Brandverzekering Top Woning
De uitgebreide oplossing voor uw woning bij brand, waterschade, natuurrampen.
Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
 
Gepersonaliseerde bescherming

U kunt zelf uw Top Woning uitbreiden volgens uw eigen wensen en behoeften met de verschillende Packs. Op die manier krijgt u een bescherming op maat.

Kosten terugbetaald, zelfs zonder schadegeval

Naast de klassieke dekkingen brand/overstroming, bent u bij voorbeeld ook gedekt voor de kosten van de slotenmaker als u uw sleutels verliest, of de kosten voor het opsporen en herstellen van gaslekken.

Bijstand 24 uur per dag

U kunt dag en nacht rekenen op bijstand voor uw huis of appartement na een verzekerd schadegeval.

Zorgeloze herstelling

We mogen een herstelling in natura voorstellen voor zover dat wij inschatten dat de omstandigheden van het schadegeval ​dat toelaten: we regelen dan alles van A tot Z, u betaalt geen enkele factuur en u geniet 6 maanden garantie op de uitgevoerde herstelling.

 
 Waarvoor Top Woning onderschrijven?

U kiest met de brandverzekering Top Woning van AG  voor een echt vertrouwenscontract dat u - zowel voor uw gebouw als voor uw inboedel - de meest complete bescherming garandeert. Zonnepanelen, laadpunten voor elektrische voertuigen en plug-in hybrides en thuisbatterijen worden als gebouw beschouwd. ​

U moet geen onaangename verrassingen vrezen. De algemene voorwaarden bevatten waarborgen die zijn omschreven volgens het principe “Alles is verzekerd behalve...”. Hebt u een schadegeval in het kader van een gedekte waarborg? Het volstaat het beperkte aantal logische uitsluitingen van het contract te raadplegen. Wat niet in de uitsluitingen staat, is verzekerd!

Huurt u een vakantieverblijf, een studentenkot voor uw kinderen, of een feestzaal voor familiefeesten, dan moet u zich geen zorgen maken als u eventueel schade veroorzaakt. Uw aansprakelijkheid als huurder voor deze materiële schade is immers automatisch verzekerd in uw Top Woning-contract van uw hoofdverblijf. Dit is eveneens het geval als u als huurder enkel uw inboedel verzekert bij AG Insurance omdat u van een afstand van verhaal geniet.

Verhuurt u tijdelijk uw woning die uw hoofdverblijf is, dan bent u verzekerd voor de huurschade.

Als eigenaar is uw gebouw altijd verzekerd in nieuwwaarde. Dit is de prijs van de wederopbouw in nieuwe staat van wat beschadigd wordt. Er is een extra tussenkomst als de heropbouw na een schadegeval moet voldoen aan nieuwe bouwnormen.​

 ​

Decavi  

De Verzekeringstrofeeën DECAVI  belonen de beste producten, gedurende het afgelopen jaar, in de verschillende productcategorieën. De DECAVI-Trofeeën, Categorie "Mijn Woning" van de beste Brandverzekeringen (multirisico woonverzekering - eenvoudige risico's):

De DECAVI-Trofee 2022 : gepubliceerd  27 avril 2022 op decavi.be
aantal inzendingen  : 14

De DECAVI-Trofee 2020 : gepubliceerd 24 april 2020 op decavi.be

aantal inzendingen  : 14​


Vimeo settings

Youtube settings

Familie
Veel meer dan een brandverzekering
Wat biedt Top Woning mij?

U bent met Top Woning uiteraard verzekerd tegen brand, maar ook tegen ​explosie en implosie, bliksem, beschadiging van het gebouw door dieven of vandalen, uitwerking van elektriciteit, arbeidsconflicten en aanslagen, storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk, waterschade, schade door stookolie, glasbreuk, botsen tegen de verzekerde goederen en natuurrampen.

Voor elk van deze waarborgen voorziet Top Woning talrijke belangrijke uitbreidingen:

 • De waarborg “waterschadeis van toepassing zelfs als we de oorzaak van de schade niet kunnen bepalen. Voor de opzoekingskosten van een lek moet er zelfs geen schadegeval zijn. Bij gedekte schade wordt de herstelling van het lek vergoed, net zoals het water dat wegvloeide. De kosten voor de herstelling van het gebouw en het terrein zijn inbegrepen.
 • De waarborg “storm” dekt zelfs schade aan het dak, de zonnepanelen, de tuinmeubelen, de tuin en het tuinhuis.
 • De waarborg “glasbreuk” geldt ook voor vitrokeramische kookplaten, aquaria, oven-fornuis,​ het ondoorzichtig worden van dubbel glas en zonnepanelen (thermisch, fotovoltaïsch, …).
 • De waarborg “uitwerking van elektriciteit” dekt ook de etenswaren in de koelkast of diepvriezer: ze zijn verzekerd in geval van ontdooiing door een kortsluiting, maar ook door een onvoorziene panne. Het opsporen en herstellen van de oorzaak van een schadegeval is gedekt. De kosten voor de herstelling van het gebouw en het terrein zijn inbegrepen.
 • U bent verzekerd voor huurschade en vandalisme door logeergasten, en dit tot 6477​ euro (ABEX 1004, januari 2023).
 • Wat betreft stookolielek, is het opsporen en herstellen van het lek verzekerd bij een gedekt schadegeval. De kosten voor de herstelling van het gebouw en het terrein zijn inbegrepen.
 • Wat betreft gaslek, is het opsporen en herstellen van het gaslek gedekt zelfs zonder schadegeval. De kosten voor de herstelling van het gebouw en het terrein zijn inbegrepen.​

Uw professionele goederen (materieel en koopwaar) die zich bevinden in de verzekerde woonplaats en die bestemd zijn voor uw beroep dat u op een ander adres uitoefent, zijn verzekerd. 

Daarnaast bent u beschermd voor uw aansprakelijkheid voor de schade die veroorzaakt wordt aan derden door het verzekerde gebouw of de verzekerde inboedel of door de uitbreiding van een verzekerd schadegeval (bv. brand die overslaat naar de buren).

U kunt uw inboedel nog meer beschermen door Top Woning uit te breiden met de optie diefstal. Daardoor bent u onder meer ook beschermd op straat tegen diefstal met geweld of agressie.​ Ook diefstal in een gehuurd studentenkot of in maximaal 3 privégarages​ (op een ander adres) is verzekerd. in het kader van een gedekte diefstal nemen wij, wanneer iemand een van uw gestolen voorwerp terugvindt, ook de eventuele kosten en de beloning waarop degene die het voorwerp heeft gevonden recht heeft ten laste. ​

Ben ik ook beschermd in het kader van de deeleconomie?

Via Top Woning kunt u uw activiteiten beschermen in het kader van de deeleconomie zodat u in alle rust uw woning kunt verhuren (de hele woning of slechts één kamer).

Dekking
Als u tijdelijk uw woning (of slechts een kamer) verhuurt via Airbnb bijvoorbeeld, dekt Top Woning de huurschade veroorzaakt door één van uw gasten​ aan het gebouw of de inboedel.

 • De dekking geldt tot 6477 euro (ABEX 1004, januari 2023).
 • De woning moet uw hoofdverblijfplaats zijn.
 • De verhuur kan gebeuren via een deelplatform of niet.
 • Het delen kan betalend of gratis zijn (dus gratis 'gebruikers' en betalende 'huurders', maar steeds voor een korte periode).

Bijvoorbeeld: Marie heeft haar woning voor 2 nachten verhuurd via een deelplatform en de huurder heeft er een feestje georganiseerd. Resultaat: de sofa is zwaar beschadigd. De verzekering Top Woning van Marie dekt de huurschade veroorzaakt door de huurder (tot 6477 euro (ABEX 1004, januari 2023).

AG Insurance vordert deze kosten niet terug van de huurder. We vergoeden u dus zonder de kosten terug te vorderen van de personen die (al dan niet gratis) met uw toestemming in uw woning verbleven. Dit geldt echter niet als de feiten opzettelijk werden gepleegd.

Rechtsbijstand
Als u deze waarborg onderschrijft, en als de huurschade meer dan 6477 euro (ABEX 1004, januari 2023​) bedraagt, helpen we u dit schadebedrag te recupereren. Deze waarborg omvat ook bijstand bij contractuele geschillen met de huurder naar aanleiding van materiële schade aan uw verzekerde goederen. Bovendien verdedigen we uw belangen als verhuurder bij een geschil met een online deelplatform, als dit niet over de betaling gaat.

Andere troef: als u zelf huurder bent, dekt Top Woning ook uw huurdersaansprakelijkheid voor de schade aan de vakantiewoning die u huurt.

Ontdek alle verzekeringsoplossingen van AG Insurance in het kader van de deeleconomie.

Gezin
“Dankzij Top Woning kan ik mijn woning zorgeloos delen via een (online) deelplatform”
Garage
Dankzij uw Top Woning is ook uw huurdersaansprakelijkheid wereldwijd verzekerd
Waar en wanneer ben ik verzekerd?

​U kunt met Top Woning een bescherming bieden in België voor uw woning (inclusief tot 3 privégarages op een ander adres) en/of uw inhoud.   
Uw verzekerde inhoud​ is wereldwijd gedekt tijdens een tijdelijke verplaatsing.

Uw Top Woning-contract van uw hoofdverblijfplaats in België dekt ook overal ter wereld uw aansprakelijkheid voor de schade (binnen de onderschreven waarborgen) die u toebrengt aan gehuurde vakantieverblijven, studentenkoten of lokalen voor familiefeesten. 

U bent bij verhuizing in België gedekt op beide adressen gedurende 120 dagen voor de afgesloten waarborgen (ook voor diefstal). En ook als u eigenaar wordt in plaats van huurder of als de waarde van uw nieuwe woning hoger is.

Wat is de looptijd van mijn contract?

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

Wat doe ik bij schade?
U moet maar één telefoontje doen en een specialist staat u bij.

De bijstand in Top Woning bij een schadegeval voorziet ook in de:
 • bescherming van uw woning en meubelen;
 • terugbetaling van uw logeerkosten als uw woning onbewoonbaar is;
 • opvang van uw kinderen, huisdieren, ...

De bijstand zal ook onmiddellijk uw beschadigde dak afdekken, een lek dichten, ... En als u uw sleutels verliest, stuurt Top Woning gratis een slotenmaker!

AG Insurance staat synoniem voor:

 • flexibiliteit: als de omstandigheden van het schadegeval het toelaten, kan de verzekeringsmaatschappij u een herstelling in natura voorstellen. Uiteraard behoudt u de keuze om dit al dan niet te aanvaarden.
 • eenvoud: als u uw schade aangeeft bij AG Insurance en kiest voor de herstelling in natura, zal een hersteller zo snel mogelijk ter plaatse komen.
 • gemak: bij een herstelling in natura wordt de factuur onmiddellijk geregeld door AG Insurance. Zo vermijdt u ook dat u de toegepaste vrijstelling moet betalen. Bovendien geniet u een kwaliteitsgarantie van zes maanden op de uitgevoerde herstellingen.
Berekenen
Dag en nacht bijstand bij schade
Top Wonig eigenaar
 
Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

​​- De schadegevallen die opzettelijk worden veroorzaakt door de verzekerde.
- De schade veroorzaakt aan motorrijtuigen.
- De schade aan een vervallen woning bestemd om te worden afgebroken.
- De schade veroorzaakt door de niet-naleving van een verplichting opgelegd in het contract betreffende de materiële staat of van de beveiligingsmaatregel van de verzekerde goederen, op voorwaarde dat er een causaal verband is tussen deze niet-naleving en het schadegeval.

De opsommingen hierboven zijn niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
Simulatie van uw Woningverzekering
Bereken uw prijs en ontdek onze unieke waarborgen
Interessant voor u is ook
In ons magazine