Brandverzekering Top Woning
De optimale oplossing voor uw woning bij brand, waterschade, natuurrampen.
Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
 
Gepersonaliseerde bescherming

U kunt uw Top Woning uitbreiden met de verschillende Packs om aan uw eigen wensen en behoeften tegemoet te komen.
Op die manier krijgt u een bescherming op maat.

Bepaalde kosten terugbetaald zelfs zonder schadegeval

Naast de klassieke dekkingen brand/overstroming bent u bijvoorbeeld ook gedekt voor de kosten van de slotenmaker als u uw sleutels verliest of de kosten voor het opsporen en herstellen van gaslekken.

Bijstand 24 uur per dag

U kunt dag en nacht rekenen op bijstand voor uw huis of appartement na een verzekerd schadegeval.

Bij schade staan wij aan uw zijde

En indien de omstandigheden van het schadegeval het toelaten, stellen wij u een herstelling in natura voor. Als u dit aanvaardt regelen we dan alles van A tot Z, betaalt u geen enkele factuur en geniet u 6 maanden waarborg op de uitgevoerde herstelling.

 

Waarvoor Top Woning onderschrijven?

Dankzij de brandverzekering Top Woning van AG, geniet u van uitgebreide dekkingen voor uw gebouw en/of uw inboedel.​

Hebt u een schadegeval in het kader van een gedekt​e basiswaarborg? Raadpleeg de grenzen en uitsluitingen van uw contract. Voor de basiswaarborgen wordt wat niet uitgesloten is verzekerd volgens de voorwaarden van elke waarborg. ​

Zonnepanelen, laadpunten voor elektrische voertuigen en plug-in hybrides en thuisbatterijen worden als gebouw beschouwd.

Huurt u een vakantieverblijf, een studentenkot voor uw kinderen of een feestzaal voor familiefeesten ? Wanneer er u schade aan berokkent, is uw aansprakelijkheid als huurder voor deze materiële schade standaard verzekerd in uw Top Woning-contract van uw hoofdverblijf volgens de voorwaarden van deze basiswaarborg. ​

Decavi  

De Verzekeringstrofeeën DECAVI  belonen de beste producten, gedurende het afgelopen jaar, in de verschillende productcategorieën. De DECAVI-Trofeeën, Categorie "Mijn Woning" van de beste Brandverzekeringen (multirisico woonverzekering - eenvoudige risico's):

De DECAVI-Trofee 2023 : gepubliceerd 26 avril 2023​​ op decavi.be
aantal inzendingen  : 14

De DECAVI-Trofee 2022 : gepubliceerd 27 avril 2022 op decavi.be
aantal inzendingen  : 14

De DECAVI-Trofee 2020 : gepubliceerd 24 april 2020 op decavi.be
aantal inzending​en  : 14​​Familie
Veel meer dan een verzekering tegen brand van uw woning
Wat biedt Top Woning mij?

U bent met Top Woning standaard verzekerd tegen:

 • Brand, bliksem, ontploffing en implosie;
  Een gaslek opsporen en herstellen is gedekt, of er al dan niet schade is door het gaslek.
 • Botsen tegen de verzekerde goederen;
  Ook botsen door een voertuig, werfmachine of boom die valt, is gedekt.
 • Beschadiging van het gebouw door dieven of vandalen;
  Diefstal van uw zonnepanelen of laadpunt voor uw elektrisch of plug-in hybride voertuig is gedekt, evenals huurschade door personen die u laat logeren in uw hoofdwoning (tot 6.477 euro*).
 • Uitwerking van elektriciteit;
  Ook de etenswaren in de koelkast of diepvriezer zijn verzekerd in geval van ontdooiing door een kortsluiting of door een onvoorziene panne.
 • Arbeidsconflicten en aanslagen;
  Schade door oproer, volksbewegingen, daden van terrorisme of collectieve betwisting in het kader van de arbeidsverhoudingen is gedekt.
 • Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk;
  Het dak is gedekt, evenals de zonnepanelen en het tuinhuis. Schade aan de tuinmeubelen en de tuin wordt vergoed tot 675 euro*.
 • Waterschade;​
  Waterschade is gedekt of we de oorzaak van de schade al dan niet kunnen bepalen. Bij gedekte schade wordt de herstelling van het lek in een leiding vergoed, evenals het weggevloeide water. (tot 2.500 m³).
 • ​Schade door stookolie​;
  Ook het verlies van weggevloeide stookolie is gedekt.
 • Glasbreuk;
  Ook glasbreuk van vitrokeramische kookplaten, een aquarium en zonnepanelen (thermisch, fotovoltaïsch, …) is gedekt evenals het ondoorzichtig worden van dubbelglas.
 • Natuurrampen;
  Overstroming, aardverschuiving, aardbeving… zijn gedekt. Schade aan het tuinmeubilair en aan de tuin wordt vergoed tot 675 euro*.

En ook…

Uw professionele goederen (materieel en koopwaar) in de verzekerde woonplaats, die bestemd zijn voor uw beroep dat u op een ander adres uitoefent, zijn verzekerd als deel van uw verzekerd inhoud. 

Daarnaast bent u beschermd voor uw aansprakelijkheid voor de schade die veroorzaakt wordt aan derden door het verzekerde gebouw of de verzekerde inboedel of door de uitbreiding van een verzekerd schadegeval (bijvoorbeeld brand die overslaat naar de buren).


U kunt uw standaardwaarborgen uitbreiden met de volgende opties :

 • Diefstal van uw inboedel. ​Daardoor​ bent u onder meer ook op straat beschermd tot 8.493 euro* tegen diefstal met geweld of agressie en tegen diefstal in een gehuurd studentenkot. Bij diefstal in maximaal 3 privégarages op een ander adres kan u tot 3.397 euro* worden vergoed.
 • Rechtsbijstand: verdediging van uw belangen en betaling van erelonen van een advocaat tot 75.000 euro bij een geschil met de persoon die aansprakelijk is voor het schadegeval. U geniet ook juridische bijstand bij een geschil met een online huurplatform of met uw verzekeraar.

Raadpleeg ook onze Packs voor specifieke behoeften.​​

Per schadegeval geldt er een vrijstelling van 318,25 euro**. Dit bedrag blijft te uwen laste. ​​

Op de waarborgen zijn er beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen van toepassing. 


* Geïndexeerde bedragen aan de ABEX 1004  (januari 2023)
** Geïndexeerde bedragen aan de index van de consumptieprijzen 307,18 (maart 2023).
Ben ik ook beschermd in het kader van de deeleconomie?

Via Top Woning kunt u uw activiteiten beschermen in het kader van dedeeleconomie.

Dekking
​Als u uw woning (of slechts een kamer) verhuurt via Airbnb bijvoorbeeld, dekt Top Woning standaard de huurschade veroorzaakt door een van uw gasten​ aan het gebouw of de inboedel.

 • De dekking geldt tot 6.477 euro*.
 • De woning moet uw hoofdverblijfplaats zijn.
 • De verhuur kan gebeuren via een deelplatform of niet.

Bijvoorbeeld: Marie heeft haar woning voor 2 nachten verhuurd via een deelplatform en de huurder heeft er een feestje georganiseerd. Resultaat: de sofa is zwaar beschadigd. De verzekering Top Woning van Marie dekt de huurschade veroorzaakt door de huurder (tot 6.477 euro*).

AG vordert deze kosten niet terug van de huurder. We vergoeden u dus zonder de kosten terug te vorderen van de personen die (al dan niet gratis) met uw toestemming in uw woning verbleven. Dit geldt echter niet als de feiten opzettelijk werden gepleegd.

Rechtsbijstand
Als u deze optie onderschrijft, en als de huurschade meer dan 6.477 euro* bedraagt, helpen we u dit schadebedrag te recupereren. Deze waarborg omvat ook bijstand bij contractuele geschillen met de huurder naar aanleiding van materiële schade aan uw verzekerde goederen. Bovendien verdedigen we uw belangen als verhuurder bij een geschil met een online deelplatform, als dit niet over de betaling gaat.

Andere troef: als u zelf huurder bent, dekt Top Woning ook uw huurdersaansprakelijkheid voor de schade aan de vakantiewoning die u huurt.

Ontdek alle verzekeringsoplossingen van AG in het kader van de deeleconomie.


* Geïndexeerde bedragen aan de ABEX 1004, januari 2023
Gezin
Dankzij Top Woning is mijn woning die ik op een deelplatform ter beschikking stel, verzekerd.
Garage
Dankzij uw Top Woning is ook uw huurdersaansprakelijkheid wereldwijd verzekerd
Waar en wanneer ben ik verzekerd?

​U kunt met Top Woning in België een bescherming genieten voor uw woning (inclusief tot 3 privégarages op een ander adres) en/of uw inhoud.
​      
Uw verzekerde inhoud​ is wereldwijd gedekt tijdens een tijdelijke verplaatsing.

Uw Top Woning-contract dat uw hoofdverblijfplaats in België verzekert, dekt ook overal ter wereld - volgens de voorwaarden v​an de onderschreven waarborgen - uw aansprakelijkheid voor de schade die u toebrengt aan gehuurde vakantieverblijven, studentenkoten of lokalen voor familiefeesten. 

U bent bij verhuizing in België gedekt op beide adressen gedurende 120 dagen voor de onderschreven waarborgen. En ook als u eigenaar wordt in plaats van huurder of als de waarde van uw nieuwe woning hoger is.

Wat is de looptijd van mijn contract?

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.Wat doe ik bij schade?

U moet maar één telefoontje doen en een specialist staat u bij.

De bijstand in Top Woning bij een gedekt schadegeval voorziet ook in de:
 • Bescherming van uw woning en meubelen;
 • Terugbetaling van uw logeerkosten als uw woning onbewoonbaar is;
 • Opvang van uw​ kinderen, huisdieren, ...

De bijstand zal ook onmiddellijk uw beschadigde dak afdekken, een lek dichten, ... En als u uw sleutels verliest, stuurt Top Woning gratis een slotenmaker!

AG staat synoniem voor:

 • Flexibiliteit: als de omstandigheden van het schadegeval het toelaten, kan de verzekeringsmaatschappij u een herstelling in natura voorstellen. Uiteraard behoudt u de keuze om dit al dan niet te aanvaarden.
 • Eenvoud: Wanneer AG u een herstelling in natura voorstelt en u dit aanvaardt, zal een hersteller zo snel mogelijk ter plaatse komen.
 • Gemak: bij een herstelling in natura wordt de factuur onmiddellijk geregeld door AG. Zo vermijdt u ook dat u de toegepaste vrijstelling moet betalen. Bovendien geniet u een kwaliteitsgarantie van zes maanden op de uitgevoerde herstellingen.
Berekenen
Dag en nacht bijstand bij schade
Top Wonig eigenaar
 
Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

​​- De schadegevallen die opzettelijk worden veroorzaakt door de verzekerde.
- De schade veroorzaakt aan motorrijtuigen.
- De schade aan een vervallen woning bestemd om te worden afgebroken.
- De schade veroorzaakt door de niet-naleving van een verplichting opgelegd in het contract betreffende de materiële staat van of de beveiligingsmaatregel voor de verzekerde goederen, op voorwaarde dat er een oorzakelijk verband is tussen deze niet-naleving en het schadegeval.

De opsomming hierboven is niet exhaustief maar maakt het mogelijk om een aantal niet-gedekte situaties toe te lichten. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen in de rubriek ‘Algemene voorwaarden en contractuele documenten’. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
Simulatie van uw Woningverzekering
Bereken uw prijs en ontdek onze unieke waarborgen