Top Omnium Motorhome
Een omnium speciaal ontwikkeld voor uw motorhome. Alle schade aan uw voertuig is gedekt, ongeacht de oorzaak.
Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
Enkel klanten die hun verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Motorhome bij AG Insurance hebben afgesloten, kunnen Top Omnium onderschrijven voor hun motorhome.
10.000 km zonder waardeverlies

Geen waardeverlies zolang er nog geen 10.000 km op uw kilometerteller staat. Vanaf 10 000 km wordt het waardeverlies pas toegepast als uw motorhome ouder is dan 6 maanden!

Uw vrijstelling op maat

U kiest tussen 6 verschillende vrijstellingen die, in sommige gevallen, zelfs 0 euro kunnen zijn!

Een vervangwagen tot 30 dagen

Uw motorhome is gestolen? U krijgt een vervangwagen gedurende maximaal 30 dagen.

Pack Motorhome+, de ideale aanvulling

Bijkomende troeven zoals de verlenging van de periode zonder waardeverlies en een vergoeding voor het toebehoren en de vervoerde voorwerpen.

De Mobility Assist App

Bijstand in enkele klikken 24/24u ; 7/7d. De App lokaliseert u automatisch en geeft u een real-time opvolging van de status van uw pechverhelping.

 


Waarom is Top Omnium voor mij interessant?

Omdat u daarmee een totale bescherming biedt aan uw motorhome!

 • De 'grote' omnium (Multirisk+stoffelijke schade) dekt - dankzij het principe 'alles is verzekerd, behalve ...' - alle schade aan uw motorhome, wat ook de oorzaak is. Er zijn slechts
  4 uitzonderingen, klaar en duidelijk beschreven in uw contract.
 • Voor een bescherming op maat van uw motorhome, kunt u kiezen voor een 'kleine' omnium (Multirisk) of een 'grote' (Multirisk + stoffelijke schade).
familie
Alle schade aan uw voertuig is gedekt, ongeacht de oorzaak. Slechts 4 uitzondering zijn uitgesloten, allemaal netjes vemeld in uw contract.
Wat dekt Top Omnium ?

Met de 'grote' omnium in Top Omnium bent u voor zowat alles verzekerd! Kijk maar even naar volgende voorbeelden:

 • U doet een verkeerd maneuver en raakt uw toegangspoort? Gedekt!
 • U botst tegen een overstekend hert? Gedekt!
 • Een vandaal maakt diepe krassen op de zijkant van uw motorhome? Gedekt!
 • Een martier knabbelt de kabels van uw motorblok stuk? Gedekt!

Op vier uitzonderingen na, allemaal duidelijk vermeld in de algemene voorwaarden van uw contract, verzekert uw Top Omnium alle schade aan uw voertuig. Dus ook diefstal, brand, glasbreuk, onweer, hagel, overstroming, ...

Natuurlijk kunt u ook kiezen om uw wagen te beschermen met een 'mini-omnium'. 

De verzekerde waarborgen Grote Omnium​ Kleine Omnium​
Diefstal
Brand 
Glasbreuk 
Storm, hagel, overstroming
Aanrijding met dieren
De schade die u veroorzaakt aan uw voertuig
De schade veroorzaakt aan uw voertuig door derden​
  •        


 

 ​

De troeven van Top Omnium

 • Uw motorhome werd gestolen? U hebt een totaal verlies?
  Er wordt geen afschrijving* toegepast gedurende de eerste 6 maanden, noch tijdens de eerste 10 000 km.
 • Bovendien wordt het bedrag dat u betaalde voor de belasting op de inverkeerstelling en uw antidiefstalsysteem terugbetaald in geval van totaal verlies of diefstal van uw motorhome.
 • Er wordt geen vrijstelling toegepast in de waarborgen Multirisk.
 • Uw motorhome werd gestolen? U krijgt een vervangwagen gedurende maximaal 30 dagen.
 • Uw premie stijgt niet na een ongeval.

* Afschrijving is het principe volgens hetwelk uw voertuig zijn waarde verliest gedurende de looptijd van uw verzekeringscontract.

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

​U bent verzekerd in alle landen die vermeld staan op uw groene kaart.

Wat is de looptijd van mijn contract?

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

koppel
 
pechverhelping
 
Wat gebeurt er bij een ongeval?
Bij ongeval volstaat één telefoontje om alles te regelen, zowel overdag als ‘s nachts.
Download de Mobility Assist App voor een nog snellere bijstand.
Onze specialisten openen een dossier en duiden een beheerder aan die u zal bijstaan tijdens de hele schaderegelingsprocedure.
Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

​​- De schadegevallen die niet gedekt zijn in Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto of met verhaal (gedeeltelijk of volledig).
- In Multirisk ('kleine’ omnium): de diefstal van het voertuig als het door de maatschappij opgelegde antidiefstalsysteem niet werkte.
- In stoffelijke schade (die samen met Multirisk de 'grote’ omnium uitmaakt): de schade veroorzaakt aan het voertuig als gevolg van een constructiefout, slijtage, een gebrek aan onderhoud of een niet-conform gebruik van het voertuig.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

Top Omnium Motorhome
 
 
 

​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.