Pensioensparen
U wenst op een fiscaal voordelige manier te sparen voor uw pensioen ? Kies voor de pensioenspaarverzekering.
Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
Rentevoet van 0,50 % in voege op 01/04/2020. Wijzigingen zijn steeds mogelijk. De rentevoet is gewaarborgd vanaf het moment dat de premie(s) op de rekening van AG Insurance staat (staan) en is gewaarborgd tijdens de resterende looptijd van het contract.
Een vast rendement van 0,50 %

Sparen voor uw pensioen levert u een aantrekkelijk rendement op dat nog kan oplopen door jaarlijkse winstdelingen.
De winstdeling is niet gewaarborgd en hangt af van de economische conjunctuur en de financiële resultaten van AG Insurance.

100 % veilig

Pensioensparen is veilig. De rentevoet is vast. U belegt niet rechtstreeks op de beurs.

Een spaarplan op maat voor uw pensioen

U spaart dit jaar een maximumbedrag van 990 of 1270 euro. Of minder als dat u beter uitkomt. U kiest zelf wanneer en hoe.

Ook een bescherming van uw dierbaren

U kiest – binnen de fiscale grenzen - wie het opgebouwde kapitaal ontvangt als u overlijdt. Zo kunt u uw nabestaanden beschermen. Er zijn eventueel successierechten verschuldigd.

 

Waarom is pensioensparen iets voor mij?

Het gemiddelde pensioen in België bedraagt 1188 euro. Een extraatje boven op uw wettelijk pensioen is dus meer dan welkom. Omdat u ook tijdens uw pensioen volop van het leven wilt genieten. Pensioensparen van AG Insurance helpt u daarbij, 100 % veilig, met een aantrekkelijk rendement en met belastingvoordeel:

 • De rentevoet van elke storting is gegarandeerd tijdens de hele looptijd. U komt nooit voor verrassingen te staan. Meer zelfs: door mogelijke jaarlijkse winstdelingen kan dit rendement nog oplopen. U belegt niet rechtstreeks op de beurs.
 • Het fiscaal voordeel van pensioensparen geeft uw spaarinspanningen vleugels. Dit jaar kunt u tot 990 euro storten en een belastingvoordeel van 30 % (of 297 euro) genieten. U kan ook beslissen om meer dan 990 euro te storten en tot 1270 euro te storten. U geniet dan van een belastingvoordeel van 25 % op de gestorte premies (of 317,5 euro). U betaalt daardoor ook nog eens minder gemeentebelastingen. De fiscaliteit en de eindbelasting kunnen in de toekomst wijzigen.
 • Start zo snel mogelijk met pensioensparen. Als u ermee begint op 25 jaar, dan zult u op uw 65ste 30 % meer kapitaal terugvinden dan iemand die pas op zijn 30ste begint te sparen.
Fiscaal voordeel  
Wat brengt pensioensparen op voor mij?
Sparen voor uw pensioen via een verzekering levert u een mooi, vast rendement én fiscaal voordeel op.
 • Elk bedrag dat u spaart, wordt belegd tegen de rentevoet die van toepassing is op het moment van de storting. Momenteel is dat 0,50 %. Deze rentevoet blijft voor die nettostorting (exclusief taksen en instapkosten) gegarandeerd gedurende de hele looptijd. U kunt dus gerust zijn, wat er ook gebeurt. Voor toekomstige stortingen geldt de rentevoet die op het moment van storting van toepassing is.
 • Dit rendement valt nog een stuk hoger uit door eventuele jaarlijkse winstdelingen. Deze variëren jaar per jaar en hangen af van de resultaten van AG Insurance en van de economische situatie.
 • Pensioensparen levert fiscaal voordeel op. U recupereert 30 % van het gestorte bedrag via de belastingen. Als u dit jaar het maximumbedrag van 990 euro stort, betaalt u 297 euro minder belastingen. Als u beslist om het toegelaten maximum van 1270 euro te storten, betaalt u 317,5 euro belastingen minder. Voor een gezin kan het fiscaal voordeel oplopen tot 635 euro per jaar. En er zijn ook nog eens minder gemeentebelastingen verschuldigd.
 • Deze verzekering omvat ook een bepaald aantal risico’s. We raden u aan hiervan kennis te nemen.

Tip
De fiscale aangifte van uw pensioensparen verloopt heel eenvoudig. AG Insurance stuurt u jaarlijks een fiscaal attest. U voegt het gestorte bedrag toe aan uw belastingaangifte.

Wanneer ontvang ik het gespaarde bedrag?
U ontvangt uw pensioenkapitaal op uw 65ste verjaardag.
Uw vertrouwenspersoon contacteert u op dat moment. U bespreekt samen met hem of haar hoe u dit pensioenkapitaal optimaal kunt laten renderen. Zodat u zich kunt concentreren op het belangrijkste: voluit van uw pensioen genieten.

Hoe wordt mijn pensioensparen belast?
 • Op uw 60ste verjaardag (of op de 10e verjaardag van uw contract als u het onderschreven hebt na uw 55ste) houdt de verzekeringsmaatschappij een gunstige anticipatieve taks van 8 % in op het opgebouwde kapitaal (zie kader). De verworven winstdelingen zijn vrijgesteld van deze belasting.
 • Stortingen na uw 60ste leveren indirect een nog hoger rendement op: u geniet nog steeds 25 of 30 % fiscaal voordeel, maar er is geen belasting meer verschuldigd. Blijven sparen loont dus zeker de moeite.
 • Vermijd om uw pensioenkapitaal vóór uw 60ste op te vragen. Doet u dat toch, dan is er 33 % bedrijfsvoorheffing (+ gemeentebelasting) verschuldigd (*).
Op uw 60ste verjaardag – of op de 10de verjaardag van uw contract als u het onderschreven hebt na uw 55ste – wordt er een anticipatieve heffing (een eenmalige eindbelasting) geheven op het opgebouwde pensioenkapitaal.
 ​
Sparen voor uw pensioen  
Kiezen  
Welke keuzes kan ik maken?
Pensioensparen van AG Insurance is flexibel:
 • U bepaalt zelf hoeveel u spaart. Kiest u voor maximaal belastingvoordeel, dan stort u het maximumbedrag van 990 of 1270 euro per jaar. Minder sparen kan net zo goed (minimaal 30 euro per maand of 360 euro per jaar).
 • U spaart op uw eigen ritme: jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks of maandelijks.
 • U hebt even wat minder financiële ademruimte om te sparen voor uw pensioen? Geen probleem. U slaat gewoon een jaartje over en pikt nadien de draad weer op.
 • U duidt zelf aan wie het opgebouwde bedrag ontvangt als u overlijdt vóór de einddatum. Al moet u daarbij wel rekening houden met een aantal fiscale vereisten. Wilt u een bijkomende bescherming van uw dierbaren tegen overlijden? Ook dat kan.

Er zijn eventueel successierechten verschuldigd op het betaalde bedrag.

Sparen voor uw pensioen is sparen op lange termijn. Omdat er in een mensenleven heel wat kan wijzigen, kunt u alle gemaakte keuzes op elk moment herzien.

Eenheidswaarden en prestaties
​U wil de eenheidswaarden en de prestaties van onze beleggingsfondsen en/of het beheersreglement van onze fondsen kennen? Raadpleeg ze hier.
Prestaties  
Verhoging na 55 jaar en individueel plafond  
Verhoging na 55 jaar en individueel plafond

Verhoging van de premies na de leeftijd van 55 voor langetermijnsparen en pensioensparen

Bij een verhoging van het premiebedrag (exclusief indexering) na de leeftijd van 55 jaar, bepaalt de belastingwetgeving dat de heffing voor het hele contract 10 jaar na deze verhoging plaatsvindt of op de einddatum van het contract als deze datum vóór deze 10 jaar valt. 

AG wil deze situatie voorkomen en stelt daarom een individueel plafond vast voor verzekeringsnemers met een pensioenspaar- of langetermijnspaarcontract.

Het jaarlijkse bedrag dat de klant in zijn contract stort, moet gelijk zijn aan of lager zijn dan dit individuele plafond, dat jaarlijks wordt geïndexeerd. 


Afsluiting van het contract of verhoging van de premies na de leeftijd van 65 voor langetermijnsparen en pensioensparen

De belastingwetgeving staat niet toe dat pensioenspaar- of langetermijnspaarcontracten worden afgesloten na de leeftijd van 65 jaar. Ook verhogingen van het premiebedrag zijn verboden na deze leeftijd. 

Voor pensioensparen is het jaar waarin de verzekeringsnemer 64 wordt het laatste jaar waarin hij premies in het contract kan storten.

 
 
 
 
 
 
 
 
Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • Wat zijn de juridische gegevens van AG en welk recht is van toepassing?
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttig informatie of de financiële infofiche, de algemene voorwaarden en het eventueel beheersreglement van het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Deze documenten zijn gratis beschikbaar op onze website en bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.