De wet-Breyne
Ontdek de bijbehorende producten

De wet-Breyne beschermt wie een huis bouwt

Controleer uw verkoopcontract grondig

Laat u een huis bouwen of koopt u een sleutel-op-de-deurwoning? Controleer dan of het bouwbedrijf de wet-Breyne naleeft. Deze wet biedt u als koper bescherming. Hier vindt u een summier overzicht.

Definitie

De wet-Breyne of de Woningbouwwet zorgt ervoor dat u als bouwheer of koper van een sleutel-op-de-deurwoning een duidelijk en volledig contract krijgt, met heldere informatie over de totaalprijs, de uitvoeringstermijnen,… Bovendien legt de wet strenge aansprakelijkheden vast en voorziet hij in financiële waarborgen. Zo kunt u met een gerust hart een huis laten bouwen.

Verminderen

Toepassingsgebied

De wet-Breyne geldt als een aantal voorwaarden vervuld zijn:

 • Uw huis of appartement dient voor huisvesting, eventueel gecombineerd met een professionele activiteit. Winkelpanden en vakantieverblijven vallen sowieso niet onder de wet-Breyne.
 • • De aannemer, projectontwikkelaar of verkoper – één unieke persoon dus – verbindt zich ertoe een gebouw 'te bouwen', 'te laten bouwen' of 'te verschaffen'. Die persoon is voor dit engagement verantwoordelijk.
 • U moet als koper één of meerdere stortingen doen vooraleer het gebouw voltooid is.
Verminderen

Garanties

De wet-Breyne biedt u als koper enkele garanties:

 • Een prijsherziening kan alleen als dit contractueel vastgelegd is.
 • De oplevering gebeurt verplicht in twee fasen: een voorlopige en een definitieve oplevering. Ertussen moet minstens één jaar liggen.
 • De eigendomsoverdracht van het pand gebeurt stelselmatig, naarmate de bouwmaterialen verwerkt worden. Het risico (schade door brand, vandalisme …) wordt pas overgedragen bij de voorlopige oplevering.
 • De aannemer en verkoper blijven gedurende tien jaar aansprakelijk voor begane fouten.
 • De verkoper en aannemer mogen geen enkele betaling eisen of aanvaarden van de koper vooraleer u de overeenkomst ondertekend hebt.
 • De verkoper of aannemer mag maximaal 5% van de totale aankoopprijs vragen als voorschot. De verdere betaling verloopt in schijven. De grootte van de schijven moet overeenstemmen met de waarde van de werken.
 • Wanneer de aannemer ook de bouwgrond verkoopt, dan mag hij de betaling ervan pas vragen bij het verlijden van de authentieke akte voor de notaris.
 • Wanneer u na een belofte van overeenkomst afhaakt en er dus geen definitieve overeenkomst volgt, dan moet u maximaal een vergoeding van 5% van de totale prijs betalen. Dit percentage kan vermeerderd of verminderd worden in functie van de werkelijk geleden schade.
 • Het contract moet een aantal bepalingen bevatten, anders kan het nietig verklaard worden. Het gaat bijvoorbeeld over de bouwvergunning, de datum waarop de werken starten, bepalingen over vertragingen en de schadevergoedingen die dan voorzien zijn,…
 •  Bij de overeenkomst moeten een aantal documenten gevoegd worden:
  • De integrale tekst van de artikels 7 en 12 van de wet-Breyne. Die gaan over de verplichte vermeldingen en de financiële waarborg.
  • De plannen, de bestekken en de voorwaarden waarop hiervan afgeweken kan worden.
 • De aannemer is verplicht een waarborg te verstrekken en het bewijs hiervan te leveren binnen de 30 dagen na het ondertekenen van het aannemingscontract. De verplichte waarborg verschilt naargelang de aannemer al dan niet erkend is.

 

Check het verkoopcontract grondig en kijk na of het overeenstemt met de bepalingen in de wet-Breyne. Is dit niet het geval, eis dan een aanpassing van het contract. Teken pas wanneer u op papier de correcte waarborgen krijgt.

Bronnen:
www.notaris.be
www.livios.be
Confederatie Bouw
Wet-Breyne

Verminderen

Verminderen