23 beleg je je geld in het fonds AG Life Stability. Dit fonds is samengesteld uit ongeveer:

 • 25% aandelen
 • 75% obligaties

Er is geen vaste looptijd voor deze belegging, maar we bevelen sterk aan om voor minimaal 3 jaar te beleggen.

AG Invest+

Deze tak 21-levensverzekering is een spaarformule met een looptijd van 8 jaar en 1 maand. Ze biedt twee gegarandeerde rentevoeten. Een gegarandeerde rentevoet tijdens de eerste 2 jaar van het contract van toepassing op de netto gestorte premie. Na 2 jaar geniet het opgebouwde spaarkapitaal van een gewaarborgde rentevoet voor de volgende zes jaar.

Je kan ook jaarlijks een winstdeling krijgen. Deze is niet gegarandeerd en kan elk jaar veranderen. De winstdeling hangt af van de resultaten van AG en de economische situatie. Deze wordt bij je gespaarde som (de reserve) gevoegd en zorgt mee voor de aangroei van je eindkapitaal. AG is noch wettelijk, noch contractueel, verplicht een winstdeling te geven.

Met welk bedrag kan ik beginnen?

Voor de 3 AG Fund+-formules bedraagt de premie minimaal 10 euro.
Voor de AG Invest+-formule bedraagt de premie minimaal 2.500 euro. Slechts één enkele premie is mogelijk.

Wat zijn de kosten?

AG Fund+ Dynamic

Instapkosten

Maximaal 2,5%

Uitstapkosten

Uitstapkosten: 1%

gedurende 2 jaar en 11 maanden. Daarna gratis

Beheerkosten

Geschat op 2,86% per jaar (berekend op 01/01/2024)

AG Fund+ Neutral

Instapkosten

Maximaal 2,5%

Uitstapkosten

Uitstapkosten: 1%

gedurende 2 jaar en 11 maanden. Daarna gratis

Beheerkosten

Geschat op 2,66% per jaar (berekend op 01/01/2024)

AG Fund+ Stability

Instapkosten

Maximaal 2,5%

Uitstapkosten

Uitstapkosten: 1%

gedurende 2 jaar en 11 maanden. Daarna gratis

Beheerkosten

Geschat op 2,26% per jaar (berekend op 01/01/2024)

AG Invest+

Instapkosten

Maximaal 3,5%

Uitstapkosten

Uitstapkosten: 1%

- Maximaal 1% van de theoretische afkoopwaarde, eventueel vermeerderd met een financiële correctie. Dit zijn bijkomende kosten om het rendement van de andere spaarders niet in gevaar te brengen.
- Geen uitstapkosten als het contract op einddatum komt of bij overlijden van de verzekerde.

Beheerkosten

Jaarlijks maximaal 0,3% rechtstreeks op de gespaarde som (reserve) aangerekend.

AG Fund+ Dynamic AG Fund+ Neutral AG Fund+ Stability AG Invest+
Instapkosten
Maximaal 2,5%
Maximaal 2,5% Maximaal 2,5% Maximaal 3,5%
Uitstapkosten
1% gedurende 2 jaar en 11 maanden. Daarna gratis. 1% gedurende 2 jaar en 11 maanden. Daarna gratis. 1% gedurende 2 jaar en 11 maanden. Daarna gratis. Maximaal 1% van de theoretische afkoopwaarde, eventueel vermeerderd met een financiële correctie. Dit zijn bijkomende kosten om het rendement van de andere spaarders niet in gevaar te brengen.
- Geen uitstapkosten als het contract op einddatum komt of bij overlijden van de verzekerde.
Beheerkosten
Geschat op 2,86% per jaar (berekend op 01/01/2024) Geschat op 2,66% per jaar (berekend op 01/01/2024) Geschat op 2,26% per jaar (berekend op 01/01/2024) Jaarlijks maximaal 0,3% rechtstreeks op de gespaarde som (reserve) aangerekend.

Hoe zit het met de fiscaliteit?

Er is een taks van 2% van toepassing op elk bedrag dat je betaalt (premietaks). Bij overlijden kunnen er successierechten te betalen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van jouw individuele situatie en kan altijd wijzigen.

AG Fund+ Dynamic

Er is geen roerende voorheffing (je moet dus geen taks betalen op jouw eventuele opbrengst).

AG Fund+ Neutral

Er is geen roerende voorheffing (je moet dus geen taks betalen op jouw eventuele opbrengst).

AG Fund+ Stability

Er is geen roerende voorheffing (je moet dus geen taks betalen op jouw eventuele opbrengst).

AG Invest+

Een roerende voorheffing van 30% wordt enkel afgehouden bij uitstap tijdens de eerste 8 jaar van het contract en wordt berekend op basis van een fictief rendement van 4,75%.

AG Fund+ Dynamic AG Fund+ Neutral AG Fund+ Stability AG Invest+
Algemeen
Er is een taks van 2% van toepassing op elk bedrag dat je betaalt (premietaks). Bij overlijden kunnen er successierechten te betalen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van jouw individuele situatie en kan altijd wijzigen.
Roerende voorheffing
Er is geen roerende voorheffing (je moet dus geen taks betalen op jouw eventuele opbrengst). Er is geen roerende voorheffing (je moet dus geen taks betalen op jouw eventuele opbrengst). Er is geen roerende voorheffing (je moet dus geen taks betalen op jouw eventuele opbrengst). Een roerende voorheffing van 30% wordt enkel afgehouden bij uitstap tijdens de eerste 8 jaar van het contract en wordt berekend op basis van een fictief rendement van 4,75%.

Wat zijn de risico’s?

AG Fund+ Dynamic - AG Fund+ Neutral - AG Fund+ Stability

- Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico): De waarde van een beleggingsfonds schommelt dag per dag. De onderliggende activa evolueren en de financiële markten zijn voortdurend in beweging in positieve of negatieve zin (volatiliteit). Er is geen kapitaals- of opbrengstsgarantie en de verzekeringsmaatschappij kent geen winstdeling toe.

- Liquiditeitsrisico: In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden (zoals beschreven in het beheerreglement) kan AG de vereffening van de eenheden van het fonds uitstellen of opschorten. Dit wil zeggen dat je even moet wachten om (een deel van) je geld terug te krijgen.

- Risico's gelinkt aan het beheer van fondsen: Het risico bestaat altijd dat de uitgevoerde beleggingen, ondanks de expertise van de beheerders, niet de verwachte resultaten opleveren.

- Faillissement van de verzekeraar: De activa van het fonds verbonden aan de levensverzekering, onderschreven door de verzekeringsnemer, maken deel uit van een bijzonder vermogen dat afzonderlijk beheerd wordt binnen de activa van de verzekeraar. Bij een faillissement van de verzekeraar is dit vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of de begunstigden van het fonds.

Deze risico’s betekenen dat je misschien niet het volledige geïnvesteerde bedrag zal terugkrijgen.

AG Invest+

Het Garantiefonds beschermt deze levensverzekering op basis van de beschermingsregeling voor tak 21. Deze treedt in werking als AG in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximaal 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen is enkel de eerste 100.000 euro beschermd. Voor het resterende bedrag loop je het risico om dit geheel of gedeeltelijk te verliezen.

AG Invest+ biedt een gegarandeerde rentevoet en een mogelijke winstdeling. Als er in de toekomst weinig of geen winstdeling toegekend zou worden, is het mogelijk dat door de taksen, kosten en actuele rentevoet het uitbetaalde kapitaal lager zou zijn dan het totale geïnvesteerde bedrag.

Welke documenten bestaan er?

Wil je meer informatie? Dan kan je de volgende documenten lezen. Zo ben je volledig op de hoogte! Voor je een contract ondertekent, moet je ze zeker doornemen.

AG Fund+ Dynamic AG Fund+ Neutral AG Fund+ Stability AG Invest+
Essentiële-informatiedocument Essentiële-informatiedocument Essentiële-informatiedocument Essentiële-informatiedocument
Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden
Nuttige informatie Nuttige informatie Nuttige informatie Nuttige informatie
Beheerreglement Beheerreglement Beheerreglement N/A
Infofiche duurzaamheid Infofiche duurzaamheid Infofiche duurzaamheid Infofiche duurzaamheid

Deze levensverzekeringen, ontwikkeld door AG, een Belgische verzekeraar, zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • Wat zijn de juridische gegevens van AG en welk recht is van toepassing?
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttige informatie, het beheersreglement en de algemene voorwaarden over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.